Oops...
Slider with alias online course not found.

20,000 online courses

Explore a variety of fresh topics

PNG IHDRx IDATx%}y2^A)YcI$2#i&~_&b1Ca1KC$E(;z_U9?)f]_t!eeVUVV~qhw_)z0_p1ҽJLiET: ! 5=cu1FҶG9:^  u+b@JD~ȵ7, ZgRղ ^)R^+GScfJZu_CY6Rzl@==~^+sԝtZCQ1xq̞1L&~LI'5{*W̵PO{罇ߡ,wEuW*D򞥔=q/(Li#:*^4!;Goaa?0 0:- 0 0 0:- 0 pi0!sΠ,r5%Cp[G.tKJi{^yp>R#* :MBA+L9LP?UpZ iRR~!PGt iU8C.ܼτ:%0mx86v zgBOtgxO-" xJڅ#ՠ\ 3DN3repI\>d{ǟj^Q_<S*G>Ϧ Ba)5>҉>K9^o:r{xT)H)}v 鱩&(&#P=$kC"'sMjrO{GZd-ujz~?;(|su)KZ of'Ub⋃q:1#Sa_d 9}1I*ͬ{m?9jqU gilkTfNek;@/EJTr2m2wgN|)йEC\d aat[aFaat[aF)_;')[˝úB;wS!g%J(q(B7NvTdԁS{6F'#$Es͡r(uR8HڊrujsT_:BKﱬΕ[GZۍys`ٿϵR^>r y?;_BUcSퟸ:&>UCza!$i5:E%M;7--l$/a@9K,p7[k+rJ}sR/]K岲S蜣A11%ySgVzBp]@{z z(WOŃwt8!)Kic)(ݴҽs;6sdY>k#cU6H Mҽ_),2ĔbZ .x t `0 0Nb 0 0 0b 0 0 0REkhS1R]S(P r-v?Lq|6)RreT: Wj^Uǭ;uTNޫEPQPvNf3RP* cF9 xGS.1\Y+Sq_V/ngUUٷ{FZuݻ3n#+׀^߯}u0ZgQ"zP %Pq.ϥfZۻ@TIJ̋qzd}[GaJ~K1v;7')CQn({ V mO3obuF>3ԯ Iy3rLHyCR&GȤ<)Mm+d\r`@|ιg>KЕ52EXcZ L~d3f9SƬ[&_c}2 {a]W>e q`TZh渜hP9flw-98or2s9d~CfvfUbLLC; J) Ηι{ݐ8qOCDSUu59jk]g @?aFaat[aFaat[aF)C +@jϔ\ lRv#4fzeQ Wzup(ڷ'{W:B/%%DҋJセ~#MrE!͔ӼV%,!F<|F@f{L뀪nS>^jkI <̟POwQIG{bv gIa)Eraں־+yeY$Ε$`8W)i^vgl(s0sHQ2a`G/71bŦ0PxP{ŏ4shJP1#]t~",SPcV(s(U]OJekEꄭ~||dܛV-O'ȷ1ŨseZ gzadLXdVeT[$~ 83h|@!>\/ "uE!Sf$D9xapN'IK53GNO&SE7Fwf`C~ !'iR?u@$ޡO-T7FlA 5CҔmV:I1"u13aLz1[A|DFa9l`aaAl`aԪZ J8P.̦Cf/x%vm=C~7N 8=sZl*~-%K<a%hX 9nbL}ջ, ӷؐd+w9/-`}PN1}_|c2DrA-yf;Jlit 7ndTYϗ_= FuO)%, iC%VmHw"2BG?By: iyGmmj`ggN4°9eD7 hyYt (3R+GG=z2mh#ֹE6D~НsY,/DPTF%s;;;Vש00˜,r`aaAl`aaAl`aT`/ $y!9 pt$Auʞ!3D CQrujQHmc@9 wPĽ(Z\bADAF!6(VTUE߁(hOS!,y9lSb'APTTDQK@+/ OUeQme٩̡\p."9" ͉y)GJ ! %qJ]q4g-[~ HE)@XR7,6 cpsd%W>\]/- NȳI >֖OsCrvLzL\0,-~ylhNm\hǎ/ z,e:i"3gfFfRJs:ߩ{GEf_0 0:- 0 0 0:- 0 9q(N8:7ƛJ@(Trx"gNgb+V>$#?;]&(3^o\i*aEC1ЖT;R=;>ƿhm>'r Zm{Sr2{Mnصe3) Rv%f˽ZLHurw0223϶ gT:U3vk@J Ig ΅ȅHPs(<(\Ao\QMZjTЙpBf6m9 83*ȽjVuaDb,yG]H`*piLrFެDH)BʆbC?^qAB]5.WUM's,.lp|>>ZɅCF:/sAUtAYU ]Z;Dͳ)-Թ;;aat[aFaat[aFaat)J.rb'gu*P*OU%_v" :DOL>uʲ^/*$HiW&4(yA#]1=痆y.j>0'UM'/QXzRJ mn`>kLB_9dBs^N%pANWYy(!#8` k: B9ws@ .%b\̍ٳ'tlDܚV\:VfڿaFaat[aFaat[aF)s.r{x /)S,̬+:C9ZTʬi2ň$lPٞ|xI.( bp+l2aޡuz[r6 9loY0Y3΂"$Ǣluw-]؟ 0 0 0:- 0 0 0:H Q$LpQE&?`ȎۼNUCL}./eQ EW]sN::JDž9mYPj[()EbRdE %ZN"W@)SJbv)s\\ȅl;%L|/DC@g*+£멤5N g<ͫw)L;KBbCƳVf\3 ~ebbrhr hɨЧerpR ~cWS@)0"En~D _k1bZP8GmȐ\Cs2_*cGSlЊ?KxP,QT G6 r4r.yMޣBy#Z;}b0 0b 0 0 0b 0 0 0RE8ؤuJ!yYyW/D9}QGBSPVOkގ~QZdܤ~^q2@5OH*Hf4R!vϪ掆M")y^8Z+ i]]^gW,ι9\P;@P!{GQr"|#ueH\{켰9w aat[aFaat[aFaat3Yu]Jn/LUr~(Z[=~b_J5RJuLT-ב*`/~OB{PgnRp*ϧEAھ ai3O =7n4;[]?F/cG3g4{Ͻ'F]/c?(O!ݥu^ uRsou)(P:q:\}x?<Ą~97׏uV>kk|[292 ԢysaRn%ckҎ 0 0:- 0 0 0:- 0 0 0:H)94sHZnn&=yIKQؖ|G NE>Q-iyzʅU84--} ;N);N G,k_sZLjXc_|G_qK_Fָ+_+yX_Gyi8?BeZpas":$)N~Ω6\ԜmG۠.u|/0GLA*X(thkFDҜ>v& u~$DowBȢ5N'^u\"ta3<~S7v. IDATڒzt4`HbDCf@|yn$VeÆ,]0xDZ?aFaat[aFaat4Тmp&Nnd3Jꖠ[yss9uPhN*?bRnJvϝE55akӽ=LT^,/tGi5x*`_(^!e&gqjv{}Nz'p=w:s&!8p`3?b[8dFT*L3ݨ*EeRTP~8sTOʅ =!w8uѠut>n<_}y: n7l,1?t|=۔8bf`g1> #f)~ͳe"Ez49w_ #pX+0Roo#l4ϗZZyc\s{S\m,aat[aFaat[aFaat2IĆ΋`hS)guCR~iQ޿Z THK|/pHԑ"\aD_g6$8<,-E1`{{uez{թ'N\ao~Iz#=-_>3?ƹ?/\(ΟŗhB:fc8?C|[<[@[!e<|&eT3i& .;r A?bWؿaFaat[aFaat[aFY@{;gH؋9#?$sũdܐ ИiO~&o ~:#vvviJu*&d_{_nJK/cˏ>(>H.9h9ɏa YRm;s}Fyu:[[\b_:A- GGʛL1p~9/6SE7 0\Y+=(/:j۲EptQ@<;t;6Jufa@-q;.,-T/cin3g$i'c]LN,VzKw(/Vg!: ;ͧn׻3+ Cx1ڴ|q B R<=< #Rsmϛ^mh~gxOaAl`aaAl`a$X,Jqحj t@+f2HcNPyTI@R;;ISm=zawK9qT=EzX]D{Z9};peP,hInnz{5yfa,( PKK9"HB'/]ꚿfXf%@Vb:zkKɱBȝչyڶof&F<ʹ({" 'FҤ&ejU`N4_xNR(kT[Ϳ 񕯢$D~w{:7n`[Cl9gNcGhKp$N;x zl?t~IZ~[,)3~s8ٟoկ8 MF9O+ bG:z PrBݚGN8)!`1ٯ#YS9;\ֵ9)y4;k?aFaat[aFaat[aF)uwZn=w9!O6Vcu\!JN_Y]BsދyB, 5mm{/jsW76xǜ88F )6wo[p1SU5Rj*Ǐcis鱴K|\QI<=sI)qԨB\)#eiJi]pH&4 Gdtx}s2 %;0ϵGY=\EkK 5L_h)هQI26(bVb]#V͉=jt=~\j&˭~A^5^E< O4SzZۘ^(򗖔"?R.J(Q,@[Jڢ? 'LR~iKg])%薕hc0 0b 0 0 0b 0 À2^s{ϕѣD8yH6rľ~8ѩX}AZ#R{~+bT{qsGAeY,T wRu>8 1H Hw;W±LmM$$DPCiߞ|XFy]kӼNʋwX&`&d΅b.brrHuLͧ \8oZ[@^ ){ %jr9(]Y'|Pd*Gi+{pR'ST/:~e%y|]đ#(jig{xQ^FoS)ryG>Qzl3zͧ;{{F1Ky݃.ZWaXWtgyl@p,@s ˇeL^~w,~"Gj)jn)ݶܗ+aaSaat[aFaat[aF)Y u9xSxnJ QXmp`/݋|x'S"NzDi>k<@lN'^84L&?3?$'lx?}Q[[{u\{뼊x|Qd+iwtyL~ֳh_"aDq{==˾pWHUW8Fizl| C!]..9d* {87B|ļP'(ڶ" h> /SA YP A&l4+E`S/JeEuL#pb ~^O@ A<5Ʉߛ. &5:59{'St]8, V3z +lK2?c~`?r1žX_ҥf2ktwfC Jg!m1/N̕%" L%s}0>B{:;s 0 07aat[aFaatRJpy)ӀD]*V+]q:uكV8d]P-S ,sBڼwWRrTG y'b{ڎS͍#=%*uJXU|r9r?I|\W5@_LRpJI9%92 p2t&6n?d Q,/5T"uXNBeR#D ǔ;P Y$i:E7ǗO˴|a ފ_]h^չ1Zo:zOa0(5DŽBߧʞA)Wx?K#ZiQ.KOyp%M1w=_R84\JcT}3x1`0 0Nb 0 0 0b 0 0 0",gV)џˢ$-n.8u5.`zy9>~U<4Lh!M%9 *b ٽ4\}n/q|{o4aߋ:;r #1cC<ϏZm ?UqZڂ;#=vB()a_ …2Gs2 Ëyvv7-\Nsw08~h`Ur/g{;g~1Xz(MCuyE5ie>j|9IIRj,hsOolЉfJLE&HI|[geN mM.dbo{BeOө~{譮WDE @~zkk?9ˆ> ƀ3(?|_O:Sf,/nzkZD7s16:?H^z9%}`aaAl`aaA2T:qmDWJߢGȏry7x]x"tI Z^.J)/jI.%3BMx!eƂi )p6^ǎaGZBƷN{{Ek'1%&7R%ٳQ)F4'c~+﹟ֹQaQ> vbZfD!PZ2?("Lľ w[˜!B'c=*5.B ;76x;-stTxOx =BMs5R>Sf5īYt(PةKba6x KEQ$FC~i5IEQ/`'0 0 0b 0 0 0b 0 ZS;3g3.Fq#?N-WDCG?q|]?kO~Qcrb΢oRAO*AO{ ֥(K)*06(xPGEN񦭮1yorV4%8%whs뿊%?|4ʫmL.]#8Я?Z+]@?c1uO|j׃Scv,ƥs=rC_-l=|W~4+lpH…QݸEZ3bOCFyra1ħY5M|@`z lgpt̍}|Wy/Poo:CM|Usu@S!Ab82@J!C_Ty[s"f6@q7YxpӞ>GQgz:-6ćNYb]Fz'_D1UVK(b*Y1yD^T7'aIuuaigo2m0ɱJ3ʵ cR,Oi ?-TT1!_K5H!zs֩x-VN}VrvD%!#4O΄Ep?F1:yB/7._+cq2Ֆ"s^fQ%c;ЍͿ(9]?>kb2/4=\wO&-Uz nW_yQ[?3(`Jif"H:S""&N&;ΘvOct9L-9v}Q^mmʝ;)$쯯c{iO|UtyX;7گ3&0ơ$@޿^|;O`}m,1 ww13jR@S9r3;lL1Pu2tav`震jۼ;B-i )&$C}Q[[j~{_?^U =Zebp|7S|i Dޏ#5}/.ɕ+His×!tl^W^oE$u+Yj._uZrERxPt[:' rYj~u.~ {`S~sEbȭc7hHy` K]u^?KNa_ڠ{=2j5{bj̳hO|~^Y`HXZ%χ7gY:H\^F)HPԻ|zgA$UwEIm]2MI̒q: IDATː*ʺ׮[hhb1;ݻxʥoC^]!/մ7Cl51wj 0 0:- 0 0 0:- 0 y cIK sت\Y=wc+sEkczjᡓ>D`{/a|}D2* o­%tpא(_:Ë}sjx}ϝC ns0W!< >u¨@nɵz`=/7EKw6񅋘\mǗ.GC瑙>N.]d8RB%|JU,cI6 { n2Au0()Oԟ\.n1P&^W5:Ҁ8#qCc?/}ϰXu[Px:Wz'y~..v9$l;ryYNͽ1. H zy:9n=<ϝkկbeyf9| 3ɏ:*0V^iy)O|͠(HJah-bC671:BhюEeOf*o=]m':p.'OEYZ~;vHfpCu"(Ru:e OaAl`aaAl`aaAʔۋX]`sŹR*̹IZ~'>(\i395~Ohy9 Dz )$/={nr2 ާxS&2=>8l#߿.O|lE~f qS?l%OeDqg~9;rMpkE/Knu.SLd_A> ׇ+9 qU'Ts{`@n9GukFPssǫ^_ 0 0 0:- 0 0 0:- 0 L0 @ 'oezc[~ -wÑ0ޡXh<; oPN\nJEHi)wu9@(]lSN]=BG>_yޑ7~{{o=v_}W_F1>aQ Dϝ$ż`J 7vuOI;A6MZ1< V{?o j3SM_~O/_A 9ZxPȩPr;1Pց /%a\`oIzwgӟNS},ᖗCN4#4V({be~<8 Ѷxב"@&o@ 2z=^Z><~ ؿpF3AnyLIirְ |~W*qk2ap{DDtp@r|/]cUeZ^on!7o)#9/*$%1ph 0 0:- 0 0 0:- 0 ʛ%ˈ"vo]ÇP,gjh)768{K['g]VgNlmnń76M)]Y={"#ϧ~^k٥??z08zQ>8r$/#Lcz =sErmww3Hڹi\"-6`r J26\Q\]mHJU=v.^呸Ino2;ϧ@R0=0ӹDNZ/o;-_ǩBX.{מ:3zhgè=P {|a)6;{i 1/:WA, KF%#8։EpJ/ލ_/ *\Yџ=vDl/jO)!Ӯ ŵ -;Ǐ5{5Cڀ€&/bihZ]{(JDv OaIl`aaAl`aaAJށ7C7ؾJJ ڞZ FyGGl=,jb7e ?:___ar5mMQ(W]Q Kh!"L#uTĢpW48GqU;|濣u&.K-?0|/ԑa1G\'յ ʒK8.*eBj cݞN['w\YAA>9.f\١2n uYҽuZgfid<mC!Z H188&@W3rx$27fs| KV[۟ 0 0 0:- 0 0 0:H)s.#lZ frg+0z+j /zƁ~><;r(S\Nl?&.ۻbZ8+b*"\+{*ry*'WJwg:(hQfB}vSX]O^(Pcgizw:THSy<(NYk[a. CK)XqJIh1SYDJz_:-|YXb*уz g>YZ qoe 蒜L)hUushk_ q;c)ݵ^ 뵋9drC48D`*=9xaU)ۛFy})}Kw)V_:ӍMܘo E1!;@>~Z?|jc7e~ߋ)ZgU^"n#a?Wt{)^ J\h(B/@O36 E,GXzZwqU8n<5Z>Hrn pȨ:ҟiB.dȻ{:MPj ',mk|%ǎ9)F9drs) ](/J,G#^yeɄ 8X3(X jN2/m|*uM0u= 1%xr0L|Iduw pJ1Ґ6{Z^ony%;lNOaAl`aaAl`aԪRhT:H%'ӂu3tw(CZջ{67i Ա`@E)ԨCB$KߧDwf |YEgΊh bINNZ:,}v>Un+UQ伇o ~dK넽=~יri1]tMJIDP:f-z܍ۿC7yKDmZ,-†r |\ҟ:p{xQ>_c1i|6.$OQݖqGa(e.W0<~QC,}{g, ?Rs13w0ӧ8+BA_ߧ/{mky 3xi 7:v~FP a@weU)kޯݗ_sik_C(.`| =04?w[ v. 8~ KOrvQ>x_>ao[S}nYZg(wgVmIp7xTF=9,qTט^ʏUu{!zdle l@m~%G:WyQBMXr>\hqiTꙕ}( `ǪxfstX05e21RPzÏ+yQ^a:W:꭭Fyors{gku^ss7)M,5$ rb` A`y7?!@m 1 Ďe e%RIfgp4nWvjaٵTNߵ/Ŕݭ8B*L.\t5өB @ n(jch`d?%%K_f5Ky?g)mK{9ow{/I }6,n| /u3|:G^t_OD=z3cf(75 ^mB]8є;%?A;wfw[_-M&u;x β71y\G>A꣏Zaukde.^sϻ]+c37 W>.M B B!Q B B!Q B 2Pu~]:jÄL5o<,tlo?M$'Xft쨫p{GQaL4@fGVT[[^ꏟ ak~K`rJh]-bt`Pݼj15D(kqG]}7L +k am =ݸ_?|9F0^#!4hmN(KD*p?H}4q(K'Q\6!3qmSy(v_|8tf%wv}>y,6Eҫ;wφelL `XEO|_}ga0o8o=?n+ ڄ_@e>pϿji)z7cڏK(n_k$)lz fW6DE}HuvBY{#K=#5=.`Q.8-񾻽݀E{.8zw}yACY 8apae+rk]KnCx?K'Sp_^?NL8\6 B B!Q B B!i~4Fǎ:[n˦,nMϱ;6/=v_~K{Њ)F] b76fĹ)&/Y17l|y.ګ7qwgiIQ]笝gAs)-H{Okr!mB! !bB! !btƘ( kSZ`ŒPa1 c]s{wFT:(ڣvo^nϞå?#wU3'h䪽-L85/vwjO*(뉯 L./pCx'>rp՞ Qȝd48spCǸvsumOO*<-5؋Iй9o>9#%NlϲXrw,$\w X k`ElKdMq6)4=3 YTcS88sI)`uzO!`OwڰCxS%d;gkt-稝5`W8$sG #׹k#nrB! B! !bB!Hɔ/(0,T? ab?},1>yڣXYi#U{"(rx$7n=^7oZ;1FbDj`VW<"EX{b0r⋈^G\8˰D.vϻ#]\wpvW#wT[7$$=l IDATOI}O/LL0,bs$1IC-j81V~1Lw$%/qU:/8OpwH *]P>nC41 j VbcM}7Y=۾C9nfoaBovS{2ytMB1@T!DB1@T!DB1@ʮF=rF:@ufĺ$4ǭgu?4ʍV{Q_~#vۛQ[Z77]so7Zw4 L&{5OQ2Ʌ/GjDiubc~m;w~^9Ƴ(60 y%ڻ?j%kk8}D7Kul~>rN ?O̹۾˘_o=0NY8q '>n+g61 s1Emf_T癒>OrQp곌kֳ@y4OOEYװM\)sYN@3'Ͻz8nh"Sn{yͭV{j+m4̰Fҫ=趯yNh~ppA!,ttש}۸E?cNp=c믻kװwFXi;q `F٥K\Vݸ/Ӹ]C}"Rt\hf4-F?#no!oR/3 % /xY@>qu}ξ+ˈ$ ؇~mp-mšslŮY{a)ysQoWyO#𱲤Vk6buc7p[O qn0|xӽ!S/vPa8ڧ`祗{ѻfdC(Zw=Cxg3nu̯hW>?ݔЗiuk Zkװ+zdX]FKO*?*3H MB=@! *B@! < 91O0C_(`J̲e0T[?2b?_*4,8l|+|宍'M&HDl`K*ԓI5)XG|ywTxkkH?ɎX8 o ?$'ycƿv.!cz, c(l T^.ܞArci2g_mt8cv>tr9jRt|'p*dm\8/ٍ8q"VO?j73*=񉏻'9P8vHP{U*؇m/F-(^\[Cཿ+n{fqe* L8jF>A>xվoA=:&/-luq~u f{tv'_ ~Nlf, wi.'cBJC>9!BB!Q B B!Q B 2g`yg4M)F+VBjnBU`@GƢc>,X!uFG|o\*=XN}p4uL)`CBu ; L2/R! .}€2__kJS?W`?=%~Ǟp{qU70]uM-mEC/2g h~FG}g:W+dyl=fK>ihr?]ԛ40v~d@SWn_#=fV ;|W5_y1W6yi@ 0Xp͌pYB! !bB! !bB!H[%#) V4!A)g 3<3 =#;n|ŷkھþw|6{y fovaWIDtREm=<{ұ>'c`x_}z"[v3Èp +r\k7!ڳ(MƂ\n϶ ˳QBpl3[حj׷ 'd'8{_B@! *B@! *BR ۔[~>I )diMzfy5ȪPi9o+aԛ[n'@X[kVB^i5TzSnɹ7fΖϿqj{kG?P"5iYl~?{mo'ZlmӾ0Ȍ (f?Y9VW̑TרȺv&g_w0RJfk{qwp1+Â51vn㽘2d ]9 t.:4zo=lf_,@MVWq'mǞs;܆Q+bvQX]΋/}:$*FG&эf27wٕ8Y#$)Phc~(N'>[_"tNaQf{tY.T8}._HPO kLwru4OB!Q B B!Q B B!x!MeQtl0MYˆto_ZaTY%!ja$ΞuUۮ n|sK_f2tlAͰoo"Ε'Ǟv<@$ n[M[_{{uvvpϸ}7o":Y]@>t'>ᶯ=ş3l~snk^Wj业dF9'=N J\z2x>DnH\])ײ(١qU?:M[0r\.;cO&X$A ]Ŀ,qxW}u1׻{w3>y+N} )ꚞu`drk)VQaYvf%߻ \Ra![Mf$ czM%dG{w|5^?)%ݰvB!Ľ !bB! !bP@V6-ȍ_5 W<*L~`=:qI^ Y} g3$GU7 g*Zձs]Lx;|s-jr<&$Aprο.'GpkvkWLgH{fM{d>?(N|cnU~ɱH}o닑-,St17--pKftj8w?)V8~=C3Gy7/>nA3ٟX 0gŗ n澺 ׍cDb&$epAfĆRtƔ2AA}tخ:g_B@! *B@! *B)%wkt ۞"Qf xzޣJ˺<|xa;C"U&,k9V{3v֕ϱ 8MD3U717 3zTݞ8S:oKk;ߔ9DR,j 4c9{qY7b70n^| (8z!( /=,pإFƱ ~?j̆#'pܷ7 =BIkLY~-ʸ_Ӡt? 쓠0T3e`? F}ݳl HPβOR"Ϲ%'e=P >vҟB@! *B@! Y"Hlnjkl!b#w.]3#ޜ soY &w-WCr7G= =?ggםu|p~Tx\~D HNY{^b"F j9>'g {eBF`& keb6B, ߀xKs#Ny)%4< qmg~=3.v|C0~_$_:oFsC|vo?3vej^u 62_u.B[T!DB1@T!DB1@Jj)I psʩ0ԡ Ot 9Y؞_~@΁?d P{˖E/G_n0M.(0{r$.2y; *%R̰acv3h'b\zl ]3v~FN|CL sfDobL")c/ g: |R o Xzߟ!Jc݋303sؐ !Rb輮;Hl f~kΧqrE@ \lcs4 hp)YB! !bB! !bP9odwfu 5s+Kc܅q-t H,\UTt-DpDmerYF2f#迻FVt%cðd0". _cDC:!9 +uZFNwe|.eĘsmP/Щ$w+Q9iFPc#(sH;} (vonu0|U=0|]=B:mt⽰RfwhOMl{aN nOUSP-ŧˌU#Hsٜ\Of#q ]o2)2aH@}rR2 B B!Q B B!Q B }LQ" C^u`!\gYFeaxd I9X K uTg2֭vcf(KB'kQU F@RJMwbeK" ?FL368 0rp8/ۧȅfYj!K s) ur]BYZԄʐdȭO߅qa B1HT!DB1@T!DB1@J\e+ pEkdrDTŐd]enQl)]Wѐc({ 봼`o(%Wۻb ̳8!,nn wch+&ujkăt^0;[.@TҰwVg W*-u1>功`fԅWy7H&X+PK `r<:ʷ%dB&lY/!ԶĂU2}bv~͖~ft~gfeI6bBri{{A3s,F=sl># pl| @! *B@! *BB?_QZdCOF%2(8@K:D . W'gܵͬYjz}:Zg炟^`;sgngǶ, =F >GI~/wYbsd&e ifaQZa #!fDmMl1FрdZtR=wڀ܍E}f ,g {})%?X3}Xt{r/D3sCgRJhX/9i-%X.ݝ?\|əO"wM]#wn7@^gwCQrc{=YN>OB!Q B B!Q B B!)׸ SMl+9iQfl,$5pmP@%5IsIDATWwsuKK5z^msv;#_AU!lg uǀSvxƌۉ{s'lXp0)sp,,s2;`*fwH 0Դ;5Mt`!nB$߇d0Y:R"sqM{6QHRlHRH:/'ѷ˳lߙoC)lrK&6Ϝ>uOРd+[EHȷ$r{6]s@^=B趜 7>K,`WޟB{>d_ }9*^עgfݭ{0kkoB!Q B B!Q B *zf@,,Sn]}8i!䇁dt+'Z\n~:Tlj DS10܆,~OfQ:E#?,'xw\7fC@@"nr 'tECf|¹Ҿf1&z- FgRAT@NQxd%ĎKԅ*rx, %)yfTJn1/m΅q$a u^1.qξ& CXЇ9§DM0$KvqdFږUwwF&cwH/{ fd^݉3Ptdԍ#wt+ܗs(HFF J)C& ѝ~sɂ\mOB!~@B1@T!DB1@T!kku"&_2jg[BU{7M*˲wT֗kE"`׳X€$m*;%q!>.l^Lf{ȅ,w4V"뜒]W7dsG3);߀dd{t/$ !EƟLeڽѐ>|Ra#][r&nvC.ߗ"XtڣךygzއӐ$ RffِE:?߆v{[H4￉Pw$,p.~4d=Vb*F~. i/ύXg't8cCF.>J!CB1@T!DB1@ʜ4&+6X]2#n5Y?'Zf*@ Z\QMMbr>ݘ"\Q}J@"Fj?R[ioe? gqɈs)CcȄn;c?,xAu)%\XX|& #G`P둵:#v )ElH7 @! *B@! *B@! e>rķ4WNb/_ @E&jN}I)c9;5Ϻ}6vg: =麮L~t;tƑ6D:tvTRmψX 䏒s 2Y آ;~h1{t0tBcFo!rZ"3 ǜH@òhRSS =l/Ⱦ}&ahԆE.u 6aur^AsPEAd^z=  ۀ;?[= y%%d~ɭ{9:h@O:;F{tҟB!@! *B@! %[8H8"-!XqLѻB܋Ul]:_p!p%CQNg֢N:K'Y[tn`T珓3z~:r݅ V[hv\ djhw. H$ H#VFBJ0EQz)u np`n>ƍ?(zssQ^w4ya 3 X0=EZ䅣=T29ԁP{26w`bLA춨v-{?? ATUE@sNjO>RKsR_nfu36gerعH3DX.yӠ"f* 1igl2E莿;C-u)vH`\P17 hb&N>!bB! !bB! !bEQ6<c<C ڙ5SrUMӠ|4WZd}V=,Ow?S5ܵWH9>.uͻPDvdѥ NY cp1{F\(|GAL~bOt|+v 1ifnf4!r\o;:w|9\ E.ƴ4ק,򺷡筗?`aRҚKۄCh~;'ݡ0>e~d] 0c]b7~Нuq+4H{lj$ǺgHȾ!v/{8]n긻{]hǹ"`ոYJiRrB1@T!DB1@T!p`f"ˊ]\وq k1mAKʃUʣGz> ={㑻zYGr$ȅ }E16&*N`z8g.#k7n"\ .C0rZXoǃ[U컌 qWLJY|i8RwǘP+'aL_|m1҇ sɃq~_Hp>'6d0m}4@f?ǂBɌx`B/#ߔq#b Pfd ȅaMTM/ظy @! *B@! *B@! %/xbJ),S+k?.P#[n|>l6;QNv1; !G3 qt!b5\tI"~;̌: `Ee"v'~A? /æp(0#CO0|Ԥ,%" ww&a4~{$J4Xi39#ؑB_$k38u3k ןB@! *B@! dhHgS%w=Rz H>XpS׵{ C"ǹ6wH(LVmwI=T䋰-ā':>ֻ_a; }p;wMtml}g_S^&G])uG|_t $A0hžiT/(nJru6B|?`f0m4'. nL9N)!0,s<'8&b\>M3w} ={5 ϿB1@T!DB1@T!DB1@#xJ&IENDB`

Expert instruction

Find the right instructor for you

JFIFC   C z  ͮ[dFevɫ%f +$ ,v1 @*qc"ew9DcL.@$%@B6X̗)Q2!5 JIV"0@JŊ#dvD@EAYLST2BV#X%//װVfЦ|]p;R5|o_}¶S5Ǖϭ5E7©ӁlWO_~ūӺ޵+9UW;~}?Cxnܸ6g'!̶GckFZIfVV i^CJWcm4=:oۺ1bxNǮm:^2i mTtUZDlZO˙ל[b-΋u`Tc\e_Kg;zؙEdd`MT)0s@!nr@B8j+2##(@I2IX PBRjWhV %)J] XJV*%yȿaMZ'VN4C W?:zӺ:?_d{-~~GXӥDgiϏj]J,?H?.Naoa5ZnTg 3y?y;r{z=j߿CV{޳s?c9얅 QxU" *MZUF|=}ʘ3N\Vt[MU4pH#ݷ~__7k_?F=#vbƴbb`7#!Z44N֝bRHfRjI# H%+CnrC ":ȡ(eM*i !j ƨ(H#bJH,LckLX,V"$Us1((G?0;^Ixk|Uowo-[9GC'??%rjfcFxs|E[p/}MvnOG='^Ԯ=lUĚצ,g/x/+EHXke[_uGT5<>{3ᯨ_~/mTVRcEVk STޕ}۷=6nz|Zc=3KSdtNXSbjHl+|;Vܶg׌U1z*18Ǘ~}]j,Ell-h!])4561 c brRJIJ2bHb";*ch, ̩DPh*3DD+$P+e4EaeU`@BDaЯؼ[^/??9jmUz|3>g{z=uccϬ=~y/Ѿ0%wŚW9Wzˋ)˛o?`QMեW.&W]7??G>K+Tbˣկ}%>TkT)VHW72=G;\x?1?gNs5ѕ|i t]϶5-zii23_R7_;um>d\x:zfxb+R{Z֓D[ .&Jc6H6;$ !haj!ƂMDVFrХ(ׄHSGbY(Dr+ J$F@+`%` T.B""(IO ?R׿?V~<^Jz1/'m-c|Pպr_ȍ'kڨS0m|T]M'o}uH褨V˿=D~_<~oϻޜiˎ2F׽xS1O6Ϣi*(Sh4) S]uoL>{m{?+=c"֫Dmf$Di+aܩ"QkʿwUI7&F.ĵ0mF!ߥ٥-iKj(!\F͡bp1 %+ :,PLI+@ fdE D2(v2MRȸJh@DnJQ\UMƿhG?J?u0r @Y9zm[?:3#=9keF/ׇߡcO9}Įъ搶Ue[izg=&CEHAt{M~u/w6ƙmm-L7ZGS-~`gEf9urIU)R*zv㾘x&>ģLy,/F6=UttFvƝTWN12ZJ亹=tnC>/zWkvd3=dILLD5j@0*dȌrwDF$+ ( "EA-j&BZ4 XI\ȀH$^ ""ֱ"bY @R% X20B"'=Wߞ{9_?{Sj9zqz^:^Tm?G/XՕ"9/y.iyjAyS^Fն1m;3^߆Ҙ\Sqw.{G>}evjs[[];7MWӖo?_~NzAAIRLzҵjBբ&!v6qǾ}3)eIӗ)LZԣ9uW]yU].B7}ӿa'l뾲օ1,ybݏz+e?&ޒ,,`/9+Z-E1jw |0ŵD V V 5W9GB( LPV!bhD@-ZP""d "+T@! @DP(H7FPt䟰y<ӿ~AЍҜU;|ow 0ןRtÑ3xׇ\|0XkU5ejp{ӬtׂژeL~Gc SuhE_}}<[/(ٶϟ*[gm6WOB v6IN]1ʊf(j+ER莎=^OZ| V~~v>?=3 ^<~?/x[ӦYaOWr󶊥0sy\{ڞM2ɦgӏ7´MemQg'j |CE,46V{._C{h͵_^=zm^e>%a>JZլZ)ONn=ݏF mL|HTۊ׺/uVUNXMW=9=7uZǫ?7۟:T1ϥO{;~S[sS̶3~Ρm{}rl5)1ԬjeM`Νk\m:4^-=)9Y0#d骻W^zڵpt'_#c5 1Ŵcp?g;2KHɖ c[!IbfZ Jt0wDFBd\@Y*(ܮR@A BZ! CsTf-jBlETȱJ!~In> ZON;{ge~OmJo/{']5Ղ5]~g=̦Nq\_ked҉ת5N^clCCCO7G=ɚWϲK<_i+ӨƧ\oۨ[XcyoI5ϴ9늭H5#IJYJkkk:gGH~k{vyS|ksdEN3.5M)ہbgH |k>jCtcMpb^q;W{%j4L0!+e%D0!\hCzd H!^dF +02DDtDB$dAUcP\)HLJ2B)U1}~Yw=t?+ye|OGGʈׯwpwWރ>|Ԋ/w{eJFc?ϽK9heW_Ҹit9vhmR.Yٕ^r:&-\{W?]?kճ<[3ȧOO5ZioV^]И% P35^%(F39=7y5Z&̋Xiƪ^чUk$-?x>oęǘǚa8Տg?"ڬc&1t)*IX D$E-P #d@!BVW)1 @@ZMP CȄa!DBd 7+,2RR$Db䐄FDR "*4@VFLAT('?wMs<GB2lk?CFZ./?Gִ߳+Ya-1 WF_'}|waâs汦+n^z bzq;[OS#][r‰Mξ =`+c D]8kϥjs=LkMfJ>¿q]K|wwljScUK{7֦;D jȓ&DW( A%$ 9p!4 "" f T1 I$!ȄjS B AQN%)@ZX( /׻- ZxWg?y9vϗ~;vşW/~kq1~_{?hnkiQOG/oou&Z^gJZb9QZ)ښk,b|Vָ^]<ͶJ,e*mV[·uϮ¦^Ho?.{ۨ.Mo=,"`+& `& Cb*1h̸)!I"-V@8F%(Y"dv!4BH \$"DJ;c92Q)N;Ngz=WF ~OܞdM/_K~kf.Zsa1?=qzW\0۝A^{ag{Fקcg1=b?wkoF?KPcUH!ev^ N{o~Y;z+gVYsZSW~wz}SV6 [SGy3ʝ- 9$ō8CIа4N6S e*;zN=띫1ƘžxЮ^wL v;&J Z3a"@(ءUڥPԚHD@Z PĢ@b#"!"!숐0D $F'זO8nOi/S9խju9>}q|lwh_>Lg}Xte az;na\~LwrcNp_^~]gav=7,B"BO~mߴ~z ĝkcFoa2W9v7."+MZS]Z*lj٫z7V;.wZoNVzѝV&UMq"ldۑ^Wq=n2)W h%eH`ĤšNQ5Dz .B 1"fjHiLbP hBSU%3Db"4 hI#X `.QF(|o˿K8ls8ocsn:}I:a^&#O_wW{N\%~۸&P τ5?ײjnB0ǯNuXzpEݞUmShm]ʕ`ee$-N3J:QhC AQyO?SGpâQ4Ս1ILҴUersӝ<=i7b}1hLN:%xzCQtQBxս 5Dm|?~o'gW\=~}2;1!m Q "RI $ ` @HBCPb *U !+[ 䄆+FFC`Ij+%`!tb9/|Ojc/Gey5UeT/֯ϭ:5WiaWy:c\L5qzx_ǚ+_qmJSTbUUV*ԊL|=.?4S|17Wiʖe[SZUJǦF+QJW~ ?*}/g~tfYA'8HLC$C@C V-K5F,"0 4+P @!I\ %FV@aY!S " Jҕ"o-0rvWp*=w~kZJqo1u})|W7isSyxm?ޖq(Uǟ\{= 'm= PoRQJZo?O>l57SV/X6UHPE&=x鼇^͉o`P:[b/F7wōo>'~>W1/JJ eE QLָʹ.ϟ/m~wjxT:S:մV|Jodo^N&Y޶_/Y=7>n=Ih~l@NT bJԓ!-!LBĐj\$ DDdd^` 0. R@5JP%[(G=+Vef7O6.iw *轧}NRR3o=5FUU+!s~xބz;ы86ƗF;zYR)qO3ukoc^c?P~|[@VE61ŵ:.~?3˷ЭV^ௌخoG'Ϟt˝tMTZtVt腩wYup6Əg{"2%[0ۉxFsM;i}RtVG?;伧yi[xOmd ,RjI b`Ei%rCU++VHC"F^2 GCdBf( Qb!H7VHDA-RaJ"BQc^}U[*t| W| ޞO+:xo-d%G=c2=_(G~_=fz!iM_ژM4'̿H7ʿG~?[qؾ<;D] A5|/^moy}gڔZV:B9ڜz>~_-Z\{VJJjjФǫ3\ck[a<,ǫF=:½QV>}SuI?l؟]熘o-*[&2C; $!\( \5@I\f%`H I @DȰAš̙QXI"Gr#gz3v-)aqUl<5߻[+]=wp򞣲Hrg_=%j+vp471^K\<>ComN?N,zحxߵ柡z~}=>g#^~n^#K] bU*W5E^ν?_I⾴\οe 6÷5[6ͬO.9n/=ZC>ʳߎ1>~0\7j1-L@1JSYNNa X!;3#h0"4 .b@YZZ2 4Bc42" U,Nq#"D@Hj.N/='}xrSljPښ |.瞈 WmU^חߣ~_ѯ)Ӭ7{~[,g0Fo?N<9\L9;%y/S~͏/Y~a9{4%kMw7plxzo!߽;|;µ1z#WE-Hnr?{v^!oD~|[[r<}K^V3?A|+[ N,[s˯Fҟ+ע^[g^ɞ19z`ʓ x~5ñmܷywE=7sc5uǯN34{=|Qu4H+TJ*j~Jyn}nkbqS'N|t6=ǧ:E)BoWOz=)x?oUǰ`MRZ0z$1 J\AC ȍ@"oSJCp$DR" -%D$FbSC~]z׭ W6BXxW>M}}}l֐OxƵܸ7ůV~eO{]ω͌2'>/3Me4н,@8|5w<^?[{#Q{bl|Nk<ߘmͶyf2o8W*Je]TDINxOl0_[h|rTߍϥe0iKzc4|h(J/qe9zWӮ]L QPB "R*In`H+Zb)j) ldd ` +r!*t$! UZRR8~~~W#lo뉭7mNwy3 ki0f㯶azJga;<%6bUV?4͟T6|߱ЧxCwipw<étqC㽟`ϹqvqimJ_ZXm~7te{O;w6.w>6S ~s;rm+ckBhZ*RD Y[CtϮ{ ĵpҜًZ=fo^}uӫn3=h6Mȷ9e${a#p11Vbd!#!M++C@C""ْ$Q, ZD26+" @) BQB:/o=}ԆՑDmN?~2.gtgVW1k>W{vW59>; vXVWf)]ٽ_{עw;x~gK/ }'nvigMm8vp?/C :T;slt.;wjo>3a~߮Mlq-^.tM*p9^OQ9x5)K:JJtVԬPj}ϿG?~=fi;ű<]tG[B>#^:W4Z.w`>zǣon1n$CRLB@H2@̀+@؊!T)b5)!RlB] DHjDܤD@@!")sRbPE)ۚ@\^?澜vf-翢ˆ'S/>o茺h|3qy_QyCh\YW/}q|öOО+g߸7|^C]'9zwge7#oE3P= Y!QU s\3G:?~^gs_S\[$"E<'z[y\'y %Zb_)}ʽi#ٞoySA׭}x2ؿ/ϽޟޔVf}.~׍+.3^~neo׵~=fvoL;ғ_= gsy<7svN*11fToV+~ߡ7OǶ4EFҩQB+MwjsFy~.^fL!lmraMw/ ˢ1LiVGEi"ju}-GZzvU!,ZՓ9! DH` @C:ܤH@@ 2# bB BCAbfȊJ@D :矣W3~_oCxoXZp }wk;CD\24yyYS|?|oRQf6_6}?>??~F~GіG_+lKӟΝC2)o>X{>Ld⹮=_>?w=S T+L buq 1ǧ?S|v_%-MYZTVm&(1u|^A{/ȶ5RҘLq\Y[%g=v'zp޺To*^Oz~o%{%d$;C-AqC1 !(ȀD U!!3J$ "0U"(D%"D@Qw_]~ {GJhC+`"_ @v̛%:[M?/uN3";wn[ >M1}OS~~Gosp;c}=oS|rsYctF۽[Ͷ}+ zJv4zd㱡T^׌tîWoQ>Oǹ*SuUQx]Z)"Szkc|O<]sbrdL)դg~O3V^+ek4M只O}_=~5luX~2Kj_ͿD<[F9/"[v aYL09NMgX40c^W4^u_5D wߛ`GN8}_Wlz K>?J[ƖǣuX4>s;Tt׽1g8e(LA\r+Ԯ>'o??Wl0Ր8kv=M:kMTڸڊmǶՔϭ~CUIhc%c H! a0G& @DC R$XJ"@! D V= ! @0!rEQ% VVu;GY7No"O{|nɗV>;8 c͏I>CJ\ckͽ>וv+c^cDҚGh 0yϖ77)po(gruo\< /ܹvĀjK~7nLm-{za-}r|ϯ-A&>NTevU5*m٦8.oW^ㆴ^Z*hFe遥 UzLhژ׍&5:Cgi7o=LD2C Jٚ f! U,H@a`! U DC"(ا PCDuHHw\<ѵ0Mѱ;cžqz_fyoe/'EjV+u҂ V%ZV*Q#cXÇW[)zǭmjZ)-ppZн.7-jl+} S ĊJ !!C"klM(b HX,rCBNj ED V-$HCF|(^Vz+'gt3 bkO>O2-s򾧲kLӔ=⿴_m}>ϼ%7'ykl;WZ|>kڋNwc) :8=?Oxch)XꕣVc6{֧OGLc<-)nXtF&aVF~x?~aߗnpBeTlbkEE+R8& \Ssx'Cn{,iM5eًSiqz1W[ d c z6`ȒhJ"1 cJʆF22,$(Ж,V"dl4 A"@ArIBV(K;g_/1ޏl߈|=廈">`]ϭ}}~T"֗%}wn^ڴ3Wzvըw?G>>đBaۺ{o9ׯijQJwϋ~3l\vJWt&5^s? }ωj/-ڭ݌ksa1aITtcL6\|翧pXvj;͡"ʕ(1UՠANZ*4O./O/?7cy˦ᆮFhlzڜoޖR1Z0+b. 6v.- OjF! JUq CJ$B J d1!OVnEjbk5y~˧xYsfrj֫4O[{O z/y[n՜4}_sNO]zkyOM3TWkϳsۏ]\3GgT|юi5 m[Q]>/>PחwuR"VTchucکZKͩ~6Us3<}id#,^p10JTm my+l)"C .$ D"@W EV(dHXH bS$!"D[ "N;~}XL<o}zngc!=A{OMl~PO}G^}#=1+w~mʖcקz!1_/vxrtY6VC+ܟWv,Jbڡ}j!]{>}Mژ*x: ?p1/Nk!V$$\0ȌEPCXX4DbD"7@*6b`!\Om~Ï4_M> K>ot򞗗!XWG6?N^⽞MbbS$k "NY<{ozO/语Ei3W`/m9udJgG_hS?8щ%k}1㩗c(]5voϧ؟o}9YqscT4[M'?>r.K1MJ3k(RDW$Jr<[/cg|˸ǵ0Pm:p[WN)j+lFc5tE0Oo⟸]lgq rPc`!b/p "`@ #b+Q h% @D 8ttFQ#[oyWt&ߚ|n|>Ssڼ_=U9}\_3 62.*ƒW=#BL~oǥp/' ׃Rܡ-Y9vE{z9^^?lMJo1뻇^]Y)Yda7>1Wo x9`OMyiKN$_x/;OV?yo]iZ SeRjR OD|чU_l334g/Mxgэ[cqׂrmV{~&HrNE+0BQXX iR@Д@ EebQ*dD 5P@:ZyoMW}:mQ }}W}k kDqZǂ~iKrDX֟WxGJG}sk~3߹6&sٹu9#]w}.뎪c>m8ƭW|_svk04PcS>^/? 6NF9"5N==h|MkI{0m ucٍML6ȵ ?>bHբX֥kM(USzQ('yaק?z1~+t9i8/s\eRCjiSsK<}]zڲݺYH {9gϋ|><&tmzSEt\yý)l c_ v#Ž`Ҧ"ckJ*E)k(5˷Wn{^U[{c"`^WJclXҚtP^/ߺPǶc0r@ȵ!iQ D5deDHdN`B_|6?EOc (5)yy^/ZD:i,[v5nW2 N'w}c׭^]b D7?GuhaKӞδD{l{1MjR:z۫m;C;N{VU4b5n).S/YyUƜ)1ԭ35EvSe*#Nsż7_`e\s; LdVx{cDLc6}qmNQMWmHdȚaa`@% 1h@6\H@HA`Hb2-Eb(p_o/݃}Zh⚳?q#\9W7ZDzϋ޿˶+N%j }/9wzi_"}w~}Kͪvo/liD {lۗA<~{п9md3@=.^j^6Qipkz輗ݟ{m)W])jB/{4a~5U}}|ɯ.+EkESӭ1*"SevPQR8ӫwn/}[?^^Fǚ_ Y',O5Ƌ'N5tj3 c+` 7f!`rV13@1c ` @za@R.DrH٥榠F/~?/_7?q?z9B#_vsyWKs7J!f& }oow֐G@zhU8OCuߌ%]qk>MI˶^:Nڛ_}|^ϽPUv>|lMs Qiϡ˱0g@s,4y.3Ɲqэ6mn]厚T1hZ c(5WwXg&ܷ}!ו9oZ0oNy-TOuQM<[,{S@E X &K@ *b#% "$Bj_N'K}N^f=(gyo3/)7rkrZ׊LPJQvO0?'U`+\:v;c}2g+ ʤȃl9?1~ GDls>/v?~V9R19~Ͻ!J9k~sHyx|7/k-ф*Ц>|dfwo>4ڥqMZTRTD)^LVOu< O}\_gfϮb-M[V-͡]]b|ZiBߪ?{h-Ah'#xC"9+R,,Cq"HB[@ '1+}7ݏ5ŭOW<_c{bO|_a]}\+B]jڳFV%rvѢ= xMzrr݊p[k=G}Lۼjv|6Fm=瞗}_?|kU# vXmذ-1(1((5FMyM7ΛfZl.x 5il*T1Cd dj$25EQ JEƀb"!'%t@r| Jx>dM1cEWx^}w3zczqydyEwlze._r~Kr\S\sk?-gIUZ54z _a˧&u>c|/ tj+)GE/tJh1sƭ~pi}ϽEwcNpVr iϱu:0o̧ N[jp;c^nŇW^MٹhkC*FAUcUQ kMӇW^G|[y'1N 6tNU |V:W;\x5qǍ~Yy3ӛ}3x^̩|K>^msyyk,/ї>{}6G5+*8}?}޸|TiCG Lj+ץ'e|-\#J;gY\[k6 pDapڼvY>/|mFiHsjN ](ۛ}r[:YʸbXQ(]G;cn'N-'da._J/]xK[ Tcя7Ǎ+O{,&C.rc&ҫ@0 "  H@RhMz7s}|?S?I=3ϻ*3xtvfO~GfpYQQb{̽ۗc^2sk?]׳Ĭ¨ P5畿'^|g|]RDaJ7]_2i9y|J|[jqc2W>~]<RxTYYT7ԨN;e׺ps}&0U/Nx/V\.ו\9歘hCi}fq3gG vcy|*ʌ3jOu³kӾ|?x鶳9NU][:8<~'uzS\0i}{UMmJ]4,rfǻV{cE>QҸË>k5_C?kn o~/eAҾI{/lcf# m']W+[Ut4#[i[ݟls:7Vpd?٨7XuХvQjХ*_oS =#m=aIǴxsqߙ^;fM+Gj:3r4vU|z-fc|]}^F s{>[y.ݙgcm7w/$t )U)zp[oȭ\2a籏喙y>"cYlYtv6^>oK5Տ/]#j`ƾet4tFؾ迃>d}JԌR1 5c)R XLu𳗐sW zZ-δ.ɍ߯jcv@;t@"MT b Q$X CBPAq R.$EA ay{}gg|oS<[?m}<-LHQgznbP@_qtIy>#s)~O_w.A׎WS>L~SgM涛ze4tHjնˑL~̶}1ґ*g~'[#+1enUlSǘeS5hZ+ ZWn~=iǿ=?pv,|s iG] ւ1A @H/e5@G(]D@4C?} ZiO,}ljsWbũ6?>yi/Coxo>ԾGj37gv,msO9:Y7>NґTӽϷf74LU5f}/)>Ϝw>nĶ4iv+^v tc+L9Zqϲ~?!G{>kRM1#:Мziמת7;O|֋icIh֊ǽ *BbEs﷓m+?G/^^_蟷vN]hgS^?yl$K@ cPdXl& !YT(ܬ,>_[bxOy~=>h45Gk2)=G5L{?=iCLh(H0 PTT\ !@ .+Q@"JD>c}Bh+G-b1lYݧvf^wer޵UhtKLv}Sv tEe>:S??<ÿq 2g|͙]*+fg#?uߜöм 5;i\ISwm8Nveuq~>T^8żB+֏q|7 Qކ $ HW9$ d$! @ @ $4ET@70>k]=|oJe1o}YzYu2?]jTkFZן))Bᗼֺ}獰fwΧn (y3n &2NS}=΢f& |3%ݵ7ޝl:scX障(m?enjUf9Y4O.ݪ M?>/B6h[lEi.{QSYGWZpo^>:QiZfFtڵDӭ)J֮ (t-W97:G-߹"tϤ>Gu`LRǟuuI3&`bP@1v0AA@D @!.B Pq5=)ߩp 7ѤsS{O?čyL c D\rsl腢S:eӶ oN/Jͩ|6g=ZzCXثӍz㦚mL[w/0oɶuCLvtd5Q3@Vk͹q,5/:+מw;kqYGzܿ@$vu)0TU $Xb0Qa D.$BH" DD@@$L=_d}~}?ѥwl~7<>/ ǭ<~?N WN$~S}.h5)iox)}UܟWvU8-7%O}5֦ۃz[yhx :oHO޵q5H(c|_={o/F<exK:Obuwc}{E8H-^Vډ=[<ϩgZw)(*(gMmPֻZ^сrlw7N>_ͭqh\6g}/eRꗨ85>=8|>[z튔Z)JBqtGiu.w k6 в1`So=O`uqv)=HǭP#LZ:.Z}=8tlj))1UYԤjq{6:84y?Ԛq}!~3Gv|=|r[f5VgB#El; k*A =~{7 \PRuά6:<>o߃''6*[LXiN}O=OrwsvBTJZMs*)g[J۳r쬺8##Lg>sks[>_2TJcgKc:"uzy~sl}|u[_C|(>h8SO}W?[%2"<z4\:^Ծy{<6b۰W\V:l*U5sw??O>PVɭzN}7H|; Mdzg =?._ޛ/)%ˏtZ]qĝ122p|'lruƔR*18VՂqժµxq^nrͳ.~{]?_|?~?ҶDȵ \H@EAbT-H"DE! @ 7yC7^pT$(G?pٚavWra+u7O_ۖ8;3t 7|?Pg1Kw?8EDet oW,]F1K~WeQ׹H)/z0{$/JH3UvǵoLrC^=]c֌r4ўxtY}ޜysXޫkS*׌]iZ"$Pa6j}iZgYN e|_v' ptSbȑctXX @$I"$5FiP!ATBFEA @QGG}|n?~qzo/ԗK_D˷mk hòߕoY[Teo{sp?qnʊ5~z8z/Lִ>en_}e}5jMMgd~s_hRk"%uu|d/w_)s9&UzAY#-p]뎪* bi!هyϧU㶷Wl;F:"֕²m^*|:>KnNtY1F)D*0=WR⑪׋|VFN]ʿ?/,C}*>HC~[5dHdm9h41( @JcB"@D@.U@a~}=GqbkG׫?mԦ*|M~||ϡgJMm|~?v]k3(T@Wy7<7|k-9N+}+AQ滱\~o8h˧lyc9=**57Ϛ{yn>~jbSIuд,8>ZW-(gLqfz]Q10.'|XQ^w|ZkFo>?/|Vʂ&1Ή}g5pS]Ulݎżqs7?troQ/~?eǪ8ʟ쿵~Ga6M s,!QA@,6 BHV*"8|_3yOEת|g]=F^s*>o>]'|?\>^t#|J=OsTFeIdEGYO?_֜w^_C#[1SMetQ5Z*uv g>^nczS5z U|׳um8:,eDҴVc8XwSoz~nzԯf5-mߢ;og\ZV(1LS\,>bѶ+O{G@K::v/).Y__c)__U!ض4Hca E',6!BdDd@$\}i}OOѦ/%<>Gl|ܝ4K|!~d?,{/Y6?~F1VgG&XuῺOկgpiJ&ync=v~o9UQb|Qy;GkDQjysoypw?)ƽ!=z}mOe7Pʭ@af6Imߥ^gt2ҥW1W=]=:Lsǫ5D?rT!L+׌0pןiS7.j.?w}Ut>|I[^._!yxۗ?EΞ/W !1 "2AQq#BRa03Sbr$4C`c@s57%6DTptdE?+ *3Fb;ˈ"!JtZ}s) iIN#1 i}]+bIQ;i'-/R7bYMhkT_". iH XVlM-Umv)aj51MJ*O2!-s+.eGԠ+)f$V4&4y#A>bb}HhŴ*RPK+}~$ǵ¢VDf,rnP (-0N&a-p+ ynXu_]fv w6O{/ gerIBT*I.8&0iTid] ks`eg!)sY0^Ѷ|J~g//?v Beȵ:<6E3=$hC(eL,QPbDɅ@=!Px~;Ff/TxAn+ܡ"Uh/0W kAj1٥YV7ʈռ=.х > n ʻNI@. m ME^uoAQU;KUvG(Q.^#հ$swJC#Q^d[ Kd0G($%yPn ~e a! UD&&A=`>Iq. a^9߫NrJCrZ+謞$,U%qA0gn NGcgFB8Љ*qw"GxJƫ#+6`hx:#Ȼ^^UE0t;A*HW`0_TnE^YOOi(i~{ƕ%{$$j)*NAlDo73w%<ڍ# 2;EiCU @$-ՓM&K`U鞹)*VVvr%weAT@JIIR(4x%3i/ri1(Z.ln6xJvJo]4q өa1i(>KAvp1 c?ӊeԼty1,&!-4>[.[i-&$Dm2ywa4VV/H#ed0iv!-ӗ^ڳ#~[qr=<#_V@0VKa\({V-v PWlEK/CD4R:_tb;$+&C7_J@g@hľ'eOrkpcߤt bR'Sfpt27:T*k&A(`8d,.b꾎YgM$he_zi!u/Ѭkyn !<1/˺|A;m+J^UeیZ26ubl"rc}r"J2?&򴯪bDtn1KaNqVWqz'b}bHYMJD4K E: ܢ!+s6mQ3>Z#( +HuME@hft`_)QL" -B#"چeOO&c }Huzj Uc "3%謱M #0أS ﴽyfէh_F%@8o"$,Q\vA,gќ`LNp@&ZP˷Z\A:EIgfA=ϰ>>YVev G7:u!Wb I`h0ä`N A;'Tt)Yz{OPR[[Iwv:^`K~ zYc/P28Q ; p1(?Z?u /u# ,T %U֮(mʪRV ,{|N/2c-E[MfD9_A7 K,e㾥'S=tQShm<_EI(t |fN'!iyu( ?*It;:6vc ^$d|^ EXC)5TTs˫ݘywZmfDH9jl)ZIj}x/D$Pzf 9j /*ݨ#Ǵ6\ѹF' 'An>oz5S[.]ӱ$(-Nu(/'N3?+Z0ʪ U:)h1dYwEvԍeaPP]$0$r5韔QlkhXB Ch$"^!m5 zUT ]IڅTuM~FQ5Bpݰ(Aר|Jj n EU>tB nٜywBrgrt'gYALR lt~ch0_ b!-:"_XYoHb֋1>Yv*`M2\H[K|R|UjH]A R OmV SjSG"6TJl [ 0Aԛ![JlZLVβzȖzL)e0ŮO&!MUvb TwR~՘w؂~ ՘Zv O#,򊠮+¸*G$Ng+ue{t,SXs-*Er40.Co:BMDΦHҖi Mf2h$n$'HMcO!m5HD=_@ HQӢCyL3&p\&նux1< dgo[djiEb#pPaFڻ-EP v06I(YURYDɝhe;CN%\]eܦ&}RQ4 \CM-W'f(s f䱕(>3yJ[|뗟Q;$#0W'n™$l u^u[BIəvCarS#tZu)QZa՛ʳ2I=%O$C^ Hw"b ZtDXb'.q)F{ő:{s35I&t6%rl}UrU%ҵݤAA1/L$2hJ-$wVR >0) #%RF\"bD;5txzUMMd 4pFdg lB=˓ϛwdT9dZ^7P7úJ>Ei]*{p GrvݘXǛu"eJx2Bf&E4+*;/xD07(6@[ v7u^2-̃ӕw mi{" :~McIuT0qt©;.-0G+2!Wi,򊠮l+4 CIkGM@sXBfD>3F)J}ߥcSBu0qk$2kĽ1%Yw8+2nrhh|< \IFA1MA2IhVu}te2ܴ!#D cGu1f)el.妁%xޖ+k_pX*'QTbA.ڡeT+EU!d.QRX\mZD, ⵓ%xǫUTh;T#^olXC}KBtSVhTWW@5}YiܠhU'6ǘeI}'aSYi#ݖU zt]B3?X4szzgT;260kWh8tvuWY=e*T\A؛`D:fGN3 FIVi)6#eTaj!W$& QL$iXU^m=r򄢛ZQD0 Aę,dBrnqM>ӗ>xNDʥ4K#t\vI@,E7"G bPh sqE]W~=pbCJ35ooT\T6H#WA ˆQkX\ݼ1gBl#WV"uz*Is.#rL:*oZ"E=:=R7!Ô>[HA'D!~192.T$l-iBaJ~U[0çQƞo}v -uVelv%a& 5$ Q" VOE71,!XB'lR|91/wO; 3|W`Ud,j<_#WF0!F!\m LL:MOkjs] AD0ny\ WmS d/!P8I)&+%o;X](sRa Kf# 3.0V].WvZb]?UokoZG?!f*ȳAmZ7(OQp~2vjZJ-;/E5vC%7,P!c.]V'} D >2ݿ-4}nRX{]^m;Ķ[*L9XZr~mFii/)3C3=bX0x}#la*zPZmP8ۉ}ުY=>X=AMzA-}3٪i?Z7K S؇])KC{="S DWy[-$uKTDZ?kٞbF%K/rkk4tqy4ztċ4t&;KM=,;q$uKօuLq??2NUs;-mCx4lˬAX[iTP}v 9-YOpu9â㴂hN*c0w9_#Uz*DŽ0~k0yDX"%s ߎ3qw 528ajHE}!v@g'4t=q%]D Yս#pQ@$Py :IrVKN]--O@[<)D&w l%zgc&zg ֵVvۈLha &,N†ART?QCghb,f^3꼸%*S)N'/$)gSLzCZV l}闥Yz[m0MT(ܠWb%gbd*Dj#[=T vj=0ֵ#~$q|a.Bf∬. !/]xR <0DBoB@**ʒJFf փC+b͗xXNp0d;q'p C `]fg8f/+p;Z;8b2DU^a]?Lr * l 7nyj7a*26!a:KRN*Ao -$1D8zlnl \eC Z@aT{Jy9G<oFB }Ҷ <ʻq^!wXAVCNkr>n2 'E3LD>;J}Дbb^F-*ez^I:8J!D !t#oIY| h?LkPmV0eXM6hh~)1 S/"az+\ ,UxB+Vh>*6=FXΌEey7TEP,Gss8G?e%f#^\k,]_it%.MiUJJl̈榐umvh>B[wrI\4Pm̨<1b]3EbG%G NGg[WI=]NaNuVh>"6:Jg=@10w(RVͧ!aZddw͛A򒽇`wb_ovvS]7g+_Ky.Z}# B(K1:Q˽% ʽ[vw*miKa[s?"r9|=0XGTK ]Z&.LJQ5e?7J )IQSF0\:>H^V!7 $&%>i(|BJDs<~J/p{A3i&&Q+7 YuYcyip׎"\ê&D%`hLϼs$F1%d/*qq$%q|ZaE[H#%ҟU@a >ZZ:NB1DWU%Xh35T* 8OᔸRg^Uw^Ɠwa T4!ݜt@V:yclv4X\ZY{o%V2}Sw iS"BXɣߜH!'??B.mzK /Pd5%Rc"u?-;Vbd M;{C}7.Y?EI,5חul Ӡh&^U]ޓF6nB8Cn%餌aU" o"'i:CǴqwShʷGir\#ape^t zy-vĄ;銇DJ.qWKBB@hVaf0f+)Et]ʺma:|9͜FK HWĻ0גƯ(pW ]iir]b\|]oJO9_GyUiuUfmHzД*QA0qU~g팬lC I]GS UHgѠC*HHîMRc(}EssxuVi ֌/q \abEG.Jy,%.$_ 06 c+,m^0QuV.Hg<g<]ʝ6r^4v1ibfO(y$a\gIp .+ZGx B^K MM fgAR!s~F<#Y0Pfԑ 3 QS<%#,`֕C,Wq6T? -0 }>TnltNImUo0Q3V0T+\ls5< 3Rfoo>FTTMq۸6iYmM"cR~A2{/wCZ[Gݤ_0G*v*u !Իݷu1Y%l2t/^! SK'SzN'rG ,Cmk9Fd!bS Z.uoYыni iIU\vªʇK4 u@db;qsO;"impgH+vT-)$RوDŽ!mebQUJC1SLn1LqY)AG0ϔWp.M~PB yS3\}KŦ,aGa_(BV,++p}őy%_!6(r#Φ-[3e.e%͞H?= eޕS18Ѓ(0TDۛL_B?UKZ'Zytq8y)T/=Ub1E$(ZVmo@śJͣbb[_˵‰w:Kȹi%Y ,P?Q*ЃYgl AEߥߌӦn,~KB^:aZ?,G,G W3^A.=la c5:Q{K8\yeyo.E-5ER#c0notS!胃rјD#}E{{.FVI]T Z< رFtubVYx\NK'ql.D-iA%Cf%D^DM":<0Z.P&$Vd (0yK3U]^aiE$+DGYF)?QbQwup?p|6)E({(x»֙7gf2$L(zѫ("|FNqM@R 3Rv "" $xKnƝOJ¿,%A4"*tЄI[ p"-Do\a*w| HXM^ NI#j*B>7_a2ՠSDh2 ؙ}?l#ϕ':,QU1(YVkҊ6|9S^q-_?G78u>~+IF#) q e/M$c 2;6}gHڧ0zTc<͹D+ AtF&P0~HŜtkt/+0d 䜩xu PN#UEJBad.Kr c04d5){|%@t!Fd5%0Џ#W%:ZaVYe޿qc;}s|.|.f3KVE;L:[Aj3%\+gud*wXarV_8,[ I_OB 1dL3Oq9FԍC.3Nz0K4R:->D6DP1 ɬ[HAG!Fಭ 3q?|g7ڿY~Ud&C-H$c-&~Dw3RJp R (6R_k]pB#YU$BQ 6KI$%~!'zH4q)Ҵ/&rYd@sF3_1}אhFmtѕU J`_FTJ-F!!AJB o^Xnu"/aQjOa9QzпiP$K,GeP \6@/!+*bmB!ۉ1(Q"3͚UAWO2EI3]tuiW(6۪uᐰGJi̿?<=b\ D6uO-V{ŵd ";q'p C);h@sU+y-{F LU7‰yjVYʜW0LCď$Rĝs#ZhYza7c^:k+" ]ijӹE Ġŏ'Zipͺz!6V##0no'BW/L3D $*ehUQԬ]֊ki8֣M̉ rHBDij)reAQ#]h:Uq1'!0gcʨ!u%gJUa1^TtsSVl$ph\},(q&r-Mgxѭ]q-k)/:uU;J Qkì %r YKR/, WhA 2+v#}"SW&ߣi5p8:d boRWcY+NL(Zw ]:@{(A;#)cAq(&őjP,!T7s-gM[ĆU#2PeBH"F^]= u_k9s'B *ʈIN"0]7˛V 'CT@cig.aRR]/үXKe"VY8>Np+AsqSy )ʦK.Aly \*GyZC4y{}-4h)p5TTի貄s^0v{AAʃ9+6φ?74Zi!t\veU6t?W~0^Ms;)>!ʢ M[t\O^H`LEg p7W,k/u&Q quq*O>Fn"i#&ݫFaeM7h*BS\Oqn-?̋}Z`<Q=cB0L3qm;{Dhİ$/F-Fi (k)${С~SNMMDyTOFB!rO㈕üw%O32ghtʃ_78e~y|S_0 jZ/hy&a[9IVW̺w\b$~O мgxaa܇.\?F)XU ?U:1mS$Zupg..rԤ2tXxlCVzW~0SdS-髸`i? ݸQ0 :d5PF.f_nųi^,Ȕe%j4y<"qj~2ɼ41&8Ŧ4ZlZ$3ue«n#.nzD{U'Jc/L7b1PW]J:6W[ "ϻkabB|ndu'2uQ 9ZԊ1d:O!u%(?3/Л2:G[Bjy&(Q?QPt n!/&ܪ _8ѐJ:4` pb=g̪Mi(B 80 07sS؆ ]ԤBk"R)z'>9U7]"Q 8k1GL*!0`y7Ԟ㴄̤Ũb˅pu/t2QWMi "!m%ei}D8]BU*9yCZFһ!>74֚C告:.=" .ARG.<»{ʪ؍MQ&<c_a5X@aS!/@x>:d/גPN8wf/g‚Woϳc\V? w "K27Z5q0M0XeJBW0M+q_I[$QA %k3:vEDzKOCG-_fm\yun̠D%PMO/Gѥ>vJl8$#Ycg"bٛ)]hIJSX(QV/3D4WLˉ[ :Q & nyHJ?xSX",Kf';T;`^x"cݵM}ՎTfI_K[ޝ"HJqrh+H`,mtb^%+6!ºh?pݰKddz2ǘCĴO#[8^h2(Ct1'`xQڪedlGBΪĭrsTxGM&bVL+{E`ĆN#w 9u#CL"p -ACr8T*I<3՘xFn$ĄuLhq]ҪzBm|ҿJlzBA#G]0+ʻVi {MhފD9yuU@CtD7aD\h/&b|)?p,|cK1M+*˪G'*dO=̔ܣ%xiu+ W*ŵSb‚6["(;rΉٳ['[S*E@ˉ5Q'Z駸>QոC.!V,G,feh+,M!BH_ٜYa/ 6b;LYpc#桏 i+/_XRD7O >asN*T-WO]\(bfD׏p ux6m6M4JRT%%Gx6ߗPu֖ѹ @RD#: J :K5j벤-0dZ~c &RۉWHͲ^TcRR%e"/, 1 01Χ6z xa#ښ BVXM4|HA)_ HE詇z &rdD?YՑ7*o^gv3Nc.ep>n(+DghK6rw[5Ad'@Yf:ȯāPmb1xw)/@1\s/إ&% 7m|;õ'fWJESEId`*qm2s]3݉"Pǃ<5 G$t ЍO zهc:)"dQ_x_D;F\[pdX[+IBTљStՐ_ԧqɏta+Kk0bVa Ch-u"WĶ2o'ߛ2 WqS]X f4ċIBuB lu}j{ǡh/nJoO:u7,E`ymƒS%p3%bpxLL%!!zA `QbV]4v)ri~Śﴽ_mL&$uNK̙ۚby%4NJ(BAP8ZgAR-6wȯ1Ɨv#8^sZ(8l?Ey֓,PXp,pbyY&}%mPÌ#(,zo:b)D&!="fkj'=% VNp{V^l1(>iiܠz1 Q^ r!VkXq 0S+7 _0#6sQR$e+"b<:#rD,gE<IAw\bPj=+Y[?tg_5;m^~HI06Z\פ%hINY6h^V0b'4con])K+-v*}L")c%0VF%Wmw 4y*l:@ X̳ŮS~7Sc ݈+Q|Z; &ϔ~noU2v&<8'Z}e/`SK.i ңRH{a A4ru0I%SNچjD/(u9Y,#ăP|"tfD}xocF=J%V"\U!r>i']c kHЯa0aUA':umH1$M&)e$Uӫ]b>Ȉg;ViAt봴94"ED >BFNQʑP2^PJUa bdP$~zޕ~& r˦Bʡ/ly9?5Oл#ޠ''HmJhƢͣ3luIw⣒a3Iy2II7%CћkBu e!%4⎭! "*1X/~q] h=zL`]HErx= 3p5Aķj-b>ړڃ -G:0Cu؝dG./'{Ad@;`k+#oϏk(C*!{:H?HM,a:??:>ig^9F̿1/a-jQ`ʲ,!bQdd1A:֟܄AHMCࢣt"OB]K"'O$υD0 =鴆=UQܜuO81a$Z(1E itb]J#p#kK"Kuf1-qPoWolŕR'h\QP{`̵s*Pa*CeL:aϔYpvNxow*w)ÞcV":#bjUԭGtTZ1]ъsjHOY[ے3! ݧ=:qeuЯD?a Ob˽ NPk?V"I Der 57kc̡Z'-eY'@wB6Y0̷tvvO5h-w 3k6]KU T3B\hȸ'Xtw* 6`Б :@=`֮#,HRF1??sAV!+ F E(@Cn yoC^Pe:(TG#0 0:͑fZ-!7?m12M*yS{FB='TtYsyFX+]0n:~/Q\F_4U* Ij3_Y t|_71ޥ2V{m\?uEy ?+z4d#iDnWP^R+8̳h̕=A-h$~yҘUMPA8zmsk !72IVG:.V5ꤱ(_4Yˇ.#]&P%HKYAX 1`E G+_&Ӯ}JN`¥~CI>X6fB(Լ"|6ar2.%LPYöb1-m~OCZZu\ j#{Uk vϰ6$ilͼ3ZƩ.eaZ{{dc U^D̴!>Rtw"AIhm9DIpEXpXeOxjM]O:E$$wm 󍒽Xt'G}I;HHAѸ0z8́Q w1OX˒,VȦTbH/a6u'^ AX&&垩c.hvfߊuPf&J)J˴"gj̋bUضi:.YR7I0"AW:?J5]媤3=u1 >U̙i1(C:3Oc}Cnql-4ɷʺ>~I|>9Isg=S jb;O[ 2WڤlUT+lMSJi)r[UHH;_`: jgUV&_B]IĉrOZQ\SΏKڕ~ǞC&O$U*$)[5>A|\;ޝC y ϩ/(,1E8# (xa!m~_5f]!a 1$(g@Do@h{HxA-=vuUGҿKqYV~L$FͳE3Ld.ಧH#2u8pEHlOQUpQ :,{, 1l Sil ,l.RmLrʩZD; 0.S+E@n$6bk qP4EmĄBrq'E!Q: p=ۏ*i]w'"J?aۓ"/ X[{C?Loī]b^g 7! ݹC#b;6T*=[5߷qUv* ڸ'_iQnw1}ӹF09I縉~瑞Md!͖oHјKG јЙķCk/33Yyr?a1g)-Jkjhsy*d b *B{t8_+ DC{t Xv0(A(>=RO?Li̗ :Sec^Plm1㪯ylyD+ *ItgbZ :N3 ,7tS óV@+io'&[FсˈN5]Q/-czߤ{V.M=!|g@tX&_dRr lAw,DrZɪS坳Y"1I=Z1eDvbIR ҌfYfI'ѐ3>}UQO#/rTĻBuBfa'6tM0J{D,4פߊpMƉ Ѵ`w1 XGp-,a]~#ФU,+Dʺj6}V6[OH0Wv{II$&cIa5}>|h ku]IBsdny%~A9B6a+ۢ*qCo!8>LMf&IWbOU)JG,V0 MCU.mȘnIpVfmHs) 6!<^Ggh'B`ںRV 9Ƽ+;1Xdzs#w*S3C#XۥZB(Y/l %ʮRhWoA|H(L* J)O)f]="2وCJ8 6UPT3nR+ Dۄ݋h0G瘐H߈c(upbڞZ"3o9rv|+F;|dY&5a0uoN2mRdk0]B#oΏnkޒxDr2#ʾ+[HJ':Nlr/R\.OṔ,"Pv9/pc]|HaU'&t^"NRXv#bi+D5ʹB^ =f5uJ/p_)igd q֗5N>1R`(!~Ҡ`ÙIa't51d1ՈI:-$LLk\H"a橣Eldd4 <%t'ޣ[Cߘ8ٺ($,AGf8joT7rm}KFe{T9g2Ud}'f-*N,ӊ'H۝j"wSW†E|: pB렜 )HI)m&g!e)O9iv &SXPGsGw4.fĕ6 XODQ/+ޏ|XXp-8xDa 1kH W3"*L%SGMn7l;zbl6-],.#B(iSBFeYc0K/@ }oc XՍ-_2RNߣ`oW?`\C]H}O敆BQL؇D+h$w~`=11F2'Is8Ct)?c&M.0f[1j )&Q2MMK_aNthhmL&mQ 3S+p# )Ƭ3%NT$ʌXLFLZPotniy2P%IwnSZeE&Mn [f%ʻbdi4P5XFR!ڥ,$j[G0Շ!u]Z?MAx_Ŵm1G#iZ++xH*"!@ Q|163n7QYwwCJGu(p K )w<&7ʹeבI[$eI=bCO2'ș\ xIkK~ ]irM|a](ɯGBXB=$_4&L[?_I! d{! 4c):i>Hܙ@:ͅUfϚDyV/uep}%n奌:w䈏X dyAYh%VaB(bD/<YR<5 0+ :,F!N1f_DYx(/+X Yqި!* I%T2,?1a7Trwʝ*k/VPO<\cUevARyxIE2ԯPגnpn]c v 'Y*YYz"6K?]? fGaF( e$D͒}x_jɁYe!RaFғPy+ԡ~rY_2΅;`KTn1ܸJh50z*xL'UH"&99tt}_.f^ѥT.:eM^A;AR]ʰh+H`bh,WJ(mٰGCv UsZ=VF2䴟:+Fc XA)0gA}66fd %}f.RDKb!< OK"9\+L`zq x4{{D <۪1H i KIk2eWu!~dU4/x+KdVx17aԨw8*(Mu-"&5rVBqt4RJ+~($ZIA.%ҤD2fS Ծj;s*y*UH7\^Јwqe+`jT1ټ[ 8xjD F>$Wc-b 0366JtQQ}A(?,] F#^3QͽRcJG}96=$Y&~|RA v~a0IHvתԇ R? f@2F')$|+0YYB[:Dw6~>b'D_U3Oy&D|fWK`QӰOWq>2 9),cwP@E8u4LN%eA)w#-ýN8vTj4 ?+zِd# B%A8BxQRwo])7& fs%f^UeirdY&z0hVa2JJ NMTL'ɕZwP##⣜D9NW]: v 6\zGwQև?#$ #הyh:8Ջ),ٺ rȂ/7IwZ&$!iv2S7įkҞΠ$Yh!t?CORidq6x3]b%hxNKy.`jndzѝA':H$EzXwD)%6Ey$B,IzѭHv=|z(/T0UI2}^tS:GGah)Fi3(z=E!Z_jI}"JVktu[d)R} >[OT0AYu!ͣJ`goyY>: *Re:Z/xFPaCay8EޑoPP(X@L5]: ' OGXLfzK=Vyʉç!o&"0kM]\RJ#, OW=ٸ& o/*q~ y]h](pk"b)NQI|Am#eW~(v?]E$x1>s|!aGN<]m#@Q؂ʠ&K˨I}x@7,D#JEY޵h8#!DG6!9Hѽ UL(Qo!iW=)nbB,#x-5" Um~x͠İLd|G@Y MiKtn)eAYפy 6'`W{H`kE}dmj eBBsDz"z# KQ?,Az/zc~1 cG2[*/bRRPH.(2 [T8WTc%*eBqug[NZ ޡ]D"O ^ԫvD|il|P$Wm% V(سQUj&CE2|DQD%\\Oԓ!K0qJ!`0 ##F/L~G=Q،`X12%ܵk@HP$\\Mqb{1}1'FmS"$FYE~OMj] 9e Б$+ _ʨW.TJܑD*%dע \3<!:<83uOS|L7c(90<*Hd=bƱCFC– :y-jk"n< A ~hGz1AG0đY6M$HCj d՜*,r:™c4 bMVlEPt mn$BJK.-uB}G/b&s 268ܙj} L'GLϠײ&RD\#:lKUPjDRcj \ b(CuP_9^[QRrԐZTݰ3.D<2a~n`f5^aSRC16$fQ,# =q"1Tc? zcG=F+AYEL;zK"6(nu0A_$Bb߅V(,yah^v]'x?ˌ!Ssy)3"G !a.h*$d9:eG&%%ϲ2E9I@U8f=З=lj3| PƾuP #Cq SQz wfRd!BQ܌Ġ H `GL~A:bu?&_?,az iEΜ99_RW1.0ƙf%)=.(5s?ᐚWPog]t6-h@VP9aW9Aa;%-!Ag:YN)@y#it.%ȷN>:3q+dA1E4|$oTZX%0ex\h돨r/; t0j-0X,1_ď\cAc)a~hȌ`d/=Jwx1n* j,k]y- C*ZL$Y:VkjztfQ"-4*:OTٯ ǫ탌"o~De&LqA銂/ %K`PU {SkH)oQ{Щd_P:z^$qzR_=TBB>>i( vXcO0= z H#F+a3AT1aG?ޘi,5CsV ?DSxn5}]݀NJ cJTDwfZhn}X]w aT&S ܅a;"sȨ9C" aO9dv(Ѝ$dT6KJ 3 ͇G^pc9dlZ/G>cd@o3pqG 2 Cr7< Vܹb BG??Ga1W%"-6."̇Zlnp%QXuNŠ\[Tl#u(f+I {Q;9ʫS#s/zd+6I ;#s DGct4b()*S{úJruBl0<:]dЂ1n"=(::~ރ\ueQA"k,z#G(APG0L:ߊo6}{ kp Por4_nLXVst"ۓk8B]JBZ} J*PT*c7#^! Ƙ"Y>2mCf ~Pԃ*C\%%@ nlpcʡz E^Za14FMkl, 6(2 U|\ 1.41Qz#{aU}1c~x F}@o[2=4 yHC3B-dw=CZ uF `G ~%}a2ym7hLiRY4,U>rNwH(TOr6ůrB]Gh-OFE$ћa߹j8P)Z3 0(=XoSr9jn1sָ@q~~00# b0Aa~XF1#1XF1 v.V `CjZL x$q }dGpxX.;Q9md(zU2Fλ=ȾzxLǹ,^oNU*6ɿTER,WwJ]MM°G LfTDQO hLifl|A&Dam?wf!G_ gx"j#bHT{ .a{ѭcZF(/Dac~8###Ǫ=Ǯ=/{1fdQ(4x%m 3m(lrr1]meõ=e נCh,GG+jKKo1]&CKY.g6{7Ѳ ̙e9bsv.P32 OEWar5v&MIrj>3Уj/r2]鼇2F26F20Ͼv f^ )ըĬl).E#A؆[45qޣLƨ!k/ccŌc0F1K+I6x9t,:lcs4WvsK 540=75N#SZ~Ÿ ~jЍ1,"%JVY] _/4 =-ʛ'fUXMv@Й)J< MսBWhs*oT-"P:CAMp@tr0A[vX-q 6#l R=..MNъ{h4ِ䍇v5DŽ+ǟ#1?~X^$_dPpSRp$+bݝjB:'g #gBga;~ّ䲉!ErWPF ɭCjAaI4?60bR-|5qC7`zk!aVC}LBIU^ MO}j?oQc1r?468 ~G$,aNO?6MZH2-fZF) 0f@>V!LEf(C[ I|am?_F*Yf(7i:ȴɬde%)9CaHzMW!4}7wGȻ@^q ud%g{{i:(:-T{K,{!(~z&hBW$a7L9KআMۇB7'wb̎Dfte2͈hFT΂Ʋ 3$J\zcТsĿhc A1b,#н+ z9Yj1yqj*NO]J_x)G̨S)ݽ*)u~bl Gbz +V-Vtu,`3;UUqMiJLԗJܲ{@a;IhR/hhe^`Chhx?_B G` Rf;`(e8W5Xu*$Bl6ucX#Xǂ1`0=A, ` D ?F1yV%ri(ewإI% 3E6O]A4,UkZPT=D#A@Ln>FqF (Bnɕ'DѪ)?'9xY|-\v.ש(; nt/9֋\5]3$eCw, MYs;dl\ 8'2lBD]d92cg BG,6e:d; Dl/ !2?4cȌ#[p2[!j:K sQDQt=KmJ0Ӄo+He(e7ERjB^B&:D HdP%B"#ZD?Ga;E5 fzl%r"Iu t,+;ПNHSD>K+rS]J4IjJ`bP=7 pAKl#,z 3=ױ"d2gWEo7TfC̣!!Ua'!J g[~)?q|K>[lߙ"^DU +f$lEFj1A#U_d5'FppR0x;ыЙaR^Y pU\w=NFbQr!337^ݿCP%j zΏT~e#1a7=$P*b 7x2({ B3ĩ7"dɠn7ImHAf{2 4«E:y2>Tj)C#@kGOTs\Z-ac,&sH>P PƲYEGA"\3xS,NniԚ|M%g d7PڽF\"d_R5QG% NN!H^? ɷ[$L.DؗD RѰbf> +FlCZ* cu 63ot;Sk;Xu'& MkRo ^0X= }1STHs$$`!j8XgIx<9:a &pO~¯ۦJJ|R*H#b+%^> WsřZ"4# 2 1# DM#TclÉy)xLg^FThIpdjrxkNra 填 E8oƋK57*vdNtb@˔d#LIt3+D0m厖5hgF-xϘߜoCeLy)TBl6# RNj*{pjI<)a:R|dHBPZ0_ KG _ōIm^aYE ?ܵd.źKew=zTN=}@$VGb d1mx?CA aimHK ֍[reI~xbR=WJFt_ǹjcAx#dTs@?C0d,!lŪ4Cm;Dz_ `ZWlAŗCq`=C]cC$ti< W {1JtF)SFq4gfd=7X:tO]r([BFQȰC)#RtqCEۑi$Gҕr;1cd2˯+.F," ,7G^¦dy5K+sq!!4l~$|%cK5dELЮ_<ġt?AWmbP2+CQ~Yb4@?; u$Eus rTcGǽg,I۱~<' :ѸtlK "ϺzGSvؚCj%J<̖U6>Mi JV!5%sX~D4 ~-E "dǂ*2l_"mYԱVw{!O!R3IQddkq*`fgA:SB6*6L:MFEM}]dye'{k H.T%h|t М)AkFF(0 #a0CJ/E0oҔ\_[ko;272MJUtB[yWՊF"f$a,M bj|CoơVĒh 1Lᡴ/䠦D14j myX ʭZф=q?ѩc/MX De3AFգbCr%QZש ׁB:a#ܽ#;:kHy+TM1~K|[䌕fO%fݒd"EJZ edM+p>~u~e%Qa[sv;`26VȵCn W&H=b%a Nk1j7j`I =`ʣAl-ŏ>/BgY8ǟXVe9ѩs[FVK\\4l1(5SAP \al GGᛅSc+*x~.JAQ+WTݞ51)!$no:ǁ%;v>InR]1%ڤM7u^Y }0wht+K{%K:ЬRfw/#:z#q25.6B#)DG5n p.J7)űWfx= £Y:O!ﱹ%{u)P8c1I ppG8\aŏ#:ܥ NuyzPG}D\Ollgt]_c}. ̹(7zEJBUKWb*G<İ4gA/ {R] K)ZFozб>=>+7N&oi$SnE2B=ɵlH!HK5tDrfڳ-6ǡu-L w+>=E~10{B {Bѝ̂B- \ Fb^!?'C mEAtgE\Gҽ=F=2+R~ K-)RgZX?EpcïO-4D)+Eڼ_tQ b'ᑱa4 hǿRNY\FIGmЕ /4.D=cgtDtaކP4@DŽ';FePlƵ׾¹; 4)V XF-0>k?G !FBר Tr_`^7'}R-i:+bto=b䝍_abM<+Q()W5y!(d)q!~WU we Uщ*SvZ |VT)<-t,a/Ѡ[빑#2267L89pFb׸S)\gKjjF lrhGc=r0gsdpi+ 0]: :Y"r4ZB̼)~Xj P لODjZKq[#C۔ޖ& >LyUpL{UGBJs6yws2.ww-8vQܘ FUĊQ!-Fܓ,a r1e1 u1]^GѿaeM$0>H#n pA bԵ1I${Ø}DŽzLcuJhZ˚ M1qȯ67v HEա_$2HJzGX\yBPŅؽǐ=KIZ?"u bԜLUD`\2-.^B^Qq5i{&l,# @PCvXCS_`ԃ.wr 'i"T]e׸kOYz@_ Ȃ T7ǒB??]1}Z61|'R'3p%EEo6%fVFp~<7:0J_bv?P|{2Dҷti}terAh; rq<\.1;me>}7PuϊpMK_cY~h8JrA3Kxx,KW"lΞam^pSئ!E0$Ff,aD {abƏǦ[ȇ.6a2r.ET qVt{QS6_ٴ!`nq/ H@l3eo{gj$d*= & ]х4"ƇJT7)XJ蚶řIs83˜gL2 ]q̛"Ft/؊tٯid\u1!y)1#SBXW\Agb?,#2*{d}gb<^;kr,r9S:!ҙf vP+L ]ܶsׄ$2!EXew<{HD8˜!oe$UxXY5 ʠ,ׂZ̙\:a9`-n7Ti[!cUUi" lȥ=$I֕{$Hu C-qd.DO&hpow@VId6p"kV5; | \~(#Lc#zI js)Y4p8yGmFQE ޟ PYR*Is4-S#<8YYf^gT6VrQbrVQY\$,֐{l&uuA5/~E,FE%z]1UR#N_.^@HP}A VBD@/iaŦٟ'k Ԭ xLp3# FtW8:Wꚑ B VBztŰPj*#c)3-3ŸC1>R=jp GYB!ks(RrV_;F֎͢" 5RN~OJ&$ΘqANoTz"BR{3 T_`=y#!C2"(ZˁcԎz|W |v^o7R&naXґsHl%eUaj|f1*l!,Y2&ԃR=U ӿa t:+bīS͌5*ETTG:݉|"%|b, )$gL01BL5s!aVClu.>ψO?"ڗFHw,EpI 3w>Sb K3-Xf6s.49MCWe ]I1"I[D!}Sd^(Ӌ -CUK_ $"H2c ȡ'dTx|az ۍ*a|׸a8-WYeFDXkx $k\ A?8aSˇ;b=v~'>J2 lA©d^U-h,Ydٻ*G5dD$m9v9Rp>E%wI{>Qj mgm'f,E_5+K'̈tGN>ssod"0AlV7 xL)=L<Rg]PDڜ} \?G*'$*VcQ҈i=;_R^FFU9gX/i=7d;5\tH\Qɷe]SlSpaiL"P-Ŭ~%$*z\o)/%|ɕѰa(݄ҹPN]:Flv"+G:ț,L!Fl3!]2J6 z1:&Jg\]))ºc9jFuS\tsWW3Đ ܨjUDAYjfxH@oy%y/:A}|0sdECCyKĿB_$3PE^F+)Y{]ɖrp͉$uUDP >"`@1&ȞسQ(jwt^{"%]dRVGUHb8(QM,*I۔bTTu3SpSüHH&L,b,]FB 0?~Uu˘Ve6Xsb-z%Txu,Y"YD#5r1آ)0ZL+eE0V`6-mr H!Q,2p'ʹ:|FYzx~oűg<߮hB?lidm:jrp<= FbPhL"-0bH'}e/,@1 t"-U,]VS{ [}G q386+7Xyȍa@kd O[x [6yVH' ?g^ o)ʕ))WTned"9>$I)^ep弑po/VѦHxn55QowVa=ϵ>}]b9e^Fֺc/) tTX:'V"!;6 xP:{!حl=IsGYJz'x(^nQ0oa\kg',0YQ_Mq;ҾAVyWwD-[VX2kW ċl@q*BG:\)+j+EL eAzUeRi+:ۯILd@ЏGd+h]:U 8Ӏyё/<~亖`lC%#EW#Qo8jgcT>1sHGhj$`u.tYV" `\\+t-w``X*X[[ _HeNcō<VXPm?fTC6]x |~4 Z)9j: }>uqϣs37P\oe:WKH#>mQD펦ET5>'wصzsd":܍aztbm˝3a2`*͌gq5[TRS{O+JLaXEHG=|]e_z>Px*px>_WK ] 4rUdDk{(ɲTSrwMws&okD Iq ~K'B''^K/-D ifTꩺ l"Xvu(U`8 O(FٔT 7^ȇm( et<4&Á\VxK+j `pd3)%(pT(b~uj/13,CԺ$.o#RpXcR?]K 2rshռDel9\dۅRGIâgl;@˲0ijHnDHj:&Eqx2 7COy<:GFYr !s)Ol0(D'0{Šepcm ~ħT5 VHjٛn4AbddA"jI Tcq'{23fCtD:v3I5"kԳ)',.:@j ,< G1 #ZV8d-z9 ~/P#(@|BRn~{]|p:Hotlx1GHl'a2c#Zay{x"_qF%,-JO/?qg *=H&pFbJ3U!Dl9P05Xt̯ P%1qgYԒE7Rmk L=_"Aʈhj I5ADAkAAG #R`}Ƙ">^p9 ba+ZE<଺[[)Rh]č&ybV|< G{!^&Bz"Yz%~N&Y^)-%!ѦLѝ*m| ظ"`ĩoаZU䉹"exXL" 85U†M I 0vsma͙G> _UB( y"P@dc#ڦo3 w vp>Cy򝛨jV˨k;¥`G"݉olƩz|* ϥpߢB' $Kw#1Hw sPnJ7>"ex7pd$Mo|ZBʰNX IB!+O3OG|(Pc p*vW]8e6@ FȨqk9v% b=]N޸|%_ظZaE!:wy ߫rUJ *mς~ΈQ=;uO;]F#]SߦA" KCE@x(QVR.Y W30/Qa* .b'+ᔃDc*Cqt}M 0Q\ܹB豊ŇO$tWjQB.DMؾfC-qQA7nRO2ÿu;KzោWn|gGS?xϴԗѴ%Ŀ Jc30Hcǃ";yeVi$_Wa; 5 j^^[ y:?.! H@<,%aŹp?yespE>>`qckivhln1ThK7di.< u5/U881_J^ق)C2d%`VAz (cxZ_Xzؼܽ̆:,>(30dp?B&v5Ug{!V] E0]#(XI8n̤ݐܦ۹-g>L Ь0"G#9Tyl9w_G].]/Y Tա${fI>&m2ˁiMOA=' R ^ L0E XYCA gܟAFr#uEn;aǡȠqz2pC-v2LE [aR-qa#Z>T{3s}s3:%X~M/ ֈK6N7@܄2Q)Z@^+r{?d~逄噑 }1>ޏo(XnGPuA\hؤ*h D?wGӵGV :U5]-і<-0##AƤhMJ2DBJxR2q9=Nf^Yk>J|@^)؈RH`V:GqR/e//ø?3s}ppIZl?aG</xDaBM$Mh$J+n3^L_GUY=>M+ a"]=G[>y}> myh5 !Pf=<@dYr1&bB hk#4`녎NGrt-|O"Bjy9)j*$jF6o ^;GPg,,#7rP:̗,Ky׶ <b)d7Xp.<1 ȧ?xbbmT768I(MM]zKX$ ގ*fEpM1Ho.ۢ CeKXJ;l|?oC c&DN4@88R%}e: 'j<z:#@vt+$`[ot &v G l3Ė](4. HZ/hr7ɇ~%ŭnp}wɷ.H԰ӭ-ph~^ԧw8Ƈ+ ZaRhWF#"ݫ~FXn?Utѩ~9x4b5[ߐn[)y,c,%-J[vDA_7&кBR4dd ܌ n5'DtXw&*^ nbѕsc1=@P> Af!M({ OkyWC)&$g o$83ˋ)Os ^!dxuG/OTr#,ؘC(> M;TYبFEq2끄2}u'uu ' k.U#O/"A &[Ln:RF&$"'s̫%3oBWff"Ckc ֥fDFUEhduX$ذRdDɹ|+SOfKI4"7^_nTk-qa8O a{|W/]OǗ߬^v;(S1,U#<-k~2"bz$?{{%0-)jׁT>ǣ*.a_EZ\g"۽:cp-cf1!oF WaJrй4xks}eөQQ]U%e n2d qjA- JߖXg ^gp:[#$e&, s34 bM?4ؚXJ IX,tps-q)cg iJ]e Ń3?AUm;~gVZCw~ߔ(T^k&mCrDCS5+¡:(g 8^wzNzԨ ?}hU V Z 3x"MIX=cWGۗJ;(Wd!ZoZ?Ȝʂ堕VB"䁔 Ⱥ%oL*ڬ9::b͑L$,=OZTX-RrV՛+fBvFfE{`Hqbf͉ZPEl]~Lh 2isD2K)SOR\k&8vSEK0C|9 Q_E3i($1x-f5ORONTsK Q>h읽8bcfy!(8^.yA/@( }.gx"}^/18$_i װ̄c6?wHDƅT"1hF PvUذ\. Ku+>17 YDMEroc-]2Ыsf hXRXM\qZyroNIg9p/B;- |;Fx%5VJu{ {b"|O̎8Dٓe7CÍ J4-%2 sڠ5\9o&x3aLNL|2ӀD48DI^K6eB:c*kΝgŪ(/47!e(<dS5#~U#ぢ㙁xW< j7 ᰀPD5um?T_&K;&%='QY?%;U-_{ KHYz"] ?La.2+mnKL١\\ibEo(6{8$84` lh4ʝ)${IAodc"LHh`ڔ&j6mP :2X8r$l EDo$YP"B%K` eVt$J+4:ɯ/9(;dDԼ"T-ռ4#"ϙU {,rܽiTk!tznTq olc-%`!aL3.O g'U0w5}wB.pxX)X"Gw\T/S&i 멻A% KU[TUkIEI]XfsB^E; !<)#[QltISB=JNoH}FE d4˳*'B9Ru+coT8eڂ+ &ZLHw_Ҫ`U_a,@"&lAoCU aJ~vhG|<$_o/ט{d6%]Yd7O8wY8l^~f|i@LfqG~<Iy |݅AZH뮎+LdҵaN# Cd xAza4u4>|U+8eϩͮI%‘aPec$Q d:fYqMn?+!ؒQq#fj"+jFmS4Vbu5ssC: W: vx/.âd~ 4刊`0PAXg/6`ᙓ+̣4R6p}+`S~,a{> h^,m;z~A?k]W3xo2f1cϫ;r0wn~Vk#pvU $ yGw`]U+~,>TyKVp~Z+Wv%j[JK1 =X?*!1AQaq 0@P?!9.YHE('M;Pߑ/d B*aXmB.^p.„Y7*܃=NJ!jb)@J(F&Z-\mHPA"7܊V$.F B7@nHCЊՊkJLijC̠DTF!dG(%mFՑ(,5Υw ѱFe25QС~LEDزZ<"+IT!4Eb;t!j;ЅL/Ұ7DD ENY ѩɄ5@KqfX)DƓKzB#TI 0x?5 [7/JUe;5ε|Ta۪^~yDZ&qrbRP]p;R7a[O jB56$s'UVrFsJDmAj BpJgS O,K1Z֏%jۍy0(ĺ 63؊ܦq_)#Wb<^ %曏^oBиք55$܄֤R%Qwq! f,P' !yI8՛dܥ)"tTCaL!IG[> To ! 6;IȚ t>J$Bkuz(Da1=E|P<* HIIDX`)BtF]ρZE gZu ȑ-LQd(m Wqb)b܍+1aJD""HXT^، B4> A$HDL50Bh4dı,rR6Ib;Eg&u/b& 2*G 菜77y'yr2hoVEm?`"%Wc5(BKV™A֝M7r&U K&,W*ET~eĖ" k7AT<ߐRVICnn VBT&Co," lMȕ6BDus4ja1SkwQހ9|b{LeWTX8 '9lE]9NDVk&"-'-,oFDд&idx2nncjHu5g8cbbSKJYM MrBI4s()9B,#id%nŇ+JjO ƕZ6CMLIKFHƑrQ-ŋc!("`Bʉ=MEDL,%Jy "'KpltJH&Y Hh%H HFé (K,E+a#9<!S0DёOJqJ%R%I!*ElEB-P[jT:jQ[$k H JKNCLsZ.J#) b_XЇй)V2H&95˔ϲ.;J*Z*\F*Y U ^Ϋ"Zz W\Y5':R/nj:MQ\ۯ+^B:񥃪B$ȥPCpCy.bXYr"7i%{u1,:i0:Q{R8 IbvdQb(qSs;C<,B?t wi-uJ(`|2A%%Mr*w#9/A"HkUr}G]L- G"RdJn*h%%@!)YV#SRR+"[f` ۂ \a}qT=h\I`DIt!]H}H ؅ Y!\؍*r\DmSxGZ3Ĕ@ Ij HD!*6)*E% %& l^Hς>!aJ[A]$EDBȧd-yEs.Sp* MPMH/Е8. $.&H@hz% *bW%XЇ-u1 [lTJ&=PlE٦l-,P:+5ݬ4ErܫKsf=Hit;´Bf`d6TT!KR6BKc׵"r"x/Y$H,аmYPQp%b">Z:& 6}tӨKucRp,2+r8ȥϒ_Q RçqIMݒ&5HRQ'EЂlAeACū6 f=*e(Iخy+"4['ȧ0$bkwD%; B)-dKD%?5B.!- IЈ"PF%D%a$& APKq&/gR6 :dG7" ,C.X5Q"D=BP%\TR!HX"bKFq|l ]AW(CJ$FH".:#`p-D`ЊȰЋ- Q=4Yr0wq+b%C'-WZ,TY]Й!{!邼O"Q#@ȿKe:Fy(봯aVQ/o[u c 'Fi:j]8V#r3ءDb)>Ğ[^´t[Q&vv>XAU(ܧJۦu;^*~EU}.!gىj-6>!4+FH~- N!؅@9R;ǫ!Ź6DQXO2xd nOLCK6"RHH_g2!NDA{IFHvnXAA1TsBQ^HdT,"4d v܃pwHuO m![P!VpX*zyqy&OI=bKvV.G?&WsyD\Z}Gds%5cce>5¶e$iBmjc 3e[_8+ Eeue疏]l=>u*{ a,9]qgh_YlĿ)}sHmW [W6&`a\HQP c,rjyeVW%=8S etf]vJJ\ޖ"p8xn U;R!T0R@D(R5r$P"aU9 "i"vTP%$&bPwA̰Ro+x_vJ)H.'zf!TMNɔ':x*Qk.1SzR|fw(kj&I-w,%F#]XpA-hK SlXqD@+6ċD;2RF,"̋9~ m("d]-JDeAa$K#"؂1AuBjn(RV}#Bʲg2)A$"`i+8DpD7I9bDA`3HI7BO)E(&2|ٜVFiKy~ br4#[!hf/X)@oH'؝?0IdiZ VA6LrMWo#KA>`Y/#\,{vg x?N;^ M'K`"m##mB4qn~QQ+8o2YB^YqD炝xE.PW*VPM--u~pHbt5!T:rJRU0nqSv!SnJ뛨T>G{P^QT^][ bf"tKУz?!*% _ ˓b &u#B0F1 /qׁ!T˭ % j$Y !* n\9u*+Y*\&(bj%-ȔZ")+"6ࡔ™7> jGK a،PB) Q"ėsZ#"8&5DIBW,܍e0nB Di5IDpE\Ј"5 xCGCبw Әݪ4[ eg2/t#%hKR1cqA4CW,43]%rt&`\T+eD[C&W$|2Ar>H䂧mCnZNЦDѩH;!WhsWKԺ0=Gz>է@`gEz !k[ds!Z&Jbd} Z؁Lgk5j|{qDk-Fߣ#r+dVb<[KWh +J][ 7Ѩ*3^:ju!s,Ř>R|yV+1WMHIZuCCjAKrI.}$o[.}UXI"Ze:=SIJ\܀a!W*X$ uqZ-T; h!̉A)D""JS$P+d@͸ANnF8]FCSD@CӂW kB5#y"Q0@ dgRAyf"jȥEL5kIM|'~ba3#)#@֙ג̄ W!lVt>2 "M7BaKQK7!Un49h9UX,CTTސݰ|jCatB'SZSw * l/;u Pk97IO!nEI*AX%D4BVEznhy@}5j&dr×ZD" D=MQ+e1.53#tw7WfݓI2BTWIdJi.< j&RX#{m2u> |Ȩ1kfIEoğ=b܁'l $I_ֆ63zj9(YNFԋA,,!'h!rq$x(VAQJl%#b7>#$81bJ21܇g$ȅ`2%A)ЁZ İ4FP.T\E:%]B3GqnEϯ0CЂ)&ӄpk"H $BujouȌ#aE nЂEHOibB಄(- kw,s͊{T !egwq&'cqg,*aȑisrid++p,]`AGʦo:Sȇv&rMc3Of7=p-"6:J^ )(H-AiXW9Ls(dEZ 2j+5`*YK5|jJuJFJTuOє$cGmL4hD|۹GWN6jDUB/hiHU4IYo?O'o/C;!WN{}D16|"z59iq/B##b* BSN:niV d,|MVbMA#k|i#\ԕ*ć(x $$Č &A\Nf"0*"=K C E`X,L ܸF.$W)ԁ,($!i"#b51x AR Xԛ ӄ 6c"4B_]h)!vECdBa+ԊU,VHUУrv dM.] WLI1 9ÅJeH(<0R4'ޥK.Pڟ<< DZ g2+cPPH+= <ԦisSл+n>b[ ,﹐·B"UR?SEC6jJw&$rUh-zlZ$DIl.PnF$y! )@!J.E줿=Ռ!~;UgA׬sI(>h^&ݹJb!NPN,{ jeQMg YLĞG'ƒtdȠz4249WQz'Q9"P%ہZ%s!\Z4c@ 9'a%\݋*bB$+}WsԎli- ިV]Iˊ K 2YPB$서% <#EBK.E;*ADR$n)>D"ĐDW%Q &BLtR(7+<:HD^m jT*7 Xi* pB6xF.5""Y/J$E܇I܍ Cg&BЃ$d9HjdZjW1QD?,HҰEzƲVK v5ًI)*SMP# }/"o=SqmS(E]X/!d^_wUZ;ס){/>h@ 9rB),O3*4v;UTl,= r,dhlɪFQK!ZI&e3> >d7<4EƷЪE܏A(]r#BY=dʲHzZX8_"Wd<&%"2rWazbggjޤ$[.rx}dL x.Je`ʴQx1du* EE܉S&)J $S?#N$ r]1ۓ]q-EcARG U.4`s4n Z#@x"Q "iT*-HMp^e"5"yӂ" q$BW"#H1$J,B *sKH5!$4EH߯#8FYKHKQDR lEH^b'b),*m$VHG8 NHJ&DRQ"p"D*>mUe\ytr v0+jBL\PMwq?dZԉ0Y(J5l7;R΋uj'WrL]P]`##()!%+oR)/Rvh$i9L F#KCb:UOSVyFV؀S ;̷%4ё>oK>qm42xw2iH)LH?Q76L.K B|D#^t"S,ՏR9t +Np* FHH=35vʋY9t|ƨ%gJˠ\UZl̴JௐE'QďrC75]Q%h,D̵ le`ZfK6itFe`ļ!*܉" 1<ׂZ"$\ȊnBDTwM12+~.En%J$$Eg(`[*CI\t$wpE$D\ r%pAXȩE> \Q X+Az_ND2!*(^4^ќ /J:QdV$u,COWNRwTjؕDۚ6~u63qt~֟BcDmᕖfui- W6G2$BL8%-iJEMQ*IV^©"}ZrmZs]H\x}W.䚒d: "$p]M׸UhaiG =Z"E]sUw$1ydp+?A'w ; 7ZDޡiUr5IE_:J؝kԆPLJJ`:ܿ1i-An4J㆒ a ._@ʍ D:4J#3̧AZZê"WF4w%I/GQOBjƛF5p I!;Ȟ,B(1")EE  HUA%!*\xZ9%| #r!J(pUB4 IMH,؍܌ňi;JBQ \!] 8TKA> ]?PnBcM! ДOq/Hbka }a_tHݲVT1YjXwm)"&-pڽLVHmf!v+&$Oι+e3+SDW%1|49K|ym6?]K*zZh!B؞SImx"hNȸF%}MFVCjK -'ղo ѲJs^!`gں{9v&#.9ZT!,d*.6Bqa.;bMlҥD}FHA&"NR,jxUfGY>t> Jn:D%[0oف͈:',9PLL$ۚQP9oEmSJ$M=FK*_53 Iݎb9røIƠu#6"Nj*9h51.( @l Q.)` "M2 iKV|ƈԇH%_d<> "hXV88Z-#"3a̅H %F \*FSY\"(U]аIC]q/i,Ln1MW`goWmQi^DĢeߣ6.}Pmc,sq[ 33yuv'I.X7^Q`]9aid{5DL8! ]G~=>Jd45X&H"YS1Lmd;Ik+SWm6n+1_k25$d 9VO4HI{k,4D֓GQtyPJr`j]9ub!e}Wr*tkzg5| ;_ 6}J' }kYً\^%k~GNa䴄*),UudZ9`zp ,p[2 {+B$9U92|c$MW ܳG[(&}] =klbbbYROk dߔnKm Է4y"֭CjՌۭFr.a\+iG+ k8V%[#PB]RMY&JR"Z"6jsm6EzT 4WؔF[? Σp(l480VQ=K'MwkQĴHL׏tj.ToQYch h*mƕ{pjVTi qsKMY՝-aE9;X<ܔ+!gkWzE%JA;" ea#i0Ͷ PiBzRdG55;Hxu;bO;mrW&WS+ed=G~w?vCi$5ٴ iPn <wjq$ƌVl@RfR$du,Sb7XFB)HHS$J\d?FVۉrc!^DRʏT$򐈠d ! e𰅡$Ps~1B~)HJ J$ A+A%PA pU#یP\dh!;Bdȇp_P؂59ԇʋ" %a5H!"+a-Z jcKȜpu1kBvI@䬆&b7Uu5QϢC tdT&<Ц.lOrNTY&?,hR0Щ$h89_&׶R`;Ө4I8m!@^G#O.UI(o|ymn7GСCqQ6dz&}vF.̌gձUD~^F*UJ"uX *DcCЋĉ0]7H1)/ .v=CTA9KrQ˪#ħ#^tBz6ӓD(F&`^aX:**Oͱ%c3"RcRJ6 6V] C~HG?%Xmei)SHTKQ}ۚعT A(QJ;K.tjS-2{(qOY)Q BĕġMą1A"2.+#$j@P(W_D B߃Nv #2JiBuG58GdD+Ap^ u x.cÙ,j*D̐1 .q,bԃj.aTQ GNlK*AASHe ζZNR'0£9-^O۱M8*aD 5)ƹӭvGB .4װ啣 ?rf<;8@jO2g-"{!nGi{V ۰ܰjy:>nv+0,S؂5SsGئȋMS8ex1CXbh 쿲+i$N:U쪃=ʪb!=5)6Ir5!vW9o2 \~${#Ǣ%(*GF5;*$V JuDYD1D5!ăWE3:A,x-0 71̍i$b&$A %(C(AЊ$T " KN,\Ւ+_) pnE"RM? !A [:(""Udl#Ƥ4&dANDpMPʒ9 :Ť+TAi(A{R<Ǥ'/W+yI%2YV: G8 ]d B]#B-cL!5d=MF.sBFf9dӆS(yԅDB+߸LJ9\ P1'aB ba@s+ ΛFh6?+\5K/tM WwS| Մv151'ZB]6,Fĕl)*ڐAe *̲@"T {J: ʤ!ڈK:4crf&b$m# iY*)պ4OKԺW}LJ_w(ҩOjt+WvZ8tilX@e䊅MI%n_ u2$V76h+YO#YTB[ `A ½H,!AbHN0C࿂ EЄBq.5!9"8_ dԎ9#)qZ:AFN^ \D2meoVp/V'JTڿɻ%@4MgnmE7BBi|JDWʃ[k_VhkBiyxHʚ)mẟKb 5AԔB(ReZU&(]_# 29m Bi̴$oUsoHӪ҈U؆U*+Ry2OlW Gѱz U#Uw˪u@HG ,a9DP<ТP*ѱQ'[:D%˻`O$8B&ZcbszE4rO&JŔ9ڟQnjR>VW9 )橚 #li10 "3I9#w,5 p8^VHu]3|.,8c?sD,.ءWbHYR%Aj]B"⢎ ALO{! 2!rPB ƪB ҇B+D@C"UhE%ʱ-VRJPPI7H P"=07EHs.~t1T\ilCQDNPhbM z0HiQ+ؿ&4b*16ꆱaQ jM<$`xqK7y\*ַ4G%0<)ȍ*YfȚ$uXCA{ yq-C^t*,xe2 )!'1ШYXHU$*ka^ .Z*XKl;WJtk\*#IW BjF(DY Ϳn1 J-HF.5!QR\:jYO#"SGB(>DF:Ej%v9C9U4 EiOĉnap1U m]՝S^ FPVə{86l,e1)PT7MT׏HbD4UnlDuT$1_bWҳPġԭKXv"(& 94ɈrsG(fEs)H$B.VբO`,EyE#u"f{MEؓW P#e9ɈKE^PTJQ%Mo!247]JV:QEQZ7~d\j~rIBg}F# ב LsD6V5'vBy*Z%DPI m^]Le@},T\+0Ruu^Bgf(%jDmւ['.oW]fغE?n(6iJPp)WWrN h&KnsRZ> #EGQ"5 I@Q+ d&%qORp !&I20F,&->IFX#X7; +Pt)6":SC<6*п"#%Q5&Xz4M9"P<'WC,B &b.,]ׂҞ&⮡^ŗ4S ,T#̯(yo_khKe6y>U=s`мw9PײiAG2n2 qH[ϭF^[!#kJ2$`^5X#B%~s#d;gm7ce5cͻu_'B6"aI><4je Yiv14^05,7D.ϰi0.*TrJ4U~)`Ց1'ґIvTIKrDCa4E&iJBa \QyG))*FUڴDfNQ#4J&]*CmnC.ch"%M(K& ^+-{-J?HT2l,x2:(V%!7#Q!"/Ip ,G*Đn"?%1á +p^DA2 -cŏN4j[{=ʅESc#MȴMiCN]+z79#Y I R 1ʵ/u܏H_RzLG"ox#aZZ\EfBi5FXe-}E}TH qLQQ$2ԊwDTcwm߻r _|OɕuZd=,cʼn*aD:m2{~I q4$'c& n5T$T_ j75nOlyЀ$!ax1t6&' 9 e ^F}O ۅDy*<Ĺ"ӋH>giԶy? e"_Vvt+ǴI֒^‘5jr2F`OAbNP&*[AKҢ66i""8dYLk{3K΅0^WUZ 2R 5 jM5W8ad$."R?0% JA+ J\3B X?\iAIo$=( A HjEK"GC H>k.O{i,2UH>M$6I9Rs;qc 64*5v {+UE3*޳"TeWez&XA E>J;k^F7eoNUGm$!LIYgEu( l2F㸐-\QUY;K:|A{#Y7Ѫ"ܣM޷-H,ĕ8K^DI!YèYނDhdz4gL!1'=^uq~٪HjnmcE)Ө=e?A+)}DqD\,;^1,fR=e9Q )MTNnMOR2!ʖƲFHǩEx; 4"TBd>*J_mO ,P@G 8[:q*@p"Q"#2ACԆA.|"Pz#QȫB!$FD~)앖xotb`/c1wcNDM&|WAȭ+A&Wn#Q/*|;XBg2JAy={ڸ Uc$)ȰFĐNa%fݠginJJC*WiwBg+|? QBF_W][؟6Z%;^c1!i(=A^GtE$h!!@:|}E{BA,ϟMhDeYԑ?ZչsDᏽHQ]řIԒ^ڄ};}{Aq4̆;5Wyج4e{gBI A Nhk^8bt")wj&ˊڲtЧ l$QX~yȡI~@(r&Mkj VD*yU NfWCv]TYp%B'I. " H#D r# GE #cpR?G$_r)Z6WS"?nDph>(lƷF2(m#CXWR]e6I`Ϟ$n-,o#)=boGThEFXoÖ|EAXX+nI3r.2|*M=ڴviס;AhQO#dl'Y,._MV)A6z3nE]cѭ{SA~fn5K ֢l,mڈ1|bf 8qw~J| ڤ ┭X)0Bu1I2lso]z E"n x2c`_2c+URU0޻hW%9l GIun be@v5ȸWE]R@4dZy=I)9PӲ.4I4:e7Qz 5h:Y-%qmю,s}{T·"r)ӄS~jcp(Ex# C4 ?(%Z 𦟉@ӅS&DYN&Wf]h3\y"eʩp"ceOJi.z4\[]`o˝ jlrMI_$ nŭ5r!4kWZK(C\$A]Bn.%&L5 R3_F/--^b NUF5S50hq/vJT .cY7PJu6M7LVd?$*Ƥr55V[u=@Б%E)W$(_7+BJڌ˗CevUy룶]4.̛|:}o;%k"J΅D7~Dy|^_2 >OU*LV(ĕiNFCO1X*2#Eg{KAU3fZ f: 5 +˯ڽ 0S8F;}"\sp4XN%,FDb [KQb!hB.p M a, %t`2"N#" D۴V"oS"D\{s$ZḒ+ e%jv(eLt1 ?M?4;Sy6fYx'TMI UtԿgu!ڃ.J馫.ŸdInU2`Z&%Jr»U%{n[RD7>g"$5-nBjfXT/,dl[a3ԅ#oLȰ UXqݞLmhsQY;25nPk]ڵH:Ԅ6##vtQ=EG;2ZG)ۘ#8"[y$6%Ī6n\_ŵhtM"%*)].fiMޱA$Z6(v2;'6̢G[ 0KVC:0i̬<$<'i~,m&ĬVz"pDIASjF4*(V9")J?(ۄ 6~8%h0r#S$TQ1Z.bBYmfcAB_V1nȡl~癁J D19=aQzccM&|RD-vvnfpe X/"Ej}^YjL ׂύ7SYm,l}X\2+ꇝOQJzw'JO9u.'eʯ-hJ:@P?#s"3KRzn$̧~CL2a }]j 4]UH?ЦstFUĔhj1&X[G{atEW$ jǁ} CRkS1YSA/D>Z> V6 BZt3!ޝgl*܅t&B~/rm0LR(5Qꕭ,Ѕ׀j&DJc JT't3lpO 4%"! $Bq#$%DGcp ?#!r5E#1#HhŨ:#Sp￑&oSB9h ^ "2gsAuq4QQ!.{2Խ^_kT4@n8SEV&@ ج?K} "쪚Ԥ55KZCg0ܮXf(l_n- KDljRq2:þ d[MCܠD,#a=#>"ZA٬R/; N^b$R&WkeB$>g4ǵԍ*g9]$ VJ%aM˫SND"9˰Q1 d*뱏̤9}OL\wȑ)Sv ]4ctSƓvJWa{LXbB['*DVb*\P K(ؔ{:ki Esy(AlY^sd9'^djI\A+nK)Qh"/ʑ#X"?%C.AB#XA?8 A ?cF!L_C:#(ڄBpĸ B˛{Z8̈́7BMKs ~)S߳q`\ZL~S%}MNaeZ5TuoP7Yp{k.b*,(Ⱥe{r bu_"JjJB{R%n^ʷWP8ܯJԅ"g6%Zms|z C}{GT4LhIL0G/ ȖU~@A׭kMg@'߀!KGiCvg%UIgf^u;e]ɵeAHЬ1:sUGpϡVpç x +kzjZ6_GR4J}6J !::mgFty5NW$?{zbbT6qEqf`B}\*jCȁy]Ԩi}{l.)t_R6ÚRCc%HXP^K{NMʻQe(BŭDU{ŋ}([D2jsՄl1*슜.04"''C_%-JVPݒ*5Q~wSF&LPC!Ф<uA#;p*s㱷j#n#c#DE A~pʮDPbH1ӄ"?hFI$\5 +Yuo>Gg/Bٷ+WeFqԗwFV _#;>b%Ȩʜ Pfr`u$EeEI_EصUvBtCWsحV̹vܫ&PTKme9ANl I.wT"%"h$.gz<J18Al%Ԏ0*~Ԃ2)cB 8AcI… McGA!A!|Mn촋p] !Z?#e4'-hx$pLk$ ;ޚhv23dȸzWDRfDf($ubJl, 7Ÿ2J MunTp_,-Ȧ`T(R! $X4 ۨa-?( JDGc"\h;6!$R_rPH&:. RK!^"M(n_?Rň:+@tT(QB܋Tr/GZ} 3gk[0y mSVQނf_sa {%4ɾx!"%̅?sRIc!:/LL:$1&eIԼa광XoTaoԌaMn l=s VtdIdi;TNIQSQb>Vȅy*jN5W[QfKTgZ%do^HrMh P]2L(Nz"k"3]I:.aO {|h}Zz].{_)юS*F$\"ҕ3Av &InSU FgR.q6BR,jx_Sa+cD"1Ҝ êD? ?8E WNhH]:>-ǖǧn1)rZRG ĝZhD|2EHE&˽J2\Um[SYEU/L?d.r7AdL4s!ݣ|`P\zSj8e:1jf؍]iTW [KVC?;wbزٍ1 EJ+X/qAZ~`&;6IMiF]MT7xZL?R)1NjfEE MWA9s!)Odp_pJ? GR>*HD~0AR pC EDiիRZ,ZuFt3T%"!6/uyom[TՊiّ:Oq%Vo3jnI1g\ݔ,>EpTШUu<'Z u^o(RXcCΆib$(C]1ဴ bUB!ft^;m\Њ[ 9OOwng\U+J`R5N۟$Diܓ̮dYR ,Yh8"sPNR2SռLNg67+vdp:[EHk\nk'*`FI$}l{*5͟a3Ecu!MM ͝VZL IDZ7슪 Zv+iX5xAEF PP"8G #DQĔ8D86G$G6##SAuxZ_CFm9E_1ʲ SROh'tᐩ؄~dfC1?fQs]>i\aS= YШŐؖ$9+"0g. HhJ٢P 86K8[EdZeMi̪<>wϏ*TE6h9{\86HUȒ!a% :B;3xWN u(n~8Fb֢vs[jZ(:!;olk#JR$GY>ҒBUeN*1XSс*1஥bF qnEH$7lxB$XBģJ ptPqag#r-X&zQld3CUWhsOnw {m*[zSBSQlcKm$qƊmLlEPYL1*܆yEKK*SIrԴ7xU<Ġ}Qs.5x7 4dx)FP[ ҿS T -g[JQ{J]>V_Z[7O7%|؇R#QT \E|!) ^ Ws"OKY7шE3f_JKVh[ A4!%")qU>jhzHE 4%{*_,ơA;CpTV*S&#D"j.lZ,Lų׺ZaUkk5*BUU6 QZDiIqJNb5xO S1(##A?%rTF?4G+5܈ENYM+-kDU٨3Zv $QQ+IiZ7 |xia9I')smal 3G'nb].$'Z=hS :;{4[qJ o\j [T,Zc:iX'39ɧf4[r%WyQ&vpء?`۫c^yO :@ϴ MX5HS_3:݊as%ШRHk)Q#;irQauj鐲iqNepQ)pAϱW [#~K" `AA .AD2V#99şҊ-rD eO1zA2-N{!s>J,n"b -z/#Kׁ9}QՎG\*arVYozJ.YMw"+8Sr4!F?LbSxc9/hT~zCԥg%w8EPBBa'Ő8b*YU_+DR"K2t;V#eɺYnhr{];򊓡 $*v밒Z!V(J4'0&9 8J*C\F様cw_HTM&rb&Fd!.WaVmgT]ɿ#%&,gކ؎-oKHڍv[=]'b΃yѐӃPoXSBMUD0ZeXK⣡e]j4UKM KH)pAD>ZITewKO &+}W%+b<t)nㆼ+ĽþG5 㑩: 㨵|GQdEɱe6)脴eƮžNQ;aЮf6şJ Qwd.§Dȯ|iqr_.m; w&sNpdBrH5,܌Pj*B9*IBtYeH@skc-hG`Dٛ[9J ]u,G$:¾]_$tzR <*ޤI-V'Ar)k:&sd@iSx!3KiCzk0oye&T8j3QK Aa#"]Є,i^e/X$<('|]LzRy*b38d]~IQWmGȊS""QMGx)V&'x:f!FW"ï@ԫS~:%pD%BAQ$Aٛ,nɤ!bmY>xVxVJ{{T׸:x;1b+Py]*t[0H`) gŜ$yP.jS2F(?wyI%z:n E^(71heoe$cmx A6W6@pLh!uJvbiJ_)<1ҲR+Į)<+䦏ڻJqY ]w- ^<_A YKl*lQGкZZ堢 KK!]iSEtޟf;Jwc]Hp:PrK&Ro("U\F-+#d"eCH]"*mv̴(zps\)/ޖf5j$5)ﲈ$Qr*lHdܢH8%A~*Q H6(MPEY-·#\hTᷨjA*XJMsL]=^^K2owU]pGt7rKAִy1c?(PTZ7E1Օի5+=2N HkKűsT]X/-}IRP'U{! Jy'U+Oz5vrISӁUuo-A*z|0kV>Ik%=;oC痎eɓY>IIz73&UN_qʒP@Ԫu*'DҘ]/ hIn\XLt%GfQ9ӴHrʖ8k s%Dѐ jFMdaUmJثtd"G *#b= xB*Ґ7Qts mp" xd%SSVZȵ u7t#_IGE8cq đذi'YrC5:#|9ia>gw ALb s|AۊWMC г?ؗk7k{^ym a>GǛ겓eNiW]GQs-&5|~bR-%_B%CT}s;zO?>TaUv&1(HxyMo ;m_jlVB*J¤ĉ6V{*:3C%Fi;=W55b*Wy]In}\{"y+=%kEj Rۑ65"cUD+'MpYjEQtH@^͕n+fgQF73^(0z#$tb] AΈmJ7O><,kGCN;a!̮'{9i ew"kG2(1$wTal@*INnw+nn9vvI<'BR0'ȵ12)|*6HGWi$&l.>mPź8GUtH\ G/{ V.fpEJX4wo_& ʂ8Oe^„]D|v<-S!blD,-j-%K$^okbR"n6S%%QtpR3# RGg*VNcwQ}ABʧpĦs*rԥQ&\=]T~<2Sg}-%eډU8;MiuF\hZy6LQY zW G Q}hD5VSZ q]D7&CM`J'bhXxH;EQPŠR.$.UIgG *!!6:߅0ar IYG&*)l2kQxC'VTbϲKT/ڔrKUr!|ݔi:!5z n_4˖L,DM%DV6gyIL9%kٛWIW2%io !/6iu_1lUljMaKL']tIp9†4ÏjUZe2Au^ 'TPDa1)n۝G8M&JVE?+Tz:%4vMEN.By6ء䮬1_ؖSSR=mۗ3A< WUK%VT$}LI5OXG]N%`{u6dܹ kU.^`UEWw$jL=}Lt#n"DX_ /2(Gwo9z'ッ4cf<(fzo3| Dģ}[ IPoB[[! ;mx:Xn96$(P؇+wgc/ lDA>oQ{&oA4H,ٌy_Q5x[4#4$VzVzTx;DE;U+TС,'i6ԅ КoҦW-em?JeH.{MLd*_JMϢo^?!~QAt}B#;Ie鬍f)Q+P4(V$l8se[|Ao20dEA/J#{8̍%1)zAYqO,]/p[{\h7dѤh>R`D!谞˪*kkD7ㄫZȵCZ^43.Æ+r"<~CS~KI 'a?Y"0l&=;"X$B n8`$BDե4٫j#AuCJ(/q[ 6愍FlSsAשm{ѩYS0+#^G>{/syE4:u 1Y2]Dp- @5vNUtUݯPnUQd|uc͕<ݨhT?*\ך꒛݀[ |ҏ4 )(o0&%FWq-kd]nI6%7̈́ܒ،{LU͂={/ȰgԄWrB4PfYU6=EC_!WQޅ[ɬ+]S/utP砵\Ǝ̝AK?(Հ*:jmJg=MvQTrEBR QeZ4T[ g ?"8A<"$Gゼ#S4\JzBC4w]R W}} `-j#E&]'"$[AtxI)ab9L_x9 4scũ|#ۘY6oyrU$TMZR0} ;6ZT*36H3 ?opXșUvjԉ~"n#Ha*ĻIP*4t&ծ(drPWf ፥%b]4+PDj J8@ עC=|ؾqA"= -Scq$WK BgU}+uT9]U{?zK9&>bޢ."֥GA;[9rjro*,uCM4|ys& ָҞY_#>s[7ja .V$sEG**deC.3̵k0cܡ3| +Ab`zQxF\>cNwW˅~ll'yxwcD$ [!+!(ߺ݊/dK" ʬhrEDE'2EhGJ1)_F@nH~yq:?sEeSk qsR9(خLR %'GArZw!Vw Vt&+^`h|^$w{X݁ɶI0; Jtd6s-*aW̏ko>vCMw_2BֺjYUZDw/#Gn;%*[sO1=%Nk\;#^mdRC"fPľmImQ6KIN{'0ńU*U<Ā#$EZ7dΛ6bńK"نc||)봵KR( ;Ӳ*C\cRE'U*74B1o!%-KIShoY!&AcUXlT-J\wW}ϠTCʾ%JhW.JLMY&X:JBsӧ% 5[ܸn~bArOl7lJSMn:UےtԒI"蔶n=% .#nqD{uoӫQdd!2F +L/DR(JȦ*4CmR NbJ)MrL)ϲ)lSlbSTE1})CF9Me) v uj#<'@"?AKO䩈#Z ՠ$ Cl} `:.|.S¼$EP|7$BM2nZ= t>X]<<hyo3\BdڸЪLBֺp}S D .%`kG}JKpQ#2PR/ەo$D 7=_RX.<[;$ZUZrBL44,Z(J06["rնcx=`aMxB{ -xKV1ԥX.šz|dZ7a Xu,"((K{LU%gjsD˙WLf1`;`%6!ַUJWk+~I"slRj"]1o诂-C iS8I+L;bpr,PKdmպGЄsUkpaGB SwFM< GI܂A9pH8AAqa&@<2"Qz/ax+`Zz'R:sZF07Sގ]\vFz#ParHKbc4 SfBN\{9o|Tpv#N#Bm :i&jK覙IRzWO=Ndңh^4AeJ F~-hSPo5,ͤ4vM(Q a4Z%lz~lM.vt;+J͜9Q:.eq)LIUDBx-M{1я.eb% reۅEDr1;q]%$}IDJ'[&ԫJ4y'A;fnzD3Dي ø#<" (]G5Ep Ww൤2mYLoEnXe&<ȯ!m]JL +:^IZd_.DP$*N\Aʷ׽Y8x%G8@" 恈(".w~CB+XT ׁ|H}7C%Eo|͕"31AT4>olSKP_j7$[Qr[}aE]|T+pubJ$kP`dKn qmI*12sy8r@ 3)75г*E8=X6Q 4;_wq)rd&GSԱ%ͣM[ةuXo\J6ر(J(늎!؇VJL=JP&dNieCŬtr<:: t=bkqR!y LӥHٽdIhӳR,x9{(\K/. B=!% DU\T۵+R%Q[gq-ZZr-ȑ1?HV")E$edyk+C+ϐj3g8BHMZ_*8=6Q*Ъl[̾\mٔS5i>{7 !!$}?l: $݉zMٲ;#iXST#vL.f"heIx;S OD D azuEo?pME8LtvؕVi#"-q6IC'A-mWqmᚑZll/rt Nd:ܦ_q*ae }ʫv1rU^io))X:Ik* UV9YR`@M6sAd,LŤpAY5gQZ!#XJAcmо p@AB",FD0Kh}\v| 2mًUf"R:n^*@>%rۡWjz}Us4 "bS&~MY;4dQBt\Ɋ̂+%2S(>by|Tѥ((6ENU?a0[KnjWHQ,QW_oe->Ш%DṼ8ډkz2:V fPQsH3_nN;ek+ȵ }z"XLZ1!5hX.JrN.tđ5< it%6dT6BTuB{t1j7QC$-G2<"5$el(9Ik#qr%pۘ&`L-;f:$6C)ӻ99 :YZثm-}j7*]rΥv]lңM՝O$[K"rL?!lFW GA=>ȷ{LwQ|3ؽpjPq4S$EjyBPm͍GRZU<|!(C(m'z?Uj֦FH5Y"46u7S?}nIkļ %E4LDmz` k(iحY1zqb{5=Ѩ{B?g*KJ;K,n鸱 &*;%^ Tj^&I? MZ-T95ww*X4wE"ؓeto,^ԧPZKX!3H TS*5ih:ޤq.46(،G%ņζ K,!z:KGI egrG7*+5;2謣MGM_"[`i[fJj-Q>0Nz݈wal# \"P<]J1٣I% ԏ >G_&bsy}.ډ2mTY T _1GvHZ B z0C*7[jr ?P{tp=bܕ%TܿWB#.h0 sf$ "$E=Fc (XΓ!y=dpRcQX~XUюR5t$M΢]v%DRȜ\B ޥ3bsW#jN£*BڲF7K) =y-ū*fښ RHH04 [nQfM&]4=K[9KFvI e5Gckؚ N\XªA٬dId)ad"AJvJ=.Q[ܺ)e ܷ 4q7< ƢtДoh8j_%ԉ)|pJ"…F[Hrf}+(uz""/O|"p_7&(REs[ ($-8nPA`8A˒8G=5g|<ÓN ۀ<eSNaCecoҐAE&g!0+jfySJmr"Mk$:N"'o番>+D'byiJ쟑:ٮ-MGjrƭ'Du^V?h(9ܤ+L6$_9>QfC'k ɱ,!ctHrУTv * o@bf Гw7ukü.o&YpaЍRʙ#IJY%|BP5Q;QMMLs,׀>J;HMMm<7az5Si}'5`zRS= HV)" Ħ=U\̵$.RcRlY{WbUE8lEԅ7vۚS DIMibR'%XAk S5c' Rc\ qCJϱh e3_H pC'm Jȶk"S藬oǴ>8#}=+V68mkOratlGL.*hNDjΤ{ѫAGІJܸ$؉ ^BoR܊"=Gʁ.g4B/U^\Bf;HI}RXI2'GiW8c΍UPrdFGP͛ڑTOUѥv*#HIBȇQgp꫔Xn(cס`Rӣ?,z-DVgdƵry&<Ԉ[JIePM&1LCVPC^JЇ)IK#CvR-x"RbR_j\{R%} NMH cqt;ERTa*y!x;a%eXWuPP@F(u|B\`T#Ar#4Zfsd 7nx;XO+0#yI,PK dm' /b0;t4uF&eA9h?Uq&T#js7FbBn~GethCReZ\CbZIqHUbie'Ǎ%:n}KB{₍.d6""j!VV71a_" qĨ!l34狧TjQ;ԢZU; CC'#, R卪DUKqD$Nm$Gz"X]e#*PYXc&K,+$!Z6,PdcJ/XWi2VQKۈ{QUNJ Ow]SyFi<^UtF DeDEfFs&ºn"\t3 S2g V2{дbv>Q~!O8rէWGD}Z0[B-uc>\rLͼ a Q 0 ̳/آ-NhZ-ݸ9 z?_&CڽOEk(W#*rY;"2UQ 695 Nr>oN~ē\w%[s G$g-%==!jy ƶP8:%·g6ة!^ʰD"GD)q {Z! ):t^ s *oO`m'E<:dWPWKcKQbQbS)ZX*!1AQaq 0@P?ۜ]q=4Ҍ9SNyym?MVq1(,^~&(ݴ ,JmX:MB4=r %D-BžĖecl/'i > keݓd82"6pRgLƔ-,FT`6B!^|jQudl%k{Vb[?i۷1i.x&8J&Li[/ ~X1sMis/0]b O~zSK9 U[;ۈ5)VMJp h 5*ebaߙQƾ䔿g$-_7AyIYZڴKtY<)m}#oeԸШkm]C"*Q>Twn7qW<*lg 1hP![&fϘ^vQD)Yp]4eZtrf'nX2u|&I3,a0U^!4?QWP$A]_":_\C T#P+MLBw'W2@Zo&/p?RIa,j$|J<6{Ȅo#P"v gW*(ĭ]%>`+j|+2TP %UxEZGˆ୫{dʆ Oo+7b#:C^?Qأ1О*iRVevakg9& %W~+>D>Mv[*(3ژ0 x(OߘJ^ 6A(RSkYw54[*5<#-cZ |f~-?X| 4,E:}¤Ox sˮYz(c_wkA}_d9W\cAPqϳ*bymMSJFT L q # ŤYg7g6Ṇu(-|]aud,U+,6,W0 [ke7Z:[^VݟxVYÖlԥ)A\/;pfL'JA55L<,&l,ho6P*571)U^r?06~U֔fZb @908J.jNCOч Dֽ@Ƈs3F5haeEQ9Qp^ae*٘Q|c:fL(2_f~`R6;W"fӃr[vJ c7PZ`7W)O=nWbƇ|4*-N^E @/~*XP∬?ƲU 44&Pl%S2 ؿ&hBqŪ@ݲy΢VT;je k(J8fNtULZ0qIo%,..c,^J~\c#㯁&9E Ê%ZA2":+~ɵŷӋ~Hq*Ɛɨy[U~`cͦs}GAWkb {M.?ir߇n5/.U~0u )r;fY?[")` PmϤ&4ϯ1y,p)>^lϖ Cmu(Wxڭx@Ԉ +VlLof3 )MgIhZ6u$K ԛZLgHW֔&W yvQPQ{;r؃a±8c|k] (.095g'PQ16e.0 G?ɪ^^I'gDiVVbk̺bR'LwV+w,q^ˎ;fhW{ng^^{fu-V|1bm=VWd C(!7æå*7۸*be!f}vwjQUO 2b@Xn?ω'QMS[RqNfu)Z.H %*яprF[XpnZ_]9\ *w a1`/>p0[Z +G 6"|0i{*+U}Q 5r0%Kf<9P4U[ QVeSgP$5E0Mh 3^7FK@Y=%8W/lx*VLбp2$%̰wħ%Z>bz11v0) LZ bx<\cښܡ3pm54 kUXV009/18d8os(^ #F}F<5~T-ayfX׷Y=tk󵪍I[F %Ꮘ_=)4>x5*-B N"%iW1jb΄x>^%W\U4y@Sial,>g&تx`0`wKh{LUq~=̲W(2f)#&dICO4yo5Jn"!yK1g*bt1z8(ɘq< }XWg)4}cRɺ%6_=u ObgK5i!»/m8NTȩ.<)nFgT|g! /=G+uEX[]K]c J漾YFB"G2fo2+Xo,D ~JA\f#4ho8G VhY~[j`5 +Uc`&Ö Tmb 1}2 ϟ7niw|]>vlnphyS3xͷmP3P?no/'!n>َU%K܋[6 )jK{Y1.(mT/9lܶHmwҨ 1ì/W@lGlrl:9U,N#01k"9u^}$8Td&ͮ|ArM2X 'wY>݋c0PS9fVX`B6A7=xw/l+ [!(1Ǯ¾!(WP;~RR0 +]M& iǹ};b-Ef8uQm<5Vh|pq֡,%pD!tBliVLS6%AN' *[j^ٻKןDusb羽GG:[|9,3,^h-~oΥ1NxsoL8U}@jq*P ^"]o*byrv|S玎1oNګ2+éP2T+,z1{XL]o 1ӝ} )^hߩK] qD '¨ڷHT֖7G MBځy1uapY!Q(3@ ᷥKQ,< 1•0.y~L)wBe)ߋ;yF:wQ6LW@Zǂ2cbeVik9)wZ)խ.F>E\坽4!#69%R|jy6 KaW}PRҏ#Ab"Q0cG0V 7e.RW䢅VulrxlG28jX,W0]^8o`| PF8l**< -V2q劕YF5xpuP*)Cx0 Zwq3U-1N n.Rh.0WAWԠFvcdľ߇p;tq)Dol X4]qR2l^bx$ }g]AV-_Q~zL2=/1p+M͝@BY=t߸pj .)I+M› \sU J97+xA mbC]gk+& ( օe[MJgǙYN.vX1U}p4@Su"Nb+p^ݐ[2e]1ڹ\rr|ogD8hKΏfɤ<{ ŀrG<$U+jk&U~/7ڛ:Y!0of+.q)lcb jeVW8UMܢRR&5UNxc'3Mgn[`]T)&8QʉFpn j\qWX6L6̺cT0px;Eչxeb=z@Dz/Ц'1,ٰU-?: 7 U{0Zh[Q`e$5AjYچ bhf;P\l-_`ڍ[x$)^sP(*>DZ+^$`eڣ[b])-ڶՔ㛆/݂mQ 2&) IrOb#X/%FXkqw,> tʮ3qdu-W싅W2 nǟg3J\TU^1SXbm!S}r/dέ0 Xԫ750(aq[zŐ5 d ֧3d '{.yX%uv:j*maCl-w^Ne+ ]JH! ˩f~Q YY.rK(/RF9Nfo4\JtE;yfPdŁe־laqr_lFyڇ~S1bB 3bt!ٔFU1%K.B)2g3Ȫx3dV^XavbJ(k㷸ثZG㉁ ]eYŸ^wubެ%l?PCN%PD|NO PZ0?T +_+hϦx0҃N+[/cƦ߆&[UR8ʟ9tE'*q;*&֭]v@ ߹S ;5tmV5pݤ5~bԜ…BA ~n*=:a`#Jy @1.'?ަiQ!f}w"UI̢AW ݺ3Wl1ZLϒ U<Auo/C.H^\ѯoVf(hnZ x)o^iu{-d]WF{ DR^P SU@ Ɋtq8$wp)L VAc 9ҹ8k h3Z(Fg³3ܻX| e=%^̃7.P@ `Y5P-tFsfk<]EpD[lBYcZf8 V˳~//GLCX_uu}aNFh+.Ú#߲tJ]~ggP1>^cb7䢹I+Fd qV4L[9N"hE3${1u UwN)1T ;M`ǧԤ4Wg0h۩\Vhr2*}Z ;B6S%suCÙGLg`[ +0k\+?,"RBe`+.B[PTotC>9߸eq_`ŧc:_+H+Xw Y1<\9nlN. Rߦj 5rѢ_6sJ~!yQuu<@tj%51;PSϨ!'# |@E x!*&j[87Vȫnə6 f"ڿ!y4: VkxRZg"g^~qVQtx& F&Aji4Jf+!` AטZž5I^fdDky%)fU (0ʅiϿPdeZlWGrsMS)"Sγi[Kleb^Ec0F/ 3 Ǟ}l~]kVea}h5~8)qnEUg#bAx&10G@8v]3ߔ+}u>GWTm9\&bT-:PjPkۍFǓpXS]ߊ}*-3?i|sP[,pg}C;U8?E|w I͆u/#{8%SOBy|W->6)jD_aTKN4VjjDK>;9#a9b+pH)mFWKXU|y!̓Vᅋfԅ 78 #YX_w1|Z8RK/1(ٗ96x՗ՉI]X/>0g~a-Z_0+U^aE.uߎZs F:7OGħ1zwDQ_0-oyyd-u<GR9yZ[ZSYR*0<7 lҺEkL6Dc)q[3fq < 4[O rܘ\Q{aHKĵ}[dU̪ͩx/ŗ sll03 +;tkWvC6pRQi2_i|4‹~z-hZmfV4JڧST $`C#UI ?|chyLc2ɽ~Gx~9O Vͱ̧$Pl[5N}+MP0(K& 4NQžɔ9~3Y7G3)!D@c!'RKܬWir tS0_ };WVDҵn^@`pY$xxo׵w-+kjַFW/m-c0*([~k7" jsEEU|X^0Ai\Roڏwޣe*Z`yeEApl3nׯhTinY!ǴP˞b-_7W, l%FW磀& u5usb0y8>sAJfSJu}9ݦtGe`䎡b1Y4+*4mm6s=MQܙ^&%*YZg))WDq _y4e%턿UdVbC6څj./d_1(yu|cb'J%戒 K0o kuw-ù,s+@Ғʦ*>N(imS:A+?2\ab0G&!L vG >j0Qy!K4{ .\ ʼ0.Ր\ o@ےSD<,1oNf).Pͻ+M U%<*/(B;{(O_p@3uɆAAEKN,/!;&޵0 ̱U'Yy4 :04Lj+~{ir^.|5[4NMԠA#(^l80tĝhU.t\4TR|&̾{%r L*J vvƹ&8&5w TlR!M%KqӟscrVD^ G5Q-dpb~̫I? wбzee7pYUE8YE`BoN6-+3>Þ0iz(8% _,L'LQ=dq{\s/cBA*pQ!{V}#[ЫY~=en4QyRJ(qWhB÷> UQabkP;[yWbxpb΢!_IQyY"',lWRV'x5鍦ϻ2=[Gэޑ J1^T)Ilw޿h<xه>2U[gJ0-PQ*wJ)["Z8\%XE GA=,9-T~:m57*֍ @oY gEemSͫb&zy%Aif|D 11@k%\ bZw\$%+]aBo0i NFIx >a֮ͬ_ P~H`AQ!b lsjSUcbObJ[+usI]}!6F^ 1_ m0|PZef&\g&o\0(l5 cr [\n 5F y[+1jV{gB'vD2މW%R> ;8%W) G*nbRoo2O0\6 ]s9 O%A0,gy_q"tLԯ( .4sH "0M!PZ \~( ;yO"0U8h&@ʙyqP*-F\Ee7¢6&jPT=mLu0ct-jx;[pb@vrePRD(~sP*ꗋ& fDDQ?2pur} "j}7V |720G8.Rpcy8jQ`c75$Z6暀Ϣ$Z0e].򀢚.yJԺq hQ lnBē.opi1P\|Y-|:fIV.B<8ţߎa;E|w.6sO-,P`6-S䷸W6qSq TV12 ~;TySrV)ذ i(% Afn'pP UW&J l(}i?n<=N-:!8^sx11;bǟFToPkNވ؀g&b ?L>5ݿ)~KpTESym~}bMq`a7#we̶֕v!4 e/81P?i`0u( ˾tػº.@dBQp}}XbL|@< *$0,^aV>{? e295()8F$0OTeO0 _;q\E*++fg&|ɦ*&K l*b:ޚ`-[gD0 `8[Д#V JjN!KdJUL^4(¡6F"tf*m}t{CSІ9 /9X&3+B9S*J )qQDظ ˹U>la\XsZ!;V>V&{%K . ǖgj]nqweHo p4PnS*әgJ-1{#U)5Lm_}~+1T#AVxrAP4+Wp[Go2RSReX eO@ Ib,!~ egF`tJvlj@-ËSg-7? 徻k@ËBΤ_5nCJLAaǨbL)4Sl]59-xar!Vf -g9 S>,Cq|uVz0(q7ȿopt*]BnV*X f NXv˞3U,حzndPJ0:&G%<3=VL-bvg#;$ :goYP&1]g.!U/yjv\Vl+u[cwWr0hkTxxxPW`3v҃H鿟p2~8`;/ M.GgXUSXvz9~Dg1=_1E# k|F9*)fyՑ jbh?s1zb.]xR=LݵUNUeaT1^~F0Ǵ f"rю!|ԱR\з+8IuO֠YJJ.Mu /dU?LJ;F_~.q /M3ŧ c^?L|TQup ZGZK @%&[+IY띯kX'4ʀF=)~׌ 2)pL~5>e$D4pथ:oBz 6O%w4>CSj;OFm./1r{hd>ڶ8]u\ Myc%20:$u͝?B !J; u|Cue3@ܵZK":%Z“+ :,tgI" 7ɏ^N>G G8 _SG_\BPn4Lj5c,KrP]D.0WP-6)@`(l-"/P\xbsuĶ[2W wecI(-[0E\fUvܱq(yzlZlFmpfY׹bֳ]a+} wz `UV./KfX^e@0ߥr<[9ejy̰PflCJ7-e׸Eu UxSBTR+؅byKu]V/W oE6*@9YTq7Q6eu|gbC(<1RF9qp98JL~YHToG̶mJqdKUXaQMm9j|<@& f6a!Nt_Sr'O2,UjQFuRoYC6PwKV媼D,N%FNftcb;!SvkOȔb\EN-KS)E8̓6pzħsl4Fm#0ML'>VSyu0zZjX^S CpԖT3?[Ѱ"- Z c/h-|aE}cTEЕ=T97KU6+X\YaR/F9|`ahH{o0Ɨu[԰esOXD/.+?% 6 `m--zHvgɏ19 (\BF)eZPw,9*:JZ;7 d8k⪃3938X 7|2FubTIk|ƕ[XF_IKzm-Xhҭ!U(7@#wog\.} nZn͔ї2 u_ucd 5RٙkA Ukgdqys+{Ֆ /0?x4Ub%.-ӵ >=7zgWFHuPZ0oS!Vq+sVZv" &jm5^0O mlf{IG=Rl@EUWξEzػ(g ,n33_XBVv8Upkz.Vq (/`TXX?hm !8|tc\Tpg*MAB8{a|Yor{2-Ls s0ߘvYC79] 1xlpLoékB_FV*uLmiӽhŸjW;cSjĪn afk }j(^_K-(R fTb8YqE_pWlPz*^N/P#W溆{/S ĺgzVJtJp05TP:FRnWX̶6!y..;T l ?2ߵd܌ۓZ@Bb!Ť~a R΋K=-LhVC]CK²ǵSzSǿ1;f8N o05<*-=ς/-ś@>:-*s(Fj것GYU?12lםL]jVؘX-XAP*۪e+Mc!iarx&w-gXFzAE<_|M 7T9`ь|}Tvu%Dmfmaa1W[d`^q2Njt<:T4Vn媣`zX~5.6d@[mjR:\<@U陫cMz. KѮ Y쁼} UN`9c^f|x*wln9%ZϮ1hYN-İLxJ`6*7@K^k70a˃.b*ݷ%3jS.5xiV]VmGUDԠqW-e9bx ^Dhq Mܬx-WJ pǖ w{^.RL! #7 Z Ti}W*;ZƲe5;)xZf^]L6G!0k ,b%5#qYW0TjEev%0eLkJwBJSϙ2l"UseKYߟFK=֡>g'$AխcADTjPHhD 5|QUJp0V.j>HEV e>PnMDMd^v%46IyU,c8~CAǾij.g^ىT]st?<Fp^^jrf%3 ُ`xIx0f,b,6زs*nrXo9UUCVM69X~g\|cF9-*<}c5rx\qoj˔en =K칔a-nϘ1E%c9H䱬]@fN1MgUaMrg51УZZ7-d1\#?Bgp9 PWs$U;˿l+OK \`N7:ty$Aa:fK%z,0PV?,s>Zٚ10>R']q8kl,.3juGeCe@)o7K`5mzb.A \OL~>K͟KM1-W> @L15evBɜn"ljrJ*F(d,]ҳDaׯV].${HØr3 -NõׇW`<.#Shѯȏ)Fhf&?; H+ǭY(?9ï݃+J7C}̓Y&rY2䂗, ɱa͜ƙs+[DM=p,)Q@ᇿ{`+j#c1ÙUedVH+ ]ZܯФ[E)N37P-N<dp8"Rɪ0dsU@-_$s&<-PRSsLs5FZ} dJ3 Rk<feC6ʖ\-Sƿ G%RJ00Cl&xǹ|^. TU o^eS=mT0l*%a?;KC7PKp6-j3 ?vQxʏIc7-/ʧŠndcW8J㯬+h(Q*[G~-QcS יkuNj̪Kvp&dw- @Gx R%s(ӸR:GAy}0 k^\k:#,jqJ6JF7ߴHÃϹLW}{W;Vg2J =O<%`obLw+`ԩ,~!jqPw>\On2kZ.pw?*XJjQ }bvOg_(\hU-8糽 o=ji*Н2G&7*1T=Fx6/]kܹoN2KĚ=]6Ta!,l?FmuDq1x04C<{k|,namf,o9>Գ5,N^ѫ%r_W؟͚ݟu1[=xי`ƷN%?1_tq-wTZFOJwVdQGf%Hǟati/7ASk^T&-({Rn?@뼾bt*qL oW ')ˁYf4;";KG^R@"6Zjn6S!0آE7V[=%h26<^X$Bsx5o7U-#d6ZL}ZJT+Z!d ]K3DpPW?hl:YͧKaX {#Tq͎It.3 -a )J,LYaWȆBd f)da[@bեYj[﹅+2k;,NL5s*.˚ |ͶJF 3f;E&O 5GN,֪^9 |ī5 \Ͱqix.].}cis^C3=MRV4qXhۋ+4w ]qe9 e9,te-SH)uY,+ ;9I! 53n}F@ eVq/?9f eg1yXhm co ^9L=W'8 0< Q+GE<)ex|oEp=H(< ^vH70׵KiR1Fe)z5̭LwQÀP"C436ѯ;o-ey%,,ձzlSwT1زNnU_r (ʭawxugܨʊ!cy/1y@](j^l4V C9jؠ؎ A(BI1t|˨;m&ta#c\|Њf-(xQ4QxK<IJ* >%'x[6n ϫ0yu KˆVc32S{Ƴ0,_a~#gC^*vC T 2[-W2홎zbwRiSee/ +θb~ ERKFM, Px~!%n [`U桌`9fF XBbrzAf;9VJ]O&]\z۠i8ǮzFP>`l7FkĽK XKlj04Lݾ.9*"fPt!|1E8nXˬJ> rxTƜenۖceAýť KגK[0Y~P LN6V1]@4b4 5AM\#-?1J2ç< omNeo >sF.qsq v(p|Zh[eq~NC6~ב9e7H ¦f$ Y dv}Cp>0fרϊ fMY/n eigɊ1Z+%)4j,6G`{2Ѷįgy~xs0G!Pi4ŏ4xTeLUףDǷ:%UM.F?ο'Xk/~u e Dcƿ0ºկ5,kJێ+^ (XjƗ'fX1OPn}bU/NKnQ R S1m UV p~_K:/g,kow- :qr-w0"^5Okn -O?hDX' sX>P}1_`pK,,^墕*Wxˋj&&j>iz1]dU&, MǙ+hễje9fbdçU0+|c4W(aM( 0D 4\y [H*먄)_RZ@HRUS >:Pc9Yt:@խުe9Kd j4ybC> KRb%WFʅ=Fmwc 2l)p 8ߨUNƣ_%ǞeKq`[6Zp9;K>Nh^>v~M;w5X6VTn^J僵ؕ=/Tͤ( k£P~~*EeFP\b Z 9 t](¬8:lyb_͆tCo;Eu !TU*5!Q<6}O><,x,W6|A` #_ԽwaiW|P 6X,yKE { r6a׶ Mbxjف*=+ڮ=x,0BϾi*j* 5G|K~(7\/pZ^7= sr*2*4t\U0>Tb߬OfS45ILUO倐#Y7A{-5B *? oQw"v34>>ک ] NCu]ߨN9 E;͑plC@Ж4ZUixX'9%ۅy_U|Ck0PHC=!5uM4OwZ Ұ2_- dLeQ%lZU`\SŐ)y{BZ'C\M!Sc^?2'6nХv [_*`X-2V*Y)q8+典~b4R"X> fk4-zʲ,FO9K }Ưt`,Z[pLgllpe*7 3JT2}#9<(|a8 TL"\+D9ȕ',02ʫ9uos',1I`.=^%| gRR`yZUd1 !Y[$Jfj@ܐ%brbDZǹN h-Un¦m2Sw!QPlšgajTB܌2 s[% JwS r񞭉Q&ovY2GψNf]^r5D]cDs!dsfqEux W%Hge ](–Nj8*},dYs*/:g#kVP h" Ŗ>y$J=A oJc[ٮYu.OA}94Zsn&jWLW62a00#T[kGV=8 q(1wQK9Rі!~j wL+=/fg+cӚ|ɀ4@Aweh; f> +şVPkw9{w0 II`*E1PWiV7Vk-rd{{$ETg,X~χUͳ^ˡex. 0)8A} |;7|7j(C4<}, Coo))M˯+=S`;/˹3(]?j/`="|J!jץ^aFy|\mTth{Tb)KX勋%c(j+x ]dҼ}׈եp k}ĢۼZky)ː%CYqUX * ż{A~DqieJWw(;d]Y(d^ )q da:ݰO7`Nm<җ/A6;H0%L^f/ZڥX%5dSebV#:*W/Wi6CߘvC\ BuxĢLv0[͘M7 (ç/ib씣ghA%]H>^|`mcrp 09/J{{3d%oq(<̣yf7qEg烼 Jn!o+i|JV1.Y`09& hhl RPѨtk! XfCF15)c^LUEaqVzH>߯̽DO!v%GJ- r+3AlBYaW X0)rX[_Q?3'VF1B{]7p[iz2E1~no+TleyK{ļ6L9˪QmxsEpW;2c]iIƚ= $#Wy )ab2^ƣ5W㈢(sq`pVc6l CŨƒ̯*ZliPeFSE9yIA|o o_ήAMpwYxJƘ79}*Xw ܈Bv`Ӫ |s ҋ֬1#%O7K^?,$}oiqX"- -XW23 50jM)UT1|uRnX]`is3@VZfdž C{5PL`[TlJ@Y4/5rJf3Կ.9o3B-K5Fݞ%% M%9^jxZ05\Xw <+HuVyY~ Skg6Πo9IpR45Y͊#ZFhlJض3vByaθɫ\ B:<˚cUW*tL\5iV{Z7Ȭ>"q(?|;djɜKjU,@Z7-wK]Ы=zshAG~ 51r9*mW24ϙcٯd3=,gZl3%jYD N{^ΠA{]SDvA`UEJΊRV*)x5JfW"5\<ѳ9@J "^C}A c[7hi8Z8+Ǎ8gRB;5[l~?4|W'mTԾ adoʚVVVog~Ky{qo Y"ƏP6aD0YZX͓XC lyYE~{Fث]D^x?@D@S[P24?E%GV瘪MUf$$Vg4hZ9^`A]݆y7b 6!Et邒 ;fGE⩇ĭat]T1RD$:w_#0twVPd]88njsEIzxѺA Sy`,ú^eW]nU0O-8b!]f8̪lGo+~x<%;jK2ec,8'4Ƅ%uCy9zՉ_p"1>! H=^>^*vyhh*! J[;TwBY #Kj6w,qAk+į@90?$ZA}騯uRE[䆵,q=Ti2% P% bXc@e[牁狜=EZT]@vKHIL.Kp82 C+ݒ61,ÈXx^% nb +luya.ptLU-ȐF+wrE?ZA)*<ʲbe3l$ff1r]Zž.0¥w81 J3L37*>bŽFM 5L.es8Ԧo3+P_&HPlJK{2ՌcC"0qrU)AtYxSd YK8VZfK"yk-̱x:TA fH-A:ҥI8 jp"Cx`x-d0PkIzƿ"/׉,\kU% WY5IJ[ N:qYہT>9"%cmWK baenn5_뉂ǯ>en{o|-]AYt~cx2`(/0UKZ`U MaYʪ r%%YUA["fIyf*]|Ckd\01YUI/>攸Z IK1مGq/<bNw5}N*2ybl(m!OE滂Y6-ɍ`B(ma㈖Fj:7S)PN6 KzYW4&TFv-#,1O@+b'`u( !r .K@'rܥa4d{j(Tq (3s!Vк? iwsEJ%QsSf * liw+72rX4]ܦ9!ڹ[sVe'CsQFx%.YJD+T|r`RTAb/5lcO-({+XEWQE-AǏ/iG%8ijYk%e2WbPse ̮6D +㇙v/v-s*IZ%sK}mZ}g~J/=K* + 4Jݍ>bŝmN:$SV 2( VW35@{̈MDi/g ^+?n:;<_ĵR38O#t;|k@꺄X)c5clJ gU ΅( OvHy1 A:~9Dΐƻ6GҎhW,zbIY[|1`0Is\biלF`j{Eg.uz(Ber3x2N]du䁶3Tm?ýqf_"Z%j1^oL3JCuMAŵamb;~Tͱ]RUTl ErvduXV=E؜]~gAuW S³ud{,|# / s }'Z91BEEטςk &7l[՚A.L|z`k;׈\L DZS1o(xnf[mDW 1d5~r4KlC0WPV?<2lB5fBKr .!dj(>35X0.~Q)JD9F ,~HJbXOaXo[[VpbaY %bb3؞Pp&%1,J9Wd [Fق0 ]9iJU9- ˜2BQ2bP%_b(mn&WCUvgؿiHGvTX5wg0oZ0?_}1ᔎ??yyx?2SX>TeA,-oz^UNy f ;+zak6x25YRNX:)ky KE9iDiUil5NsWB=AYvUB?{yz8UfBZDmU9> 1F^icBy ɧ0Pjm7-u i%[]01BN&]Ӯpki(+u$;@T/s&K6GkPqL,uS-Sep#.p{^L{P3ȡ{I/T q*]'K\@ R9pWd% e5)ܡSVbAYzXRx&Zn_R)f࢘z _\CrPәM\2~dnT4B4B[01G&_,BܳWRpeK0k2"a17XPAJt_K±/6@ o9&ԩ` 8% ).3ٌ) }iHR2UKg ufj8×1TUn2s.L;_qt.0lC̅ӆ$vyWEN-b%(k>w`"z!Sޘk\ ֗=Km /*V|Q6ι5*j)eS gl{uU~j[RJpxzjfÓV֒ iGl湜pwk UDS lqc羢Ǚb-ՀFM>e6 Z3@|ɱPWmiaS0"./Uʱ)KYt˳vl-sMVhA5v=yfmsWjp ߳<F5Q^T%Ґ[r`RmO=FS"E3oc!22ݼ ap }%3(lmb8zY҆R:Y<"bЯyfa5t8(ߦշ|ņ9{H <`KlZ6P劥oT#op,l۱ ,Vܪ (/x /&In1پ ݆qSRޯY\P7kX8/ ΀v|?@f a-hVқ;ZeA( 5p,\SZ~eqJj 12ԗێ֡m6Zָ9)`X"V2Ʀ+"L`*@nKu.XFLͲ??C3p*JQc@B8+jYJ@[J?@DM)N,޿NrieqcަBMWu o7cW溘]dV8o1ͷr pKi#h0Tj4$ט T~ ͺ/a[fD)b' > KVL]̐bq7Jz]0fYV}1'Uk|ulp&]ǥ( {͝}d{eI{ zrYqͥ2k}Ftd9E|(0g\j3bj72}4pz qaG~ u5%feTխt1:jWDJ84FMʼFar4m'cYV6<wBoRf):Tτ$uPK急`1'u,>t=13wH}OQHGõw5B\r0-W}AFqqjQWL1˭Kvkڪ&|\ΣA V:}.4b`5'¿I+G'>& oc0h*_ۙ\Yv ;;ĩJ<~'\!ZY c j鬒5ʜqpE bUEX'l>X(URu8¸BlECnD1G=|Cm n8)w PYq S lo&u?]cQi @Xljs\da(VëGwf#tƶo'3p/0]JHgH Am/)WS P(l@J4\a ]-Wc@ <6|+7q;k3?);+R穲b)Y<`0"W?yvLDZ&%)Cc䁚su=ܣx}>P)zAfb9zfjXaV sX`PHzԬQ^a[stIDfB&0V/J̝Y_J[1,˭@KBh}[ JݴUG F[Ŧ`C W yDnvLmaj5|zkX\(JwIx|HKԟqM`/#p-3~xw+j*X/NEpP Z[(к+5^ijж<cWU S{QJnRף},Y]eK@X6k)|gmVuLqTKo*H] Q8#8^ZhZm|߬Q*so0.29|~NxpuyV1- TM*t+CſCayq)"{,ZdE/O7|R8+=ǧJ7Ƞ6Sϊc:%7"pFbUJ>rw!~GA9d FU L?՚]`oUR@|G-F1(ДȥY뺍҇ pRkX]¥z+hkD,(U J#E8`ܱp,a(ϒ"+/eVv;^8k¼, w'`每p*m%94A.;/hoxXFY4q>D6TrG5k<if{X+~3NHoES͘oX=0,[}KQr>a,Q^,'^3]Ћ'zp 0I]c/RUrU\m49Oԅ'pʁS<9V`W~mSxQL TмW2REWR%raU[%jޞ39(PRWPaxQI 0 [29, ?G3[eDql|,wAJ8J)o ]9YiXyqq%ɠ=-YZm\&.^5 2EeA~-sX2]԰1+%: ;+8m=H,{NP`znyCX?QRfA\}Nߨ- /1AcWc߸;%> m:Str? ƣr/jYnun$q~hH ѓ. < ?Ǟ{=:'zL^`Ml :OQOxqWFfkĺP`\Ht/-#:J#EtKu^qUyuM=y+jo?PUewDVIfKW idӾٺRVdeL¥nwP^a~CgUq$G5Z|X-w߱`_,)[Aqp0.f7z5D _ߏ+GqD\,SlZJeD5p*y nJj/YʗP/ O3*_Ub^Җ WE[QeNJﴨ8F+*;w BfGh7=l4{}s!yklPuB:>c0JW??u+zRuE2޳ {Gix4[$yCV:h~WG"vўUVJB^PǙW5X~ ?o 2UN:sRMDfK%?1X0TP 0nuJX%7fBʙ՜zc&{>֙Z 'r,:}Tb/Ȑ3Y~JK:.B*|WqbXc(os[qvLmG-ڕ U|AŖM{ `W /䁽Ҫl.tɰ/-EaQ2UtE%2Q1V@ [(Su "QK9NHeBfRuQM Y{Fn+ 409Y5WoC0S7ܨobJfsKyr]ȻiE6SFw1rl5^z@Ußq,~0ϼQٟhdunq7y0P[掽ʛ;j }DFC` ö[>}>?~(tڗHjlk$( nաK^8 Я<;[팫S#<2x{Pi!੷٠ݸf^fZDs7 g v; I~%vfy%nh!0ű^]qk =ǛDW$gf*{9? ы굟U;qo"y=%] v. SwB^ѻKRҴb&z9b"ܵ) s]{duo'oK gTCK5I2‚[c@/(ˀ*_4(W.ey8b/[riJUxvmuQw,xıvmiQy5[rU!яumf,ʯ24ыd]OP-mVj0(PY Qۈ=LjVJÏkiX+2fD( 7ZsP)?@?Su3_WQPT Qbd6?S7ҷFLr)0*m;;VBIO 26z`bU~G!\oҼf&̑cbMRb ^"<DG.5,R1{dSgxUevTUĢEuD69!]蔹|ܢeRcYqD1>![lC3 J#f [M`pvBeiC 3m>M1., \yW}k1F\@ 8ϟ3vs!GWdB~~/-xyl'euQ7x FhwϸbPKgo4t`[ٌ.cFXAofTi}8 LoMc,Sd. |X}8chHۖi}o糲rmt6T+|ɚYm\x&6g+i0|Γ1_!c[II|)&D&Re] >qGC*mSR|FM@[5yG-;fTDEfTϾ8 p$|ctg)Ϗ0J\M%!XnĔСXQL \w (JY k2PJ@,̭sJE%5o9:NP2Uk+Ni(kPX.z#>Q~!#b?t5Rl軺f`~B_)~`[PG vT ,%R+nK"98Lb2~*fdD\Z?M rc8.>DS-VeЊ=AWa8lk ClfF/ȏ0 ,]O^b!hſi`k[|W.<80>͉6}AW%錕-Øj|J2ϜfNk9%zjw2=qD^ATܬz˸_.L@8NIJ /_xFG4 L>-)JP]PV]_`opg O3~ѪTTi~!1uv3WWS`KY-FYP*/ܧ3˺"v $-Y,{r{nR./0 c$ay E 6Rci#K4V^ڔsҪoF(ī{.KzKD?ÚJ7I-NQWZLk6N̸_FGmܻՔ~ Nz4 \Yp_U+TH]lx (dp5U9dz#>{tAfSlں(\`selбa_<7,X1> Z`E| )]x&Kzsxі|5-S2MU￈T:|xZS%;pbz32>%CvsE;>)PxUъp}`RCe-:*T.34*R2=5Yqng}M:aK֣F*f Wn-0I +209&k0s7fw]~ ܩXlYye|C<) LK%~>f}&%oA%1Ou #C`rKM[ӽ CP>f<=,1oSfUV*蝬•f1-U5(P,c]SWXiaUM3.px` ߂Ҝ=AoPrrl7xZi!=̠MPk WAFwpOȈXk4QuǴEZ=$ \i/1O:P*bx%K9WXFck0O+|!lH6ץ6Lo +[aN읿=W]Rq~|Ֆ|9&Nn#07A[yy.S~[\hefT0cz/, цc Zce]K ]=Bm^催`X펓]K!Ͽ3]Ygq/^ n6Z-_Y{!wxtv-3)V㿬H.0z(JV0p_ݻIJ/F ]g|cEh %*?X(ѪTjܪM+-+VY7t)*Sx)TfܢF_ښ6aځ .zQۚdjʼn~o̦wPqM>oY"r} }̔ݱ_}ǽ0]c.Էrk)_1SZ4pZ11[w֥u)hĢe]m=@ Z %'ǦY[ju!G YTd9*_<:1]ʳ,V?Z<@WfDUPş$VU"b$d0-X\_Ѻ(U_9:?€ȕZ͡ =$ ! ZJ~\ *\AjvN%\ml9?rQ25UH2^MEu :_u[O"%YDo>$ޫW6a`L (_8fyWt%Q)PVqC游ͰuaظCOBz |4YZ/judNمW."-&E5>0 QN.k mʪiχ[OjV m8axN @wy**\SnjDUt 9;._xEW}>Bd=Se4}fzU0]XmD vE[Nߞ3hV~9U/aܵjyb.j4±0EP厢yzc{9G*mEsK[ÀiC9DH9a 14tfJܑeԅne 7,6#,TcJ-=.qsE!B8}`)Bޯrm}ߏ~^fAWBΡCr_|Ceyg`Ka<̴WX2&+oug{xZzUV9ue F\y8 \*x>0+%K(sՇ& Erh5E| 1ľZ0)*]XxJXxq)jTS]*)g~ƳAV>,L*每қ. 6,FߏSIQm f''ee`2e*WF-)J=1Sx~a/|ކ\PJ@DC_<\;Y B"e;/9&]ЬD9 J?YW+ioH!|Q]PA)I*&QY{G.V'k`R/ vX\d\!UɭS D͢g[hʵ{߼RPmbKbXm-#dVvT܎0 Y{e?Y&.|v┻^eHoxT `Y^K!K wZb)T@rt;' A!:0 OXʀNF*,NDž8Zi5ʇGӨ28ۛWJK^FPސ0Q9ļԺϋX)jjjXzarAsFY/:ݎ2,Y㸺zy]YYP,DK-U鄾Xf4a=3Ȁ C_..VX;cǙK37Q^ܮD4SϿ$Ocd3e5Ű/s;vWe FF/Nz!ۇ 2xS4C of3ǨL/MnA[+̱֯G9l0lo~k3& !Sz7߸<׍\hC%vyl雷7N|vw{"wfֽVQ"z\b$W~gSsMpea.dcܷMGF8](,[e2ɻZѸhQW _29M eU!oStysO3iXQ(6DC?Ъ7b+}ZP/_Q1SWJ&ʀm) мe3+g,PE3~Q MW,Z wžQ ",^:(jPS |)x9ˆ$$-T.ÇPjQSc!}dkDTB6Yd%?Ľ*ex"MA|Jz,Uh%9n0,Y1~m]W!H`wy%WTUseRQb ;B0r?<(5bڧ[{2ǀ:|x=x{{o2kİ@Kubl.E~1UЗ,)_Yơ5ʽ؊ՠS)"Po70`r~'69gtK,<ᯜވ5qle."˥Z`3_DdN"*QV#WYC] ] U!Jeݰ/݊5)8 R0f|p:B QEo]`9 ?uO*({wE>YDBZ?2#pd{F9A۟$,zbY{IQ ^ְb_)i+e@ 0եg\,Nk"adРv|KeʚXXYv.|8]+<0g18܉.6a+J2U|Z[C)=Ab=vzFx5kVyY}/{gX;n-vыXrys.U~|? /7UUr?qPa 24*ʵbcNw vZu3pr0RC*ʶHW艳+"JL$P'Q/'O]Wl u 5h`>"N[͑20=.Q_\Fe)iN HFg#6JQ )?J][6UĔK*8,?v.$#GUh| Yf#gIx4ovҕ*/,x Y^ v2R`eW2qU3'lոD|.dLwѕ{ ^Q^&|tv&VzC.Wr(vEE ]p<`@eND<މh9Ǵy\)nmi ^ci߮I&&ʝ% 1y=xJ @j|K7<PYq2[}#iUKlax2 J]n Na΋ogcn)QG%t5Pi _.cge3zB ѴVgW-4LmvnH){rnU7qgtlnu3vVѣ.ؔyٿd⟆H*f.Sn:B|W܎xVq({UmCa{V&e&:?ƸQtƣa-hD);V^4hEoqA91{ѵ։֚gZ wmH(KݲJLo"r ר5+R3V1^e=;dYWaqC/<"rGZ.qFTVqas\FqewqQҟ`aV9_ [[h˿w.8mNpmԯOpK_o(*L2+.=XQ*mX} r efzNS4XwJpq+L wQ Kl?ggNtT Ǟe{=ȱݠ9rsNXqD !F$\7t[41f=m;1u^r)O Y&SVR 8vb׻OrM_p9Rm>=-C(=2EɪEL0j՝f A@ܷq.U ]}UՆaf< ̘VV̓MP٦[]^"+*uSenvta֞>Ch4=!6Z /Vt9%%辥Z|::ft5V[{1 Vll-.ǹqnߏFQbm鏏PYky9wq06R[b^KW`$e^Y{DkEK@mAB45ϨnlQf1E^w%ۖ~ވ8ώRɛjZ9_aWG9Gfo;!˫9乁Ngm\B]=@;?;[)$b9#8 @@[VŜ1rF/^%E> 1/(!np}{"«4(UVǞbϼ0֥q*⍽q mU7;7fo][؆ 9j ?[t2_39RԥSĵJl?ȍ}vőxe*ZHLGwg GbDOЧ2U(̈Z)w+x&bΠe'Ufl) *;$_oK]S4OT/̦ 6Jl/WƘ# pU`ͣH_oA*?jޏ+vl^#d>yѕ,q*way]MX?0ь\FTr?}g`g[YCnLJ[BnTBPhfԜPgמ=kH H /MLo-Ah~bA*a4O?`C^ZیuGl8˅Yv<`yTNyZ'Cm ]?13j6K+ ,FסAge^ǭCۚ~"vU k;` q1Wiq RsWۨZo3YG+v3]_?׹ٛup⒊Qӈ~hCff(x NAedr.c]7)n:ǏP@YJic!'ZU)ªJeU*J?sxYt۽@]9 Vin! 7 F USPGվx!²ĉK>HHXp(fD./: /6qzQ6^Bĕ}<$vʯW+e\b'?! b̢`xbxT4>.[~?bA7D/&xXUyAyu{dL JS/֫5x&ť{}eTpC',R!x'Gl+RaH `xpbQ3 91UPfmSZ{|i9цimB B +t=lؿuZ11f3Ӗ8Pӽك9( }ijc9I121Kѷ8͛+AP!/1} bv!Nۄ^4NK4AӈhH/_Pv@iULax͡j] _6Qb,)sm 4=w sxWxQܦau dc !:y/P:ቐۙi0]5ۛ`h-q`8N=@S"UY"1dst'/[xa/җ2@/pfN)le&֌3 Ļ̝L$a<v3~`څ ~sPך:!"w4..Z)Xxδh~Y#tF0 N)Rs7JA̮ CwoTh`2`SS-pXZAI/}N n{R @ZKRBa\% fWyf̡fg`U:*s0T{]i>0!&G4G}oσ9x|GqviKԸĸ KaRYnZ9$qncwOSoBl0Ս4ĝXJPsqji 1Գdw}<wc(QrNJw}9BZTۀ4>T}p$׊8םDZʭM(6zR>E FI.ov>L6ĸfY@[=w-|2L 1Xyժ3ׇ1URxVaf ٰ4?, hM] Ήas{q afOO-ӼAjĮ aUxlvӯ!*\ۯV`R܉sX;!s1e[C6w( f5⇃͉tZ6ְQ媍ۖѯ/Ʃ v0ۺ%V7 !`!T9wVa.UbTup8Pʖ5,] T@j]qm1q*WMKf73ي,i`ȠM\`97aqgL۲6ux3 c\6{m9Kѣ& .h {`m[Tn< hxΟ?.r& /K_E09, $i>¿ JJU)fIA~~x ,S,Eu3TYcgo?h d4?7_ ZĪ̽~P#BC3}ȣ\@|u[ ~Xj<5et.:bi^MJ`Lڗj~e+[E>ԫE'FiU*?r_7!O^r41TA DŽ\2i@YPO*+U D?oӂɥaA1]ʇSeYcptGr:_pMV@TӦeSA+~ "z+|YqY^>m4*Źכ45.[2|NCC`㙈.[31wH9/Υh=) F2VsdTؘ;pKͿ匼TPr@.*1|:e((#o)Z}L~&e.1h,,BP31Z8!)dmA{mYGo7[K;Ej\@F@ CHX̻UC+br[vid@p9UlLZi+yy[Xo9:CZ>^ձL<7iG狍M\l}/]^Ǟa>իR;ʶd~uY"ῤ3nNf01mBCH\\F+=2<x+)%e_Qu6~?Fu7~aV WiU!`.Ps36]q9]%AK-_26pDs/\|>3* ̗-hq{ /t[u.^L,gF5ϊ }gXoH #^Pѫ?>z} /כ6 %O0+ߥJ [.S8hv-z߼:9O Lv8ٟhZ;FFY@P:$D 5\PSۙ 7^։¹hT<?Hk fDJG,7W/Vnآ'[1[̣?5O@MrŻ 9a]pQr:c} ᩞo؈,nxqH,E/c NVxڐ&뙞 ^L ^SCטE7 {ecPP´P/iyן9.ڊ")N.Jpٯ>ɟ\s 3sH?8o>%o4X8]i5|@4=!~CO~Y\ 4P51K/uߋ33kDgbUa2|dbSFϰ wh#w^!9fx呮'Yf^ UWceev*M˧Gиzr@ҙM_Vh/gUU3)5DC^c =q792|ln=*TjrP7팩Վj TT^_3! Xz-F'q[.,(4_ORPPdu:q)<.1V2eBoLWՊBKm;@%,hChdAPU53 J-)qY9uRq%hWJ;%1F߬ >un׈-uIU,e.9)A`-`^IUfCN _5|Qݼվ qeOc]IyX+0+f Vr4\׺TZ%`لܙsj塚r6&M:--RvϾMw!hA 2?BZG#[NoQ%2\lovam&}@+Lۨx~sr>ޥt)Y+q(6@Ppָ!Ϛf5GOLUV`+-m_W9{ 3kMJ0jFp{#*xϢgoDGV=^gx5/jOB6 0[U44^ U.X:W9>=wÙKTw^цnlfgK%j^(Lׄ'fGPo^Ƶ1Q>71* boYfқŧ-ޑ ƴ;iu*J\fֺK .- zb Įh8ݏa Ħ4w3RWWhQXo`i{|@6 򖍞~"]B#P:Up6镓,R4)X2-FKe0]4"f3_++7(EW %mJ"qsJ/ǟ?3۱"0w/QOt:}rTcFRmR-iG +mi! c-yʺ\4܆0NuUPz ?ħ T. KҚ쥙ۏ]oUŘfo2l6m/ ;dj=P ςPRx΅i>@2|59WǑF;jϋ ]FiWjY̪FPG5n-R峐sh|@Zl6EVl $a[͗">`ӏ {"9^뫚ΨϒdEs'zV)6.'"-%/O $޽pqz#,} 2elx=`/.U⣱ΏV/ʂb_Rwz)2k%-5C1z#1:qzu KJ K~Ǥ VoRRVnZ헺Wyn|JqP2Sxn["zi0K3R2Hq9需U3Y$[5ʤn+_%6i4nb@˨ZWHLL6-wETqF#n's.] b *,zT+b3NA|m~ʹj=T7U}FCA/ GkLɀU5鲂"gJILƙ5&lӒ!l8%'qFrp^qE:#B ,/B⚊"ړS!lV1UxivvEVe\7/Ym}s 6`aj\bRMbaKrCς%\^В'̾ec0 rzoh /,0,k8_]XW/6,?K$R>B}xvqk)0MA3pU_Fy Tpk6 ߈ |@',E,y}ԸRyX;L/a&y0K04L=なߚejn]<,QDvJNkYJfnU+Iй»:,y/mSdXl,FQ`Qs*er* >P|0Y\,WoY1H ڠFJߓý$8W#V\ʱU~!ɳr+eP i?2|y*7!e 8dW^ GmUqs|Ĭ(ܷ)J; C/'~+T@ \FRs P.++1x+d(#"Y9nl??GkffPLe7^"~?^~?JuĪ%WIbl^o8fCH7® s~゠d vy=Ud|Y=шb=F`r.J+5L]SPޚ:;gf] ,#)c/[ #Pt%V>Հ%qޞ*5Qn| =BeOm;}a/uWlei )fAh/nkԣWhwOl 1w1S0Hvu__3ʊ*jigS*iWW0 Fw LQw습8{3mp2-Awb-_fs! |+h^WYDG󧶠d Q-6+sY(EF{˸/zbUiH) WvLmmA7ʱAӚE)XQ@t#hЅsj)lVs Jo uX!D !ϨZZc v/D70C|eO`[~Pu,3-0Sߑy 3)Z6ŕUѵmV"[Cwιs\#cb ;Qf)a?h_8 pQFzdF#^QͽJ"M5g&)[w0Q'ʖ y2^>GPIbmǂp+~qSj]Vn}AyG*bmMc+ .K/=nS1kxOS+b>N/IVa01~%%)ʨ861-ŕc΀lyh#)?ZhOm$ӗh1EW+-XoYіEdAպFͿ-}/&o,8xe)z9mH\LRKܶӥ``5 xo\CގC|WdY`>cnf'xkY\DcSS{L!)*B7Ur*ND1\]p@ (䃇шo?7BS_,&|xRu_[<\*f09iye0C4!q Iƻ+W$v5&߹NAC^#_a/s~:ӡwTrw]o#zz_Ԗlwgu"՜ª9K-rrH"yX)R71#84Zr8;G@b]T[(XZxzUo#,'ma.կ"Zoiw#PJ1_GPqD! ]B pXꥊ/«NqWpk(~YpaaʦNSlkET¥R S􁸻 sW7rYU} ]c\jZr2<;TXlW%5)K GN>r}*)8qeu<%js_bCQMFsßׂ6\H瘆77y 4[|õ6y$h8E6?1u/'s s nb]:`]JHAT-L x-t"~Ke\ iC:>D"6fӪ8-@͘|\ȵWL3<*yr a*l 7PzVy1ط,Q_EW˟C];n!w v,l ?f3mNJ_|:u|<*&O$ mya!ONRZ&^kpp5WޛTeUXrpx'WvBфoWb`!@>W\GoaWl'(ۺ8%; R7(=nϙx/!u s}@coۂvYG|n7!h ?RQ|cZbXSyL??Ucl:t?!. ]xb[.A֟ڗqX&o!#Eb%GҸ5\tXl(J⠯ !Y-Yb(1 oo.InPͼtlQy%xcpcR\[Y± >>p 8aD1`cD=84 a G!Xl"7N'e`GNPRbI^6 fUՂc<EY/ [<wL(&!U~0DT}\]@yc}tQAt~?[(z1 `4\1uWjC/ 1ӓg$MGtsg khVb1SUm:Yk+{`'Ok{ Pc+.]}_ ,m> j; )Js%B.PPT|>ԇW.3rQNGG˥/U۶Խ(\P-ɳɟhU|[MmP.ٹ0&usK6[RQßX_Ee$W-1uŽ\_k;~sqm!>L^"9΂W@ [HUwdl=BX=Į=OLh2X6Wb^ gݏT srI\7 Ts-4_ta&Ei./sj@Rӫd={"`[5(P2xP_PF>^a,8̷<,+'KW7/RUw("p.844JpkU(i r baIc!{U/r/"' ʼJ%\IMSFU),ɶ^ `~TQC`~jhд(=`&(n?6,%߆}|/~0SBW O*0l]}2WܨTq'^ש ķ(e)lNglbXJ~;bh-ؿQmpNNcDs!A`DL\^tu 9HL_6R8_J=8`]j1(U4RWALҮwXmq.]1N5r/_[%`ɪjKEAb"ֆt+ݱDAϼU*?1uFpn-潨&WNBK}-dX,+jc͒o- RιXnecLW_yy$>׎E(4ќo& #MȿCo\bX DPkT;kCPJ&?߄ͺ|@Hz`VR`673х\ԯꘫCE0L(c ž$'mgc*0wfpaD9YfjP1=Xf%fx1Ӝ[9΁ NȁX" s9N1!PڟfMwwoMfAehycZ9YWc Ū8nZgx[Q76uoG}N \椲u,;*'ExOjk_n@k}Ρ1rwCitV7΋)cg_ƵMLU V nLl%vy/2^,?IXвT9FmK5uJJep@ z%bhAѶ2;|ʥXu _ݕ"kʏKi7 G`(N/R4/G2fh~|OpvgSw@mFww߲giXoH1e&ݟ ) ˉz9>m+e3вn|r+:2S7fɺ?0vQ j|A95Ϩx_t7L2Yh[NDKUhڈj!C Q '~U^6aڈ}~d 3^>(w(^X&^> .[1]ovϡ0Z,ZMUZ.P]+)j5|˘4`Pz^1n* is_I5l5E5MS>r TZrpIXCSZ3m h:l H ޞ.#;[V)wsk!bۣ!I])hjjZAU4(vqL^&tc>9cڼxn5].QMfvtc *Dž/q-ʛơ-LsXvA% kw|W*7ti8kVܪZZ| oόY5~ vIqh8 5g>z ħ*r4WJ:Yq.6ڴhW,ނ^[|-iQ>bpkbh~"ʗ:f+k2MeJXBQ7pax0?KlE2H:f7e4kjj&N)H][My! u^%4Mgh!Qk Y\MZX,WTA#`eeM"=U(,obե{1T!ή2gg'Tp3RpZ:3E#(+u{'.|6g% ~ }.t[w)e6'1 b4}f V1K:\}YQoߜl.luwR~Ls8a_z!h-i냽}x],\Z%)Fp_2|/{Sm, dL;0am~XsьniKn$ic)gbs|䪢8oq%SzSQC6 7X]3i.-d!*cKv fenJ*)ʥ) $~g 1k).zOHa_Q;{Ml'} INTcTq ޠ;ݕu&YoE *ůw <_%al5|D(. %.^*Y}KW2,VĎ>"ݗUҲ֦ Qd=-G^`%ٿ oد3o1]8KZ+'}$7[$P5jGV 'Q q :qF̚# .imA 2ԣ,WP\9lmۡ<4+|˰^s n)p38;=4:8tYY^lCpEo̵ViuiuezG@&~ꍣV 8a5|JZܴ6bH7XfFwƐFօwwa]VZaXyN8\FJ ^n9YQSpc]A-|JtlXA:벂 #aj°,e0@2|f;BR|:<|K@ btůƩŕ- z_q%wTntqMxvo>t;d"dwu*Y1FAU¬S`47?tD]ԣSXkpu-+wQ5`RrҮ& 7QI6@t Z.V*gl,FjL_暆 /'eD*Fo\w b(Ě]noPj֯ܧwG%NteitA^_S }ҕx@_EG4$?0\˭ZJ- ..k M.Ax"-~hg&q7>^_E!#wRk?ɩj3\]a>Z.H 5`pE1s|⭘rpx.N|4Z=xy(ij"'I_o}. OI_er,aUD^t-ETi .V智\ VW yWRލ~ tLTxR2xUA{>9 ⁃lfs:b^_ C] ̚*\:(um ֯+^qUC%`C%CQ)/oef 3)sHzQOy[t ǂӯ7_- SFa @-Zi*l07,(h: LbXAHr+rJUQWXb*+6T_J +4A%ˋKPd[ 3Kns"it!nw0L*yNXĽ>` ֳCWT"bPb ȇ&T50g < bOdmuFKO<V|K殌QlXngbQ[P^f]reA=(BY-˾D>7{2+[\j֋C;~D}`Pԡأ3`l~:v7N[bWGU᏿1"Aw޺}ʿ ~QhRx~T4u?#Lи^ׄPvWBb+@D:|Ò̺uz2\MR!fVv΅ߘ%J9:מRrfjżq/k@||ֆpKk&HLJ@dV`0ww(Ρw<ރuqUq*W^BބkFq"k8qT^ /cCu^n!P5w,P^m?~;Z+kX +t GABWujQV `fV-+gv,w zTV Yvzw*Mf8[2SmYԶZW7 3W)Z%gP-uT".I_++0c? CV"ǻee]9TiԨOT?ߘ\Uo/,o}_W~!hъY7KE5p51. H^bϤ:6SX[8#(s$`j@]6/f^<\kذ;XA+ [A^y(̠큠]ji9 lE 7m1r&EehKJgq.lע'U`@JdŷY-<]&cdqΦt݇-C&Ҷ 7}bP[ZmEv3O /#0I?Or{m8wM;s«&yy&^h\8eo|t9wS~F\Mj{XPWB2`)͙oG^Q`leAC6x Ky9L'7*2𻮥ITw3A3{;a#%QO+b" o ~%:J ד04+ =vsY [o 7G~aB WZUXG%=ի{Oq٣u(쿵@xh80?՛}ߜpgr}QE Opfabm?h`?>)a^څ;*UC>'{+c(ݰL/4x5P*|?/x b L@bOrKaa^BCK{m?^g22%|9'#l3:Ф~s$t򹊼:\iQ}Ħ%&("cJdY 5?UNMS'4j7[5# zf81~ l+QS%_ >P8p|`DVٞ.v[ɱM1mʉHKo!kEu2U(Qڡ"V(sV4Jlhf .qM?4J4@9-Xu7T{kXғz'@SNl.nTfC+7u]- ,(aܫ6!-u@߆?4y/jʊc;6@:>--u{9J˯?/9s(曾 8^u`h]?E36X8GP5^HRt_5S%{Xĕk[%!`Jw^HC9/O(*m/p]Z2<ǔ.<~'q\z Bn:1[yiZp~D,ktP9kySq)*pYI&J=`1zA|R3F/JP[9y FlW76dqz@s-MaE/I̽w/9Fc?cU{W/+yZq6݊bkwkyF:D2.JJ`]Y_Ҁ6Tq(Z,jU(7*_mhCcі7h f^+'ǪVC*o}EvRf6t`}KKw &.lˁ% kwlEp텳PԲ5IhX_)YKd7v(|0dXLc)`aS6;O&,Ѝ` ܨ ¨C ϱ 1fm \x\ik0pNʋĹ&Xhn&ءH]F73 0b)_F.O~BeNj\tWIǨ R2N|ܱSѸm\ۚb5AM#}:+ʋMiL%%tZe &4Sϓv&A+?;n`wgUL n ^t$'0LJo6}5X{*^uV}BƈY`K{6; p|E6 j, Y?x)Aُaܨ:oY/i;+W^O]Ls; 1UhlP"Ұy_eC O[A2!q#ty.( f>aw)~O L?0ZVYJ;PVmP{ˁ<5Uv \=J Wz?G Waw\]]S.&W:r??@r#S8FtBJ,@^ !`QSQU5I%Be̱OLR8UL>3KU[k^.4zy`1)rz@yP5D(>k5jV *pPgᙘb2Bi\႘'@zc O!jf_}N*<`% j|Ɵ<QÃz`kԪV6ƢP0VV/Hx>Hl -.bl"'.m aŇc?lwd]JaF5BeuNev#<)u*~n1w|2Q# nnD ew% |i <Õ![ )Q-~a4,x-aqke9">mUԣ9"6( ݂~(NYwrk;ם+6_.Á')M;rvgX0yLA'tӰPEtj x}S`YϞ{>|fse_7 Qruy#(&Q۩ŽfqۚdD yvM?i{9Q/Ɗڮ V >m^Q"b9ߒ:|cs8vf nE ρ<ʂ4v_2ޥm7ڙ[wzTXc 1\:V՛imo( 0Z>HK͠)IvVa!s, FثɩZUZ_;H] ~+>Z `ZkRJ›'$[\ݿ*𭑲b':!Yj`(ʳ8j] 7bffӫoO:tzC.嬤SxBT)?7+*JDT-&yf*WQ)?α-a ٠|G K6>J?y*Y/<=+>=iRs=9ؘ;r4e0 _1x 'Z_ K+0ae|f' \E'[S71P6W:ǃQ/ݖᩯ~bbP6r S:}cBTd~.G8ؗq: a+o {x&d6+*]H"='7ys0]y#Gxlg VF&ߩ)wr.lzI3-k/} 0pjK4W^_ wTH Ofa G%'P|ņs-h LucA[Ǯ9kʴˬ32YyOo[a2REmP}bJ K\OqaNl +pWwP* \lY.M64|[84@I",zeYvn[Ħߤf@e+oQN^'";ֵx_ij Xe92f!o!,G@yurBNH++-8 &?̧wtŞ;Gy'3bUV85qu} q*fB,ǻqsȫ}fXҎ3 >`0]X*{"XOT->%6W E`MdՑIuj3͹}0-|jqżyJgVy*!gΌCYZ/X{. ?@M+hc _ ,VQ*(W$%5[pM ߩkp XJ%8zw˪.1WYrR-?y,o>2߻!Tt02,s j\u_̨/Rkn,uO-g1n"\GIhR\'™}zyg>"CQq3,@h5P y͓֑onئ76-Pl<)B_Yo"P; \ağ^AFQ sG5ħjw:|sңB\#-}uDٶoų+"knWc/1"( fGkܽ~` {2',}X.'b@V8_&>/|sܧ'걕b7* %#JiEre*tW j n% U/!.B| M?_̲UHwx6C7x]p!"Z\߮ vUE2 k -vR*>"ڰV;K ip6V]}Km1Z )jK.R[ARԥ:W.jE )]#Mw*{l{Kn҆A~.mxqZzA~|˚z"5\ 2/@aLp}ye[c^ >M-jU a,i16d Afd_(S_CߨZ,q U[E&^cg{n ۙf{pw1Doijh@*J!~F(0n-xEz-?ғR_!;^rowc*D;d5J.X6o<(X.3=_ !KkpTy6&wGB tkwuZ!Z%l&IC1wLn ZO1W?]-_5)ͽjQ^\i􁆡n3k}zUȿƟz#=F PϩxKUAL/ *c6AM\{PK*Y 'IvZ)\ݼ8s_޴Ο2ڃ(;y,̀t*ʭUvbiJq&>`RЦ~Pa[jo ~,;X0^3?bZ>c C+d䆹0;Gv8m9.3 b ;4J<)6.J.ţ2dB2$я4f֗h K&`_yoWz!;kiEڽp(gdn7WAӣP4+f9"HuJaI >:pRd!Yu! +~6]j7_3H_&yߗS7i4|Uڷ(Rk^he)ۯ0oI _uG)O2HW I_kk\;f Kᄇ~#Sș"•hw7_1TSK3뽼[~fA=~%ge'+OeQ)IY[ģ&|$SN|]\KNw~ ܳwۊ&~.c6&εǡ|rE0KO uL)<-tx+ͼW6fCA7{-VBCD-\l6&,'q* ^XcTb=كbJױ0 BһCEB N#CgX([[9j;Pkcgb0Ano_-[_.,v %p)ظTpKd ,{xel, w{*=ܡ( M;rҸ5QBEq N Kǚ?MhO %=9z0R3q׾|\u bbZ,,cpb;.]/zaKxPq5ۖ.Vc_!Yw^/Wc+srqĬ-;>LW2JߎGn Ĥ٪cj{N ᢜCmo%߻MH<~o Ecīoz5Mf;OXW )!wmYT$6N==O=1b3wnR-A<ֽh!x?lV4C 1Ҵ8>ѐP6p>bR+|Z>3NwYS2a+o&tDVLeAQ83?޶#Yj2g-q_k.f^ŧ1Wh8%cB.?P^<4ݹe׏AшPn BڢO 6vo9e0U}K\h`b}~A'zB]T-USxٯ^%qP$_W;+W=Gx(nrGR4]|ceKW. =-<.=\IKel-u1I=rαm~=2_hed#6/EׯQ-e˾"p*O0i{ b0WÅ*-!CO)Dp!mϪ(2Wd3-_Y+y7hym{h±R-iϙvMZ2sT8)~& jv0]߳QňUhwfLifaڕmBx76ݞHsJ9I m:S3Hwʦ Xkp&9 ڈz \A\+TB&m:ژ2~o?HJ@:ΖΥCp@5nW mfۢCMGWnVoulI:%#!U+Q*^^qIW2܌MhU" ,n0c#} 2¢WR*}=*>SShj1/-9aD`| #0[yemЗ/L2r{'R9k B FBƥ/S1W $^UIq|Vl]Ke;]h&-s'f{zA " BD=l+UT)ΖT59THa0 7EUN+E BYgլ6=|4Cf jmʰimnxh:0UCKU4(,.3>R ޭ5R7,sHDɣÖf uO̪'M>p4?ܘ`<.57|yYYPUPx a[M9w qG SI%8 P6wݑRp7̰Cs,s}ދC+#sMdQ[>хZW5UQ ] @5FnN~` J01w񉟨M&ntw*`tMW]~ɷWVaau|}H˟d+Lyc7v#hqUWhByiL_"yJWJ 2Cqu (o*?Z9oܠԢsc'{.mml5_T%3lM< SqaA2+;A)k QS&e^-yReY/l1YҟC2?uI^߅iSV-o#L]IKhvh|KsCeV;sD^tp` z$d셰!^ҢXE4 3\ l*7Y?? G;|%eMi3}|?x+ zX5|3♊6GlNKk͘qj:/9]k'ͼ/h_=mն-7'&X CB\v*U \9w^|?tG:G`m"ƭ7M> 0e~ ǖL}FvJBS u}@k\\V\ԯLQPeXtᎴ$! |Se:qj)Ī_QWecdqhgsn vҿCg,7vJ]ߘSl#fJkLzrcyڳ9oyrܡ6c\׸JGNu4cQѫ$-*YV+m R2b_ ԫM{w Yc DBA2`ڄf+gr;/$m>92$lkJ0}þ+7eKs4~e>n~`7M 2 6Wuo1LM fnWdwpAeXܭ'-$_WocUemc82nU\Ӷ?LSY_*?_~SI|Y$M_UXP* %^^~&rx p\ed?1 ]W$;?{8?܄c~nfr,+kqf`܊j2_<W|@︡n;q41Z9BprMr=ߘP]<}u}Ќ .Sjч]ȫ& "5kUGV;j% ļ!ջVl]R}ô^qIqRV=ڔ]6F|ߒ- n+.e)NQsRN%¹:9dS,o L`}Of>j؟Cx+8(Eje;6h۱f9kj-HT2wj:eefNWX@fvLe]u'/a^#`wX}Ʃ^*i} ytяV-A^sJ584v~ka5mz1WXCse37\ngnWOxR1HRaB?fa-ޯ0 ~fύ~/*YK m)8w>_Pm++A*$SnQo ?&J0rB)\n?h/^*FxhfL酬gCA~xxEDkl$)=T+Z)A4A\Wi.2s;4ۛ!o.ӕ`||\?|EJNi߬(~%Uj;bJU%#(,%unl7q[a\ ˴ /X?󥴁] J%*Wu/Y]J(_RV<6ͥz _O]9)/V ߧBkNx%LOs$ /H:*ÚqfNWfR =tD+-MkkۇDo;le>j# !v~rV@q-[WLs oɁ͎}bXp1Q-B3)Y.|qF;&ؾKU߆ JkP63¡S6)hEpjz/EWi݅Q~b)RyMmrgW #(&0}FVߵĽ]&jҦFxaN*=q8[8 vX<;<X V [hf ˣL]YZpV|(p{!;eS_J |%5eN̒{`[dYlgɕh˙ Kgb>Jq?0>Ǚ[[H'>`3Wʿ֢k x`Z ŻJ?Ԕӿ5y+#Ko}(R0gWʮ1+#ۄ/>J[>sʵlC hS՜v)DJ-=^3P(&-U' Wqo֐FujB.[is08%^\u ﹃/I~o hs՜QLњQ\Cw-kΞ;?KӞ'/(13J12F2f.Y#v f&5/a=/s蘻 D6m ڹ=#k!X 2_jGP2lsKWR*sqퟫ}'_) aa .7Ed,!фkP!, + TiY/ xs8J mMH1;+2c(xOYLLjj߆5Cf4vϺ`4觌L@4c9%B-)QW>q[lY^8mvnbmU_` sHCdY0p#B{&%JK)Y?QRxIsTګ+fNsrY"1Olҗ6_#sP9k2[E@L\%K.(k[%6+F; ;wqƲ LQ "7XS72ooXn=]ѸU՟,ͻi03ӹɫjpQsE!1 0AQ2aq"3@BR#$4br5%PC?&Iߌqt eč`D yn{aNw•]fm7Zq~}6C{J8-Id:H Oꅤ)hꃱ8Dv#)*z:D7I<?PɸCl 8#!1 H1,ur$UA(^PT#بpଯtw8>p3)p Oi\ԏyTidj{Þch-MI+NP#pl73348]TG. {8TMvײIL(X]"BvYM;' s5QW9^Wu7f l0;cdl;m$6Hn[`fW )p #ؚT rӊ m17Qt '-Ii?C޹2C 1^;ՔY܀Syjw* $r)ǂ 1$Ñ*s *b h!`BM< Mյ8 1U1mb7At5pA?Th5 ,֝M|te>h-µ^Oo# ѸvHkBmSak ,nCcVi*.(h.-3"6F赶UFx[) #aBʀD1ڹXհ ơĜhkj<)X39Z'GT֏3xCAuM*G\쇪3+Bh6>IqRmT~0Wi&X~S74g=a2"viuN_)C])p"Gx_]&*A2B`r$DU%WpP0CY&֤pl62&tmM:c-0;:&w $H@˶6x AMt[0S2Sk!HkEeF k' *:%1-KC{ևµf`~K687 d"+EmVsCx7F(,&dM%#r4zm̕#'⛸i9"N`;d B̪,/(]2"ߵV7˷1q3uMAH<0üd)L-]㒭IjxC+ESq'U<n nAbC0D;m܂P3;v(L^VcS,vG~@~ZFb{ʲΚ|Vr{.hHoxN0'nt F%0Ⱦ`-^`5 4a ؜n6{"Nii HT|#PC "ԃ"aW){g:JPxWQ4*nRif+IM0y'45rm11s:AJJxym֟*)Un$&H7bn( Ut""`Ҕ-F|xi+,?SV:u16)帧̘e;`(c nCA@㜔 ܰJ-R7lJfaS'r0C7-1eHEc-d.x%`:1'  u֌1laG$Ĭȧ $!%07ѕz+k+C8STNaTA-!4&Ae1+TDoh[j4Unn 8Ju^B[d v-ݤџ쩴P)!L5D_ M%V~iD=yQUl6[#U7@)Ly{8*#eJ\ĎL"` u[pqA# B& HVgn#`lZY2DMBcdQ'ZM jv۸Xp$ w m &e ;'Pɍi:J~= *`B"ѐ;SMR{_AÔz?5s!8 a8;k4 tN(ą] X!\cSh(cp#KI8Dnckb`I$lω愹 EL"%1OAi0~t F7frX! ET }E0uZYlK$@pq!0j(.9@`. |EY뾙}8]k5qdGaZKV^5.oh3-!0 )M; Nt;Y0$LH'!9Ģ 9؄jgZIOaØ0fG12nf'[s)auW1姅ֆ:u0`+X# 9\In;Q-q0.p%1bnҔkCb}FGN$ !Sq2Þ q47 8NLܷ-a4@'HS;ħfSr0HiVggȟT-&!\]1TPl_܊wBȑsfp@FĴ?۽1&1=<ץUzBKI'i]-{%0X'n!@?n+Aکb0Lq}|ږX'rY L``*Gc#԰eP2 w-;TEK;A;R_Ȫ?2D9*OHM^Fq %Y(V[9^OI[uX|#"{9(fdv PLn#mq3 !(ܴ܇ T1S8p8- C-v 8uaaqZYie<hqW7d-8ص8 0VJV'Xx)ص; +IնU?6Z4%XNPch]d(q.45Q0 M! ?(QLȄ">q :aJex(1Pؓ0OX'nM%Sk%`:|_V +WQnUq2dOw+ -)@Z,b<S 9Au6 XTʘpEK]Q2iN`~E5젒#i$PB"轢]5 ` pV1l}V?2BnbSsqn@Mt{#l`v X]1 8i2f}gd(u?he#h7US9=cAOцlc a+NWH?ꉂ ^F&f<:J|V=%0H"rB2D.<2Tn*CE(!GH"e<]!@.XvI`ѕmmwЮ}iҋJ}CX6* R-;YlZH*\P$la}H DIaNv蹡Zp=W5gRv`a ]#saZH[]To[ p-b;IBl[agpҵnAI@e!? PN@$ v~- V9'dSN'hihP*-=LG&lhJZ9pV$nk&n`"~Qؙ$ xZ8<ց }3sM. `&ո&Ymk8{,v%cA ^v䨼 NNw苃FNqnFZpF8#"aRcp|A@QߨJiqMlYI7Q!w7VkqT-#a FFMюΖhp=/1}kYNtγ{Zs];U7 铎峸dcLA nÙC0u nw-s gm)_-$~YB̬"x^;Us! p_5L ^'_NԵS=U`:Br=F &dv ;sy;OD!˚3JcLy=P!7+Q|+E q{x4;R}T ILH}CGkK3|Z b3XJ#E|GGZڣ;0Xݵ1M|umXvGHAV6ju5k 'GwG4g.I.j%*E<&n|BcL 2rl)`-$rUCCd$¦::z3Q$4\LX0uKwLiu&7\wF,<.yt S%RvUFB9 HTZv8E2_@sDTtUZ<lNd&;"oj9FsCJvW80ۙX Op"VS=Z;2EbJa&s77w#r8m'P37-q#t3a@J.i 8զlgvMWZmO㈓Pq&ю"=Sq+M } rKǺ*9{֤ed5uNG4s; a { r$yz@ HSLT`)AlOU{@<2T:;-ԁ傱m whT,L&|0$ !k/ijڅAsU?]M]CXi2`Vb>#e!%"2vGUjNYݘ(T1ZZ[A>#{r(ҩZfYF;YdrܵӺw5;yA Fܗ H5w |Yn4ͳ'*m,f|uvnISM^ȜnqC fj5jը'U N媇G0B,xeC&&bS0b㒶S) !Rg0BL26[ì~SxEVS?bsO.`%ha=h\@oZ*sJ`--f|A:hG44%WTd1+J*J^v&siĪ&0BvSax)ahJ@Ar iʥ\ lf-)g6k}Fv)QÂ5+8 @(l4̫/0 %GBR;Ss0y&8@!g?$.`ކ<փ=pb-"S10%@> CcQhL AkS0}&: 2+Nm&uh)д|ONLOXy(Ds(]KG_E<aQvniUx0J촎'2S +%ʳY1yc*sZyeUA^*?3Ϙs;HiBt:Q#' _"Xȫ.Nw%Qӎ ݂3n滹wb*Dn萘7@M 䁔-ov~\yH 2݀%YzEH![I}*u k$r76aO/.v@;6=-1?%6lTwU+AUi:CMٌ?i3'q ,gt &v۞`7-9Si ie l7珂:&tIC%H 4\hr[)w g?v1bHowZr,t +P`\2LnԶ3{ "@9t.7i6fEH7aR0J<w6BB0:1Usy{Ƭh taZ)Blc{ˎ-3*[72Vj$o/hmaF| nJKF)q9[װ5WX;@ 8:_ga!YqB++M~ K1ip0 dwyl[PHc{1Մ6NA*Q* UxyۋARxLKü CI@9YLWP??:2ld!8CoH֡AUS e$׸r'`8@M^HSpp)dzʫg$0t38ygyqVJb~(N!Q:|D֋v4\;&h4^;c\Ȫ-V5 ZN9xߒu0I"By76SgaU)M۳d'b[ UۜAZKe#SLl\ &`.7OIԹ;WJIOVRPWgU[< sx0R 0[(LnBXngMZɣ^Fn{#$Pynۺ&TԜPqH3 @@# l|Qm5-y C52{ Ī\Vَ 91Ptdqk}\J0RC1*<Y[R)ĞKKiI#03ӱ;ZA+9֠ 9氽"Ј}GZjhꌠ'U3 D)Â+8i5>'? MK;Obh^ҁ1AVfTȘL%pV]װ &[[U@4]BEX9H9&GjPU8D^/78`ݰrk#6b;Q[]+IwN.{-qg(8xܷlp2IQ!FR {>MZEs٭"5!4lՐd~U:Ww%XA$( iD:,-S bqlV̵LjGol͙T.P>MTt~H3#`⩏Usk*jrDJtLIO{=1UPvf긎F-l{'89;%O!8S OQ,:֢r_Ja3'E@UV꼄 Κ h Fp oi9\F'f䉝$-)GZk꟥B9 gpM;|V3;cv !x d-փmL3<gVy8ʵ:;,>l][ʨA3t`UvAnW8+y(eQ޲Eqg1վy|։(O 6{kx#$@c~Pq1E8H8(^A ;jr8y4Zx\&0&SwM|2MTjUC K{28NIM9c^F-4ZAi!pin[%7-~p@;H;BoWv nUm;%QqZvds#\ʴLx0&tk'?¨ֆH@D+{uj&{Z oۂu?%ZY'JCg[TA+ZSah ZgJ-P/uj rV ¤{o)ZD-`e|M@1Ԫ H4q0FUp`LDQuI5!#<8p!Wi>9*Z<YL$Di:"FS#cSO87@|n`` Rs<|Q +iףN=hZƵ1Q fN#aD#NӭM@`*٦j:j<0٦bJeg!0B Μ6AOARg9jA4g|TY<1'KTog%Zy&]9H?MnpG>n*!0`^_| l8.G C֗|` -a ;ƝIw-;\#zӻTPތo -OeO0;]&Q?ʯ2 CF5-S8nq{Bh:c*'TMYi[a1N7VAT%T!OϽ6'-V voyQP2I(GQ Ө;0HUa$h=6Ϛ(>5ڎUqu7d D,ў6`(v*4>a!=N`m{{de a n";KR?0(*֠ǦdDlS Z [PqҬ w>)mp8㒠V׌g>pofIl0sc$rnC| wt d) 7zz,z5ȜHͺ缜 ]H꠴ A#SEDv }Thֳ<*8vJunh0\Y,dț 8qek>8+ר|)7i.Z@g̖%v{\Ȉv.X_KN0x'a)ە%[6ڌ}@M"GV` `Dz.bY#XQC*!ʦv)(D#cN׳ǝw#?IgW`q;6h#(ZBJr+Bh酒 3<ш(Ts;3@ctO z -IK'gld1)ꬬFc{%Ty Wh39ԻIf,dMԴ4)-gU3֢ZCw0-Usⴃuub.Tu@IV:L5pUqao05^eD`&6 `sXL=C}^#+G;}n0=H߭?`֣Q>EQGY<¨ǖr;#3L#P:<~S=6-0{FKF/G+Y&icAVwXOq΍弶Y'fP2i4XxM*mZ(HZU"%b Zh; %*F擐M3% {62uJtcfLc#ျAakئwiQTo}{Wժ1 tnUjS Vt `6 B!.gxDXc66^?djNpTUO.gU8i q#4#_?(jѯՀ 평)HS+8i#VEmcIRV]I9GbvG D;עqȎŢ˵3{&!Jx [6ǷBF*W~?O\f{AF \G7YW=>ksGxVz5xO\MxcLas 8"wcz=~f-ã~%hVq7wi؃Y;W4]Z cȡ7i_T4]ӌSs8?K=8HYʴ;hE@Z%喺OGu*8>̾o6g+eK[YX5~n A8FAOz%35D NT-%L2VȧAPM4s ?xw"JlDUIu n$y0 #"1ù4 е-V2hK2(41C4ۉe~TquAglSRp}1[µJ+B J&;2W8 {BnȄ 0߃ FgH@73 ѤY@k>c5lϥٶI-,bn.<~Ri|*ec C5I4)JZ{ JNڟi'f[f/Rw$29CVGh sԘqZdE*1S ~'#Qn j}<AzSF pmiv ീCY+Uʺ=j }J$D*DBftOk^=eYεĢpLg<>y!>*dI\_ )hȑZZ8CU2CU!_c}TUAUYUOn#ӳDaW;}aFM)pU(9TyO4&@B&S) =_z{>H+9bYo-` FvZu\ >`]A`{k>Yktp#ᇪpr"؉ ~,L7ŚR1ƒC2OyVvkvof(b.*1Z>gwts+J}ǚꙋ`ݡ ^99~[*D*X=Tٛg=Puj%ԛ%~7䈺kC vr +#WSQvxU OL@'DЏ sw(諐y jx)Von*P>e(nT J3Jsl)-pgӳLkYHF?مj е{#wpܷMŴ@ߍ0~oJe~cwo+rd[$>VC3G`a{s@kO c*kJcKAe ?nhKK7> Z^ԧ6EcȐsT4knoGmxNj9򼩜G+8+/Y=敲낯4)b G$9uIiႴcB-3T 9|lF#18⬟= #B$ewOXcbZ{ !E LSԵ =n.lYzH=Nxꛙ42i#<֝]=lG!{IP~l2VT{O5I⦍Se?O$p26$-8Pp=ͧbHVp|1ŕ`iWq|ֈ!@jsAp@A/4L8 4Eq#eYYU\G^dld2*Y8 !ZKJa\Ax E2T=@&w!7=%0oAAL2*?xQ5IVlCU x{s*9LuN!wŮC {6Gs̝Q>Vzk0 e:byՑV7tv8!T:TlcJx=ɽTBApp@+F;ЯDAd%eN ǚrK[ȑ Myxlن{i"SX> **hmAg ptj{yt[uۑ4݂fHn(c;6G|# x]g {*R aR 0qC]EgZԫZ=ӫ@AɄR&VhB/!+kb8ֱzuD*9YzES|0VkSnnP 7N* "#&)$p)Nr6itؿ[7QqYSm$p8+Nz'N3#a0D=5q36iߌ?8 g|'T9*UsnWS**WaೣL7?UM#S₫$ުЏJSOyuQ4\;Mv[t]VZQggûs߿jp4dߚ ؞;R9Z|a)赹L=hji S ꃑUP`T2;U!Fj.e'pi*gdٓ7*z鏨V8/s`G!+D^ZZ1q❕CQ@@洭2!p%Pĺr.sf{m"6Y,?-Ugeh`V.~8HDI"naDɼ$&gtoc F GAAVOBGT$A7<S/2s:1gOgOZ4OiDPrئs F}'pUDkFwly4ӵdiEӌKT(_2B)jZ)<1 BJ\ϞO+랒*~?eBÑDg+-EVbUJ&QeA 4p4*vgWIVDce2mïOŴ;Wa@` jTonWuH.ppdHZs9iiTa<I#}O8*uYQsaaZOQhUc,Z7i͍ ?B5]1ȫ1F/ T ST2ol@k%ln>jVoMyX+Hմ|\7̛sͧb#*KqUuHLko&ɾ%Yù fǶ>h0Z!DM&Pp2Zr!DH7P}#VZaqX#8)m4*d7&̣ ,/ OF8NžEc{< "KiOwC4.Nž!)d|swOl\[Tx&s<\Ul{LRCee(8 pT<; I8eܕP{{!$&c=BCdd빼訿R_ȃmiB)@(JKӊ1JArp#!Z꿛G)iXlhA8?ǒT$S"&R!'M1VH0IÁ 5*96vXpMp*sU(ڜ8BT5h$ h9sKeWfga@J۞ƚyHI`g?R+JD6(`SL}TY{ϲq ݅rBoqXJq?h_JCj}D,u1^ދ婐p73#`07kѠ,i~H *GjhԩPfVS(;PA*G$!RƙcM;>*>Ύ2.)#h2˹032NJɍRMh6OЫ#ý>".{8P$]24*)UsM(0 dl1%4Y1t*נڣ6?ETpr-U-sZjW2p@.WT'9;JWg? 0~ d/mnFmoc$*qOi@5Afw?w]p)Z\;}_ LoPo˟FeӐy?>|Sb0]h́#&o+Vnh|Ke+΢;HTp]UpYX>cHTs ê{UX/4;ǪY?9l[G޸nvF4Y귐5 54G6)8w$pZ&E-Nai&@*d4t[ vl3; y8~ɬf0C"jD6nhTH̖qv%d!fSI.`#گ^?0VrM8<&"U8/*dliF<:iE-<7TC*q!8?U9+ }zEGmkpi3;hQΐS^aͣW"1F~~a!VƅAKk '5gԼVA{z;)w'_uTU.0R3c?}SgI6+ W#/V7ߒhiy^h2 9AU{G=tt9,!6_0NUZ7f5pO(c~\aUmTy+Ȑ)ʖxOTsxd]kgGj{{SG W{Rx{sh`eo4`YSܟU dѐMq(0'L-3謇4P3L 3p7I ao48#mFܕx&/5=\$WTC<8Qk+5~Y[9*JO?H*;ù$t#֟"A?E: ).=h*Ow=ن{u.KK{z;(bU_Q7 jj41f[4rr]X>qFhfw@ qD-+UQ2ݤ ZAE&BWò֧ͪ*MJ;'G}1qUM7hgzI<=ö}SL) 0A j]i1`G{s*: ר_`;d4xM֒{WFY=O5az⨇1sY+P;}i{yy wۀXf ){S!S%*x`(PhU'ʲm,"=խi dBl'$ЌԠffE]BONE2Aؖ/%.v'iوepsKZx- WR۩eg38bBl+ܐ1p9dusT}|8sE.-}\_?0YtUD+\<¢lrNlbY6JgH(SZV}%dU'i9JMhR*6_ K053Z(I ;O=QD󕤾舻(xGtH( ǭpATqq՜޴}€*8󂟙1qяtȫ[KI)`pU igAEWyM YvosqGGPeb9i@G"%Z5Zk4o䎰&o9( G c?7wj c;Ϥ&U繾vU!ZQڴ#2gqU:ŢZS^;n=@U̜Jc[egǴc!q'5a?{8uu}sVޱ?N W)DF;#K=i iL] 1kcUZmwiG)jO J|eU҄\0T7$-"[Q*Os٩LN;wN曝i/ormgЦsn s޴WG!3MnO3RZrC+7cZz~T̊ )!=Y,wuaS*]u{BKխI!1AQ 0aq"2@B#3Rr$b4P%5CSs`? ˆi.exZ(u4h`H[@J":AT(=!ːT'6fuMAjovMP#(V @JC]"ͰeZN½dC7ZG$uMٵ7q=&NWAnܔ[nm>TpUItLHT NMiSEVͩl}7rpE T}QduA\OZo":SAe<Sh +miuΞ M 7#ϊL4A[3w`CB(BTKA* *)MVpE<]JcG n_ t JnV̔]!R#y&,f67ߊ:|$< U0Vb*SZMP)bp*BC_= ASNb^~(>zUkڟ~Uf:H@_{HT0 zǪ-"#8hzО%1;TtBvr32id 1nr'o0շ 궃# )l{lW)r,zt([8ױh A6E 55SiCT̄ny3]}ӋG@^WUD|˨zus9iRn#-I9Tpq6 Vٴvf57(<2'1DAB6OJ}:]֓\ `졳*|_t[_hT"+pN)Q$HGEնuGQj\]JDB>*`:ޒHۚ%1'Sh2)Lgn32HBP[pg()-i⶘,ڴqt#.<Ȑ@F2C=gOarEg;Kf޹phBja_)[ vJ )^lGk?W\(|Wut!TEpߠᬅXA\L/e*xT&uWyM٦)mMLM" ` 8D(18XpE#7 UxC!P EZ|!m)c97d-da4AɏiOʓM9~wu#[$BvjDh+a[<qu@49"zb(4NA6F7`vG5gt!jSuP`O:|; g;4kamXc^֧mL )DdIn7:['@WqݾliDT-uTU @* Uv[WhD:ܔVO,ӂ5]*Q:̩"ウʵ)r< Ԅ-#TZdYQn"#2<S>0ӭC{Y.Uat.r96LFg TL&9 ak cTnIjSgQ6po_${X PP` pNNDҠ߲7Iװ"Qv"i7Ra`ighnF5'_:,%CJ]Gߊgra|~}ۻQ2CQpm ~RGS6Mܚ@MԢ='L(UJRKIRQnTZX T->9PuT5]A&L(fY@Kw[ pM.tSWk[cq!NN*C->wLoҘbżD ASt`:Є͓tT7 i dDqg4|Zȋ-~qȋrfPKj xF ,>>m2BX#PpZb=hpBE*}"bw{E&ѐe ,T(QVleNo À=l#Skb,,;䶞&ou-X4mLSSyl% `]!?\jڴMTsheQH[&Gi{ixHQ [Q*S|n%Pl RfJ2AM NlZP%!pS^U֣UY!w^7wf''Q lvr*t \Ѓ› @' PUڍЉ XC,ckq|Ynħ jhDHz.' kBqh xQ)t2NB`GMLSP%O+`4x m+ih~Jw=q2=Wd &J{$uJYn@Jl.)vNJ!|4 2"7'x³e`[`/hQ;Ay~2}S %lz6qjLUOݕX.Bl5娎(.pu0@aû]/1ĩ a$h7*L(92S̅p3cU"_▞ 4zoB<)!Qc,LsxJ$d`M0SnA @%09hƼlAR%]Ͱ*WQڃU)7+oTtljx>e56DMu0axJp0EӆVMӱ2p9݋_3عtA.EDq# 3 =0-O m}L;H%mTPo'FDq̭9l o `&S9ɀnhɴ t2V3*.,x0mzJ"a L=hDuQz 3{dv$NQ؋ (uQA0B{8MG{Fa[ r=B)Ѫ+rtK)'[mH[TtWc{U"#/f81J6daH뷶M3_TORৈHN[Tc4<6LJ}M [ Blc"'*lD"OOGQ2}g EܩS64ym }&j%3ٽ6kǖ41"5)<cDrAWJ $,aYW5(=pÈņE*o3ɍ:"XO^*m.x<9i8_)(pyFhM;15,e:Gq f?z alݨ%]l}'`L C.)DdA@H[DG`Z{g(lALBlӴ! !o)8#nuHFdBKg]#VcAas5KKRA{4cwzmv Ǵ7hw s^T/姁+ -+l{gڤA#4Ot[po<80 gm5[WLMO0a@M駨!2Pf"l\Su@[yo:<qԠtpzChl#^j#IΦu=2-{kJYRT.(@BaW 6smpmmPtO`e>&GPg":vOױ{ I@N- \--bB~D8 t!aA.0B׍l+6nX:i~6)ҁJI.Ouڠ~wtj?EU/Vr3:|BX}6[L$7!a͈Nl n%nJ|Mf-WՀԤt"UPK A2gT?L!x33ToȪBK5Vh9Fǁ@d)Й1t$-Ɖ`cG4wy=AB@e9aBbvc47Aŏau1cLgZQh($'Y0pd]!HTTH7EM(C:؃OiqݥyĴs~`1mWq' z2Q YDBo:AL& С΅\f[ u=v3h.yOvm!ģO#+mQ-yN7lI{9PRĹHP22Jhԕ9B߇d@(a{&iQ莀9C6q\ ~( 1e@T E"ASq^Vv9肝.;8@>_Ԧ33VS#`.u(U7^ӱԱ E20)BZdHL`.2QС!¬2c֏XC(B R!0?ǑG[Mk > ]Co .JtM Jku Bc*v(ڌ,vaMlD>_ l*7]m:Fw8@>u4ڝ27u<#({CN ޔhE1Тݥ+rЋ $uu9`?4hꄸ@'~mJL 4˖1c?D[DЎNpSm+\1Lq Y%L@" MRwyA\Bs#D[J{z Pq<'mz/0bv A>cL0t 2@(A"U3aʞ x* FQx{͒n2[Aln8-0*QJm2 2M)u @.U;{*iGs~ʐM ^XC hst7X1aȱ> nh8ŎZyɆJ&2nPM)JTc)X.po.".>n3>#Ƞa`k2 &جlնs}[[0;w6G`{'\ Bֈ؛0R 8S.ԬCJču ^8iv*=ȉ0a ƲmtrIl 7l0LX/bI ]t!<[Z;Ac«aE@(*\rA([DtY Rʀ Mk @3(@bOVkLf1Hüb*8ڭ!0{F:2o$h"1;ͷI2ducyBaua.QWJXN+7C4O(LSp(B LrE *&J -sAlZ mކmVO\|̡7ȅ OicE6IG=NG tD*.~CT'GT*7zDƙ^lݚ5*_`F-p!S2a ?խ>$A"a5mfD*jf͓!8H[m;G,{71 q( Arձc,4S&5)DX*MT% +Oq<aQ? SѼP0&S4T^|b[U)4~zX f2̦ۨ-qodtGX~1X]NA#>2&BoɆeS5o{SJ\Nn0X {2MUpOҫcB;̯SK^99PCROlAuȓٟE7(x[8imQprTZ{(h 4ӵ01TJqۯ[Dn@) αN&Jw<*~R;{¢!?BAE⎉"9e`+7Fwrq6i\pj' T)))Q4,-T)RnN>XIL'px u` z%:,Hюl~0c0KHN=e8)28&蚘%=sy#s`A0;Q8DFd2B kQψ?BT7 O[7<.Г,j&0(;d&LΪm LD6$@2sF;Cc( GwOaU"XᨺƁ] 1-Fu4io4ꉞGx'&q5h$QLDA)tZ7ddւԝW1:.vP{B;\#ЪGz! 8K f#B:dn%N&G"$u^lD@:ӧpK5G&njPݙ:dBAMNGROMod"uyhT!a0D=[V:6$[-Hc6F&(&Lwf: Uu|ڬaAxeN!tΑZ-:lV â踰->*4u{]j Eb#h"rpMd@@@L&{S}$v0c"ӺB nr 2aN3#G-F䜜a' oGP7pyAXG $vQi[kyzMX½{:" ŴTTac6ԐiښLFusUOv,T1=[CiT Fk~p0 gsP y/1xa50F-G[ >ǗrOi!t2XCipw|ֲ!JKOgʍz7CWSZnA%6U)[*ڏw*QΠ Һd({o jU1MpTT/*Mb)n|BapXc0?09#Ea+ 6)| ʥ@lel$zG =d\̔\dBݙSSgL gHO:`;|꫿]<3NUm!0.la 6 =e^̾hg3tԍJpOqMG[y*rxNT3"`jbpB-r9AD(ȉe״@mN'ua-3Ͷ9bhԣv ~OU 7yȄr"\h LЉ pnbs,eX9y2{%m y [됞 `>pȧi ܶ7Gr^@}~9 #t=V,kTtd\OD҃(L OUh?U R5*bj]՝u^ Ž *e z2Dtw)aw24ݞ^Qel# [)[E7!h"c*z&{+X ("GXpx5]2#8_*!7ƸmZMHPm{bV#b(n9]2E T̺N/̩d4L2SZw2s[QB!lK'T lJBdRňĴ5Ѡ<&|2"eGfQ6́ؖȄ9Bj,2=̒P 潘 5 pU^IuH)("d C(?U/gLaS+xR—z?D˵B d{U8>?}J4w4b) 4)"0⁄˜-+dlp[̡J Ys%m,x>4DI+cv7wǨQaw@oj-OVSx'Lqu0U1LUs!Mv;7q?`4r1M c*z&hV~iS3,i cjcr#391+FEĈXmvGI2Ш&q:8_ _? S>wtBy-L!S@Hɡ`h? _t8Ii󸜤ݴ6ml3>1a_a1-\[xLr?PԢמ#ש4@=WG,s Ä,+&UR5)F>*aFq-w$B ,I LJBLyRtk%5LÝ߈\xķeqF!a5aPpru x [ρ?po&Z(ڻ;LA7E=w6$"#&#{!qaa1"cxRq}G9UtN&ND- FEW8dG /¶AFBmrHc:Jn'͠@:0MqT`Tnz+QA+luNM `¢$)oΥbjX޶9v?M{p2)F JU'fRxbʐ'  fȿXzBHQtp{K|kUh,(DpZT̶ Ms`f+4&K 7̸&7RdOR:@އcG,}lTBO`jBC\bA$S !Q*~ǎ,{ npՅ7+i#^γEJf¾5>!c,OJ B<ҫCa kLE8"PtPM::5TM#DP!F5ak6^'(ɧK_ESXi8|\!@Q 0 S|G}e{C!lh;bg*ql\d3M#rxQR1 O|B0 3Lr Z}D"* JS`L6u- (BGƁN9,C ڌ!9LzD!FtNUp4]7d*gI%M6P6D"Ps`".[;6 \r"zN=C~V ˁ%[tu~Boe'+_ŹwGm+6|i UE9nV3Jʁ"'T0'Yfl@#꨸2"m.σS[QY͋>UTŐ blĚ9J"F2 [r)V!$nN CÎ|F Nm 5w|yumX;Kޤ;~+mnЭĝwl0kKqXcmѮQS&Bh^}tx-FXeJUGZ|"˄dr'έ1Zt6> R']ʻ EG w⽬Wk/E@\E,:|SBYD&hͲ-NW 9rp4Ziؑa\FQ۷2*g0{kjÌ~ GOa$Dh(KXR8cwOЅ#8)GF|us ~̤aO~`8 S0j7qgp;BRk1o`0Oe-'^QO HShߪLyy3g4hY-!ޅmb7}\.UweqZ/gZᐁxw%Ê׫VU`0;H7=(Xbw Omjߦv6h=.Pc"T˓S V潻Êıpi$xELT:E;ʞ150cj'}.cBvmCWzA>GDmt j恀U3&JBc A@e1n)M308GKhsLq]6Ș{SɽT۷"ᨻ]ĬK O,f/U`%(]I=r@֟BV[9S .~Hh܇ofV}:wN>.{-wq0A#V[xѥTW9,}' lc<`0~#<3Raא hR5pUiL~b P\)e 1 *̭L}|@$SX3Ⴀ0Ԥ ;yɲﴴA Xn-?pHS9 Nlb"0 D [OXNވ85X0?y@a9iQՎXuy?} qܖz5o^Nj-pRNarh@T])tp%5 Bw݆ʥ+i;Cugwz}l .@ ~;޸۔fU xs>[XLKy,=4ۑk? JÝB kP)9- V //s]ͭ'?EJKS!lc}wݦ*l mmA rǽ=TcauL}4T8RسM.F9{+PiOU#4{wNDskEJKGB\+0'c6' <~j4wQ* B21!25S/fk*#SĄ=9iAN Ԅt:Rk1氕Ml;^u,~bGZ$G?S\Sp! ꅥ .-jaN)BDK%SvV c+xHD!n(vC+qnvNzgbgXy08r:*+&Z5TM(B^Rʇ^>R82`A5;A&bs%jTi= t@x&08S[cz`橰NV̉i ,3yk*łW6ҥS=l$,=H@ G'jXzG>\J,v xpdrڜ*8qɿPk3 m! 8#b4J"2:u&mr0զt'xytysaW1Wi(S-e6T Lzi0V!ZΠ8+q6?,B,9 ?!sŲ 76l/uB2{e{G"?q,?©ڠM>2%Ȝ4t%?\AuwI@د0)t!V2%Q qsUCCJcuK*~%zipҦ(}AXf$OmQ "rK`V_85'OnvTo8KH Ž, p/nk^}jost"}n>৸T5Ҙ!70Kn8_Vנڭc GA(ؐyN 锛!c UTi$8N0*5 UIo{G4؟JieQsx-)5DxTPM,SLhK9Lj86k"y=PgfΞ;hg_l.;?d{_v.Sjw2DIz u#*ѯu/i0G믡!"S!nBBhO0S4Lp*IL2O2dgXΚN\;! ;!n6TOi#!c܉DuX*#- |5%\Ɗ{H$P,9Jzctx3 4'6\|cSǻ^.NMHEĒU[b?ATZB$;%"zXͤ}iS%.-15ljEP |'jG5' ɳXd"jaM /^Qg w]E9G~L2n>@ PÊM~,W|Jyq⽠SG囧{)od#KqN$7J-13%m;s<a "ƐQ[a06 bC:Xb+3^6y}#seW[a3~^R.V(mZgT,Vo)1.R-"Uu7RxDkL **2,o$T\ Bɺ&:l82PB0ĉ0Tjٺ'`'Aoȑ(L@ʝs])em8v7VA`LKOԩSm_?I)ӗ Q[, @ȭ1@$|;C@X5on4wd$Lo3Jа0=3u6:MU*hA)SaS;;8&j 4zXPZ\ F[ۘ9t(0Tb+ ;`8v&yPql1IZ N TqgE+,Sb s2sD#q f}*>BX8[j;Á-Ҹu^R#5 wpQa`in@!lw? s*dn+Xձ&dB(y=02F> -нlqZ 8Uj0pzj)r$ w ]BVüVܦYhg,8hdy)"&SD wSPР ehbPp A5)Pl3j'r9EFg^+e^}6EE,=nڣ zԱ4j4od(6B0`riBb@5CDχ ;b8d-Uԭ8:4jmG~=̙ݱvU嶜 vߺ ވGꎧ!p:KHT4͓Vfʫo+wn1bCLa `x;Һp'2Y$jPi) wpTެN$Wc콥h6V,p>Uԑ v@('&og~U[iɓ" I-n⎊,b"[r #{b;I<8]5a-,N*PLlZr$+FΦ|@AM0BRI#8|=S@Ji,25XmO@2<qeZ0)s)eݟF!'YJúk-i&\#D{o\~!"YVh޲h [@reI !aeRjب[wYb}/vXTM69uFCVײպ-M!2@8w `GY<.=n q =ݢ*imcU*J&@)GR0@~=Zgʳw1M|#ZdGy%X:f eT:&AI,t O_ t0a{C n*l-9 C6L@ x ѽ`fkӰ~pyO=;9=O[{߲vLeL-2rgr[dU<7T-znSDw_hB#)XS\[O c&w,&E!qA&JÑq1bT8jFn[u!7h=*eSOީ4B:S nVϨhbGt-5Ì'*[@~RDxAUZMA8%U%k5D dL e *Ě`BT$4Zʿ0GBc7QTv[ t*Nj aʶ*S90N[bΪ{¸KġBޏ鐵3`[TcE23, ل tIcZԪ^*@Tĭw?l!CeUkĵ*OTmts97E.u Rq>0I.Hޏw^ Ae0~fz*^IMQȰ'v*lqA8WAUsGUL?0 rmTF{xM [&Vhi>-Pn~ g9^C&@[ ZS<&:9:{)/@Ų)"8 Q5%o +,Ul77/hkXSnSLSlVPU;4xv\oFPN}#;*riGS~*V>HhI(2a7iT< c)?L,m1O]#!l)TJp4 ܿ4lHWf&O5D"s3N4u[rNxc)Uik7|%+@ejG?w;µ̤X#m%1Qp ZLMO`{<kpbՎ#Zn<*yȷTD $!p $Y ٺ~"xpXѾɱ%GBcwG~NipQ]I=XQ.!/.>1ŤOX>J8Nۘ3c {4LjpNj"2 FBx* nrHivop9s|~Y`nF*q2N#)C9c*)3~hY$~Gzm O*{%0t(E@C#akWh0IsZ@:. )Mm̭7lA2ڰStOՃO?b`{8b\W e [MBqv,6i]sH+ _mSzcVk *r1A$0$yLJ|J#e瀏N~) 0Dn`#Tɥ1SLe(X=lcYR oۀ4x *i϶ `MXm?b7`#腖ϒp2nH4:oeF 3v zEJ)53Ov9R bTǸ BU 7C4XtW4mPDyʔZyn9q9lzŽԤ=ll)1-<W;_Axx2[sOV:,5 pݯ1Vf, 8ʧ#+%1꘴ W20 x+FDtd>BvY[H%V,S\twORa+ayzib\jyMwlz`"%S@JJnL|!WQ1B|qbELʟgiB$Qġa_#wKɟ&Oج1@ІfJQ?s& Ssz ͐^ O:.:}ʝԕ{DނկoX#*SA 0 Ѧxm>|J|L&g0 } FTNNLJr L>,afYEP/=AVF[UXmzo=pX}ϒ۴kǁT[PJsD Ba=StL郊? vv O" h->` .9]Mu玠gp=ʦ潁9)b4VUMuƾ)l *zzdM.rS7m? v|iH)>e= "p3 ՑUD,I 6;{r%ë ?kw'GpX gLUwxZ}3L'4=a<ŧ~S. O[YYXS46t@C Nu_'|Mk I…j_P"ڤw$JᕖĪklD# 3]?P4uo`#(l*gkˇ忢nާ(&7n.DOQ(Qj/)1 5E<_C@{iҧXGu#bB*aQ$5DGX ,ߢ)1b(7HQS[=&-}W\wMd/{%CTfHM5&*v6Eqo8| (rEJ'kUvVX@NN"b?5`UO|r2| {@֚4uIak^;U[(aG`lrOUٹ00T-Γcc]V~ 2FT8wUJK`DEot*#AWfV*@pWgiwЪ^KJo [:V݌7q,w0[$ap[mv6˪8H \LȿfbQ nD2`XJ e^GlP Ԇ"o' T5R/,~T NdJhx4mtpL,8uh7>U Pc90 V)9 Ed10lnhB"7D@ba^SL :w$0J7UL)w?L+ Eh8Gm?UCx?t Hơ9O&?UVcMG yF,Dw*^c{GQ'J@&r Vè3NEh_ BP`G"UauGuu2r"$."AJ>(`ǎRwIET~CF' ;Á`27kTswZx`Zn#趍73t %(eLrlꦶK H ^ , ?psyA`#3&WwG|VÖW^Ȱ5 My9U;o8R : Oت-NQ(k YHy)d.2I4v a>¯4(Fu*StX /^ 97#$Bhxǻ{Rj~!vgOWm4;doJC8 5ʌ LLbz&n6 CmYloa0v&'Bw1D)Ts9 r1 #+JfqÁ_1e@5?Cp$Omtt7aL=j!Rl@jX?c[ >t7g% - j.BDH. TI@hpotVu' ꮡ=5 L&耖Xl !o?,tJz_vXѻ}Đ@OQ!a,_ʣ*rn:103B֪M@77XGSi0ٵZ۝+ ekOf.Mp y~'ZɌW]q=X ֑S5)@#&ڍBذyX1.A怌ߧP1\<ت)9 w0!=4}SY2Ux!2ošO>8nl n[- hFu'Qڱa‰suLpS4wO[JC~~#Sh- 3j)Zl@eM%pFG寖\<}njhc@мۓMhD:Մ* V;4Tz]$7 Аɭ.05T]MW eJ٦ibTd4ԠҞrZ ?UAÌ7"FpGUvoaC)hpts1u?7#UGQ3EP腚d Df XqXq4hwI8Td a=4uTXʸv.؊VPAZU ^!n̡NBi`MCN= mg9|+]@q̦-ehwepl2ݵA;W*gjuϐʟő՜nL|KM׫bJÎ#x),5^)jN.Th+v4iC-j!:/i(VpA+ QClwN2-: uXf7 p$z-HS۳{Lv,1PA( 0򽚨t.a` GPF,orZP2۪“x= s_Ǫm hzo-Jq~B!@EЋ hr4Yl;剢k3.\Vڇf`"⠢ +g8Rt[!R8#TR"8V0n7rF;c]E!;8q[Q%F?ShB#)OoѼc&ҘhH2 @Rָi7T":&@rxtP&G2ho#G ZGu3ib0-qX lQ豥FB@@X0PiA,7(Nm$4J$"@? DʑOl4va<^~'jvLH+ PNS~$2nSb{rJ\Y V Ϡw Wq|ӿ' sXP)9xwVZCg۴zmTiUR_M@4߸,!l7oՃ(#'6Ҹw^yٽ#+X;x*.<lL_T_Pk gG~bAgEkeHpMp9@VA)NGG³)#c N3ys"M|7c* o"p$*gҥ4)LƬ_s6)x'X|m'@O4AcPX/98IGo!m 8CT @X!]xE &&`]Z=,=0֏>>iN Vr>N ,2uX_[?dDSZ,UGyɚs6}wZNMM9聺-s` iNNLxң5iMЦfx! Xb3Stï>=!͓+c1^Q>=2@$ {3}Y8jvѺW["5M[<-@sǑ1tl@u",saNiu*Z<`!64+ Le|;kcYXU7{F 6Mp!j`Bʗʭ-DXI# 5- Bc[tmu $YdًȄFslV2HS wM-x?Xu9X;jKsLA nPdJ [Ciٴ͗Ehuр#?$Le6Kcxj|RqV => #Tئ|AZMˁ[kT13-S܏,Ո Z3w22uSʨ?B- 8Bp̕+t8@j8z dO M r!>Og6 IH;x[!a8?[#jNb٪{9UA2<ϨG~D '7E]#mFFU>P:AD` 5U=Sʃ#5Mi4hUT1R%o4YtZTBn-Do4%vd4mB$56jI+œl$V]L᪃T\ g&!q),b2 QWR[p:]Vpt8yDj \LY<&.s93C;M03[fLqD9tul b ea0Xl0=@T;T}3&ˇo mV@6Q0ݷVЇɢɤU8@-,4m_?MM@mwMS[䓠T]W}]?w:Jq#SɆIMc#@KKZ [HFShZn|92 15MTeIk)¥v_'& p9Gנ==hd|,iVEz5"7qloS*shai⨿~I>A[^*aS ܘ!R:ܶ=PNX ui|/L'Bo)AE3FXzῄ&h#CtI:sjx;E:`HT7a2w[um֪HE*T 9qLhkw@R7L!dNP6Z +(ij[FGySs& uA}ҰUe2 WmOA3,ydh*)7Q<f%q4P2T[/W ?O:o+5&ޯ+bLBѐGǖK"y*G~wvLZU3gGGL YA+~6%m{OWIJ`V 䂴C(N⨸PAA{S7Y?Jp#QЦ=C\T5L}>-J/d~t=#,+>Xn7TFNCTu95 S[2!S0SL) eUƴs,:g !S>.z\E6 ƖG8Pns&7&N#&sX8,&5EF,!7;O j4Z\򶟴T0O>*RŇ=<ө}{{`*W?'M*8'cf3LwtyVF>X͐NTCF69?t5TΡS# !u'p+(Xqдp'8J/wۉM O"2VkN"?X@o#(}MLt#ja_12=AX`,!7MJZMER2Ԥ׿Pin!{N+XKzC^!FP(Aij8k*ǣRyi'0=;{zYJ}FSfos8s21]}Bu6ZG uCÆĪ݅!gtΛ\:&=8 oED6$ G8Ď8M ꉁՔ u\n1S_DֆTs0uMI?n]5y,ȸ"ɘfMy'j| V#h64~ٽ^l(x!q|@L;MEjK v(Pfď 9UՀٟHn?pe67zy %ĕ# R,g:n9X$V5nCOMT#~JD& !lzz!?*F=F8m:T+;iX֞uX/ܜ…5w4{kD}7q,'!mF˨9\y*s5ËBa(D{ `0eO= AРfa:95X~|:Bc=WFuS8mx>'EmfTiJ6E$i a'\жuNoM ';Am9@`%9'2%D'_",X0B#,I!'[bB0]`78PfFGug30SU!4mI;@>73q;}T+A9=*˼# [7_2Uٝ 98d b3 fp{HH4eB`?wnttK#&:S7zgPq^Ѵ~f6x8tM1+f8-H$;8V-#a`0L$-1GaQyaBsF veYmb@#e*tY B I"#,K7~_F V!$-dY2U;ɪ:GSdgPN6Vf~*_Bʗ3wr&oJ@-4>2|#xVAsąNCw%/WCDB T&}.m8 !8BD5GUKՁaI.%li6Pm%V0D,KAO((SX:\MtΊaR%ԁNu 7NQ0 Ƿ޿A`L~WtZFƵ@%:/{zD^HV?nvr2P;&ؠeS]GB:SKiB{EV4b"6:JrTkAHN.-@ƶ$̦A?SCJ6pc%)yc Z`0OHvR!G=#q@!bEdwk!H[UŽljI[0}U/7S?TKJ#iV)D>aI@@B*luGnMW2[E+l8A`*FX7,yvwUyJTԍ2(+wkRi]bۿL`%S+jU1TU<52(\"[LvA!WZ/a?tB݌V?DPcۤ|bGLLWEDO:SyRpMdS[0a5Иd&9Pu \+u"xTi5SN#tQ݁vr /v[r@FeE"챛tʕ?bF)Tt`&'l|J G2mG"A%Ms'>E1lRHt[mD[eqq$x֏*L[+ \oeOA*37Ve96h5<8nx{AC!G32pl1h`<˿T0,S,|p:RQd,V'X %BjԇX 'j5@@g>8an1#uVw{WOn;Ƒ?GɺGݪҙEhMΊ%OCV ӄaLkZ 9#.9FSGtZ{Jƶ*y,Sn0 p]9ib3ݠȏ$G4k(θDh+C:&ꎪTNwܽP`6D 4[5zT\3? kvUy̟ڣWܛ57lS

Lifetime access

Learn on your schedule

Popular courses

Free

React – The Complete Guide

Description This online photography course will teach you how to take amazing images and even...
Course by : cbadmin
$59.00

The Data Science Course 2019

Description This online photography course will teach you how to take amazing images and even...
Course by : cbadmin
Free

Business Intelligence Analyst

Description This online photography course will teach you how to take amazing images and even...
Course by : cbadmin
Free

The Web Developer Bootcamp

Description This online photography course will teach you how to take amazing images and even...
Course by : cbadmin
Free

Complete Python Bootcamp

Description This online photography course will teach you how to take amazing images and even...
Course by : cbadmin
$82.00

UI Animation using Sketch

Description This online photography course will teach you how to take amazing images and even...
Course by : cbadmin

Students are viewing

AS FEATURED IN

"Academics was committed to my success from the moment I attended an Open House. With the support of caring advisors, professors, and staff i was able to thrive in courses, gain recognition through scholarships, and finish with confidence in my @academics abilities."

Graphics Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing lorem aliqua. Eleifend dotis aliquam. Odio pel volutp comm sed egestas lorem ipsum.

Web design & media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing lorem aliqua. Eleifend dotis aliquam. Odio pel volutp comm sed egestas lorem ipsum.

Advertising Illustration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing lorem aliqua. Eleifend dotis aliquam. Odio pel volutp comm sed egestas lorem ipsum.